Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Rate this post

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

A. Là hệ thống các quan niệm phản ánh nhu cầu, ước mơ, nguyện vọng của giai cấp công nhân về một xã hội không có áp bức, bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no. vui mừng.

B. Những thành tựu của nhân loại trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.

C. Là chế độ xã hội không có áp bức, bóc lột, mọi người đều bình đẳng và tự do.

D. Cả a, b, c

Đáp án đúng: DỄ

Chủ nghĩa xã hội là gì?
Chủ nghĩa xã hội là gì?

Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam: Thiên Địa Nhân Hòa

Nhìn nhận vai trò của chủ nghĩa xã hội đối với thế giới hiện đại nói chung và đối với Việt Nam nói riêng luôn cần có cái nhìn lịch sử khách quan biện chứng.

Không thể vì những cản trở nhất thời ở đâu đó hoặc trong một thời điểm nhất định của một số nước đã đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà phủ nhận hoàn toàn mọi tầm quan trọng to lớn của việc Việt Nam lựa chọn con đường đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. nhân loại.

Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã mang lại cho thế giới nói chung và các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng nhiều hoa trái hơn là hệ quả tất yếu. Vì vậy, Nghị quyết mà Nghị viện Hội đồng Châu Âu thông qua ngày 26 tháng Giêng tại Strasbourg về cái gọi là “tội ác” của các chế độ cộng sản toàn trị chống nhân loại là hoàn toàn sai lầm. Ở Việt Nam, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã phát huy tác dụng tích cực do hội tụ đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Như mọi người đã biết, những người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học là Karl Marx và Friedrich Engels. Tuy nhiên, những mầm mống của tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã có từ ngàn xưa trong văn hóa nhân loại. Đó là ước mơ ngàn năm về một xã hội thực sự công bằng, không có bóc lột, áp bức, mọi người chung sống hòa thuận, hữu nghị…

Trong giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản và đế quốc chủ nghĩa, những mầm mống tư tưởng đó đã được các nhà lãnh đạo kiệt xuất của giai cấp vô sản thế giới xây dựng thành lý luận hoàn chỉnh về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. (CNCS) trên cơ sở phân tích sâu sắc, toàn diện với cách nhìn mới về chủ nghĩa tư bản và lịch sử phát triển của nhân loại, khẳng định rõ sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản cũng như mọi hình thức của chủ nghĩa tư bản. Ý thức xã hội có cảnh người bóc lột người.

READ  Jonny Kim là ai? Sự nghiệp của Jonny Kim

Đến đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành ngọn cờ có sức thuyết phục lớn đối với phong trào cách mạng vô sản trên toàn thế giới bởi sức mạnh có được từ sự nhận thức đúng đắn về thế giới và lịch sử. cô ấy. Với lá cờ này, giai cấp vô sản ở nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cách mạng thành công, trao trả chính quyền về tay nhân dân lao động. Trên quan điểm phải làm nên cuộc cách mạng vô sản trên quy mô thế giới, đồng thời bắt đầu từ các nước tư bản phát triển, với Lênin, giai cấp vô sản đã nhận thức được khả năng thành công của cách mạng. trước hết ở một nước hoặc một số nước, kể cả những nước còn kém phát triển, do đó, tạo nên sự kết hợp chặt chẽ giữa cách mạng vô sản với cách mạng giải phóng dân tộc…

Đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội đã từ một lý thuyết trở thành một sự vận động cách mạng và một hình thái kinh tế – xã hội hiện thực. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 đã trở thành cuộc thử nghiệm vĩ đại nhất của thế kỷ XX, có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát triển của thế giới trong hàng trăm năm qua. Với mô hình xã hội tiên phong thực sự bình đẳng, với mong muốn tái tạo thế giới công bằng, Liên Xô đã có sức hấp dẫn lớn và đóng vai trò là ngọn hải đăng trên một hành tinh. Chủ nghĩa tư bản đầy bất công và áp bức. Chính Liên Xô đã gánh vác trọng trách của cuộc cách mạng vô sản trên phạm vi thế giới, đồng thời mở ra triển vọng về một phong trào giải phóng tất cả các dân tộc bị áp bức trên khắp hành tinh.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn tạo ảnh ghép trong FotoRus

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ở Việt Nam, từ năm 1917, cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập từ ách thực dân cũ đã mang một màu sắc khác so với trước. Mặc dù triều đình phong kiến ​​nhà Nguyễn tỏ ra rất yếu ớt trước các thế lực xâm lược và thống trị của Pháp, nhưng với truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thấm nhuần tư tưởng “quốc hưng, quốc vong”. người đàn ông có trách nhiệm”. Ở Việt Nam, dưới ách thống trị của Pháp, ngọn lửa khởi nghĩa luôn cháy hừng hực từng lúc. Nhiều nhà hảo tâm đã không tiếc công sức tìm đường cứu nước.

READ  VALORANT: Chiêu mộ 2 tuyển thủ của Immortals, 100T chính thức hình thành 'dreamteam'

Tiếc thay, phải diễn giải một câu thơ yêu nước phổ biến lúc bấy giờ, “dường như dài, đêm không lối ra!”. Họ không tìm được ngoại lực ở các nước tư bản phương Tây vì suy cho cùng cũng là mắt xích cho thực dân Pháp. Chắc họ cũng phải vỡ mộng với tư tưởng “đồng tiền vàng” của các nước châu Á phát triển hơn ta lúc bấy giờ, bởi nếu họ có bất kỳ cử chỉ nào giúp đỡ phong trào yêu nước Việt Nam thì họ đã làm theo rồi. Đầu tiên là những mục tiêu ích kỷ, mang tính dân tộc chủ nghĩa. Chỉ đến khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã chiến đấu mới nhận được sự động viên to lớn của tư tưởng và phong trào xã hội chủ nghĩa.

Một phú hào như Phan Bội Châu, sau khi lang bạt khắp nơi, tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật, Đức… đã không khỏi thất vọng trước các nước tư bản đó và cuối cùng đã tìm đến nguồn sáng. từ cách mạng Nga: “Tôi thấy rằng phong trào đấu tranh hiện nay đã đi theo chiều hướng của cách mạng thế giới…” (Tiếc rằng, như chính ông đã nói, ông không có thời gian để thực hiện những ý tưởng của mình. Ông đã quay lưng lại với bọn thực dân, đế quốc sống bên sông Hương, núi Ngự). Tuy nhiên, kế hoạch xóa bỏ chính đảng tư sản kiểu cũ, cũng như việc khôi phục Việt Nam Quốc hội do Phan Bội Châu khởi xướng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường dân chủ kiểu cũ. với đặc tính mới của giai cấp những người dân chủ trước đây.

Chính Bác Hồ của chúng ta đã thấy rõ hơn vai trò của giai cấp vô sản và chủ nghĩa Mác – Lênin trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước: “Có giải phóng giai cấp vô sản thì dân tộc mới được giải phóng; Cả hai cuộc giải phóng đó chỉ có thể là sự nghiệp của Đảng Cộng sản và cách mạng thế giới”. Đối với những người chiến sĩ cách mạng Việt Nam như Nguyễn Ái Quốc, cứu nước đi đôi với cứu dân luôn là nhiệm vụ chính: “Muốn cứu nước, cứu dân tộc không có con đường nào khác là làm cách mạng vô sản. và “giai cấp vô sản muốn tự giải phóng thì trước hết phải giải phóng dân tộc”.

Tìm hiểu thêm: Google Hangouts là gì? – Trường Cakhia TV

Những người Cộng sản đã lãnh đạo dân tộc vượt qua hy sinh để đạt được mùa thu năm 1945, tận dụng thắng lợi của quân Đồng minh chống chủ nghĩa phát xít, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công. Tất nhiên, không có những người cộng sản, không có ánh sáng của chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản, thì không có cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ độc lập đầu tiên của Việt Nam. . Có thể nói, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của dân tộc, dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

READ  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết

Chính Bác Hồ đã vạch ra con đường đúng đắn cho dân tộc tiến tới tương lai tươi sáng. Và trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Người đã có những quyết định linh hoạt về sách lược, kiên định về sách lược đấu tranh để đưa cách mạng Việt Nam đạt được mục tiêu cần thiết, hạn chế bớt những mất mát, hy sinh. . Người chỉ rõ chúng ta phải tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới để đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. . Đối với Người, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tự nó không phải là cứu cánh (mục tiêu cuối cùng), mà là hình thức xã hội duy nhất để thực hiện “khát vọng cuối cùng” là “làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập”. , đồng bào ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta đều có cơm ăn, áo mặc và được học hành.”

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Chủ nghĩa xã hội đã tạo cho chúng ta nền tảng tinh thần của một sự nghiệp cao cả và cao cả, rất truyền thống nhưng cũng rất mới, vì nước, vì dân. Tinh thần cộng sản đã giúp chúng ta có được những đồng minh khá tin cậy trong các cuộc chiến tranh cách mạng vừa qua, ít nhất là ở những thời điểm cực kỳ quan trọng đối với cách mạng Việt Nam. vượt lên trên những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ để góp phần đấu tranh đánh thắng chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Thực tế cho thấy, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ phát huy được vai trò tích cực của mình khi được hiểu và vận dụng đúng đắn, đúng đắn.

*********************

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/tu-tuong-xa-hoi-chu-nghia-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *