Vai trò của pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước và Xã hội?

Rate this post

Sự tồn tại và phát triển của bất kỳ nhà nước nào cũng có quan hệ mật thiết với pháp luật. Tuỳ theo hình thái kinh tế, chế độ chính trị, tình hình kinh tế xã hội mà pháp luật của mỗi nước sẽ có những nét đặc thù riêng. Tuy nhiên xét cho cùng, vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội là vô cùng quan trọng, đó là đặc tính cố hữu của pháp luật khi đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nhà nước.

1. Vai trò của pháp luật là gì?

1.1. pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước xác lập hoặc thừa nhận và bảo đảm thi hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng của nhà nước.

Pháp luật có những đặc điểm cơ bản sau:

– Pháp luật có tính quyền lực nhà nước.

– Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.

– Luật có tính hệ thống.

– Quy luật có tính nhất định về hình thức.

Thông qua nhà nước, pháp luật được hình thành theo những cách khác nhau, thứ nhất, nhà nước thừa nhận những quy tắc xử sự có trước trong xã hội, nhưng phù hợp với ý chí của nhà nước, nâng chúng lên thành nguyên trạng của pháp luật; thứ hai, nhà nước biết cách giải quyết những trường hợp cụ thể khác có tính chất tương tự; thứ ba, nhà nước thiết lập các quy tắc xử sự mới.

Quy luật xuất hiện một cách khách quan, nó là sản phẩm của quá trình phát triển tự nhiên của đời sống xã hội. Nhà nước sinh ra pháp luật, trong quá trình hình thành pháp luật nhà nước chỉ đóng vai trò “bà đỡ”, nhà nước chỉ làm cho pháp luật “hiện diện” trong đời sống dưới những hình thức xác định.

1.2. Vai trò của pháp luật là gì?

Vai trò của pháp luật là cụm từ dùng để chỉ sự tác động tích cực của pháp luật đối với các sự vật, hiện tượng khác, đặc biệt là đối với nhà nước và xã hội.

2. Vai trò của pháp luật trong tiếng Anh là gì?

Vai trò của pháp luật trong tiếng Anh là “Vai trò của pháp luật”.

3. Vai trò của pháp luật đối với nhà nước:

Một là, Pháp luật tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự tồn tại của nhà nước.

READ  Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Tuy nhiên, chính phủ tiểu bang được tạo ra, sự tồn tại của họ đòi hỏi tính hợp pháp. Tính hợp pháp tạo nên tính hợp pháp cho chính quyền, tạo ra thế và lực cho nhà nước, mang lại cho nhà nước địa vị và khả năng quản lý, điều hành xã hội. Sau cuộc tranh giành quyền lực, lực lượng giành chính quyền luôn tìm cách hợp pháp hóa sự tồn tại của chính phủ đó bằng cách tổ chức bầu cử quốc hội, soạn thảo hiến pháp và tổ chức bộ máy nhà nước. dựa trên Hiến pháp.

hai là Luật pháp là công cụ để bảo vệ nhà nước và bảo vệ sự an toàn của nhân viên nhà nước.

Nhà nước sử dụng pháp luật như một công cụ cơ bản để bảo vệ mình, ngăn chặn những hành vi chống lại nhà nước, làm suy giảm uy tín và quyền lực của nhà nước. Ngoài ra, nhờ có pháp luật mà nhà nước được bảo vệ an toàn, tính tôn nghiêm của nhà nước và nhân viên nhà nước được sống và làm việc trong môi trường an toàn, là cơ sở để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình. khả năng tổ chức, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội.

Pháp luật là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Nhờ có pháp luật mà tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trở nên khoa học, đồng bộ, nhịp nhàng, tránh được sự chồng chéo, vô hiệu hóa hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Bởi vì, pháp luật quy định cách thức hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, công chức nhà nước, xác lập quan hệ công việc trong bộ máy nhà nước cũng như xác lập quan hệ công việc trong bộ máy nhà nước. giữa cơ quan nhà nước với công chức với các cá nhân, tổ chức trong xã hội, ngoài ra, pháp luật còn xác định khuôn khổ hoạt động của bộ máy nhà nước, quy định hình thức, phương pháp, nguyên tắc, lề lối làm việc của cơ quan nhà nước và công chức.

Luật xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi công chức nhà nước. Thông qua pháp luật, mỗi người nhận thức được nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình, phải làm gì, phải làm gì, phải làm gì… theo pháp luật. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công việc ở cương vị được giao.

Thực tế cho thấy “nhà nước luôn có xu hướng lạm quyền, tham nhũng, độc tài, chuyên chế trở thành căn bệnh chung của mọi xã hội nhà nước”. Vì vậy, pháp luật được coi là công cụ chủ yếu để bảo đảm quyền con người, bảo đảm tự do cá nhân và kiểm soát quyền lực nhà nước. Về vấn đề này, luật quy định về tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, chế độ trách nhiệm của các cơ quan và công chức nhà nước, chế tài đối với hành vi lạm quyền, tham nhũng và các quy định khác. cơ chế kiểm soát bên trong bộ máy nhà nước và cơ chế kiểm soát của xã hội đối với bộ máy nhà nước.

READ  Trộm mộ để tổ chức 'đám cưới ma' cho cháu, cụ ông 76 tuổi trả giá đắt

Pháp luật có những ưu điểm nổi bật như tính quyền lực nhà nước (bắt buộc, nghĩa vụ chung), tính xác định về hình thức, tính quy phạm chung,.. pháp luật có khả năng thực thi chính sách. chính sách nhà nước một cách nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả và trên phạm vi toàn quốc. Thông qua pháp luật, nhà nước quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng và xác định địa vị pháp lý của cá nhân. Tổ chức, xã hội, việc xác định hành lang pháp lý cho hoạt động của các chủ thể trong xã hội, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Vai trò của pháp luật trong xã hội:

Nếu ví cuộc đời như một dòng chảy tự nhiên thì quy luật được ví như hai bờ của dòng chảy ấy, hai bờ có vai trò định hướng cho dòng lửa, khiến cho dòng chảy không phải là sự phóng túng, tùy tiện mà theo một dòng chảy duy nhất. . Vì vậy, vai trò chủ đạo của pháp luật phải dựa trên sự vận động và phát triển khách quan của các quan hệ xã hội.

“Trong lịch sử loài người, các cuộc cải cách đã thất bại vì một trong những lý do là người ta đã đặt cải cách xã hội lên trên pháp luật.”

Pháp luật là cơ sở bảo đảm an sinh xã hội.

An sinh xã hội được hiểu là trạng thái mà mọi người được bảo đảm trong sinh hoạt, lao động, đi lại, nghỉ ngơi, địa vị, sức khỏe, tài sản, đời tư, danh dự,…, uy tín,… không bị xâm phạm. An sinh xã hội thể hiện ở nhiều mặt, trên mọi lĩnh vực.

Thực tế cho thấy “an ninh trật tự xã hội luôn có nguy cơ bị phá vỡ và bị xâm phạm từ nhiều phía” mà nguyên nhân chính là do lòng tham, sự thiếu hiểu biết và thái độ của con người đối với môi trường. môi trường, điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Ngoài việc xác định các đối tượng nên bị xử lý như thế nào, pháp luật sẽ nghiêm trị những hành vi gây mất an toàn tính mạng. Nhờ có pháp luật, người dân cảm thấy an toàn hơn, tin rằng cái ác sẽ bị trừng trị, an ninh trật tự sẽ được đảm bảo.

READ  Lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên, cách sống để cuộc đời an nhiên tự tại

Pháp luật là cơ sở để giải quyết các tranh chấp trong xã hội:

Pháp luật được coi là chuẩn mực công cộng được thừa nhận rộng rãi nhất trong toàn xã hội, là chuẩn mực chung, hiệu quả nhất để các cá nhân, tổ chức trong xã hội giải quyết các tranh chấp trong cuộc sống.

Pháp luật là công cụ bảo đảm và bảo vệ quyền con người.

Nhân quyền có nghĩa là mọi người được tự do lựa chọn hành động của mình, tự do lựa chọn cách thức và mức độ thể hiện thái độ của mình và hành động khi họ thấy phù hợp, không có giới hạn, hạn chế hoặc cấm đoán vô lý. Chỉ trong một xã hội dân chủ, pháp luật mới có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của con người. Điều này trước hết được thể hiện ở chỗ pháp luật ghi nhận quyền tự do, dân chủ của con người, pháp luật xác định trách nhiệm của nhà nước cũng như toàn xã hội trong việc bảo đảm việc công nhận và thực hiện các quyền con người. Luật quy định các biện pháp bảo vệ quyền con người khỏi bị vi phạm.

Tuy nhiên, “tự do chỉ có nghĩa là làm điều phải làm, chứ không phải bị ép buộc làm điều không nên làm”, “Công dân vi phạm pháp luật không còn tự do, vì nếu được phép làm thì có quyền vi phạm. pháp luật”, tức là quyền tự do của cá nhân phải luôn dựa trên cơ sở tôn trọng các quyền và tự do của người khác, tôn trọng và chấp hành các quy tắc chung của cộng đồng, mỗi người tôn trọng lợi ích của người khác, lợi ích chung và có điều kiện để hành động. tự do thực hiện lợi ích của mình. Ngoài ra, các quyền, tự do, dân chủ của cá nhân phải luôn đi kèm với nghĩa vụ.

Ngoài ra, pháp luật còn có các vai trò sau: Là phương tiện bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội; Pháp luật đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Vai trò của pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước và Xã hội? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *