Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Rate this post

Đây là phát biểu bế mạc của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảng dạy lý luận chính trị cho đoàn viên công đoàn toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. của Tuổi Trẻ. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2020

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ chủ chốt Trung ương, tỉnh, huyện, báo cáo viên các cấp bộ Đoàn tại điểm cầu Trung ương Hà Nội và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nước.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn luôn được thực hiện xuất sắc. tập trung, tập trung, tập trung. Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận, chỉ thị chuyên đề phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong từng thời kỳ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Bí thư Trung ương Đoàn đã duyệt sách. “Những bài học lý luận chính trị cho đoàn viên công đoàn”, trong lần đánh giá này, nội dung cuốn sách đã được kết cấu lại thành 4 chủ đề chính theo hướng ngắn gọn, súc tích, tổng hợp thông tin. Tổng quát, cơ bản, trực tiếp, phù hợp và cập nhật. . Tiếp thu những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Công đoàn, thực trạng và xu hướng biến đổi của đoàn viên Công đoàn.

Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu phenol là gì? Tính chất hóa học gần đây và ứng dụng của phenol

Quy trình chỉnh sửa được thực hiện theo 14 bước, từ thành lập tổ công tác, mời chuyên gia viết bài và lấy ý kiến ​​của các chuyên gia về lý luận chính trị; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ​​chuyên gia, lấy ý kiến ​​cán bộ Đoàn cả 3 miền Bắc, Trung, Nam về “Học tập lý luận chính trị trong đoàn viên – Những vấn đề đặt ra”; hoàn thiện dự thảo, tiếp tục lấy ý kiến ​​các chuyên gia, các ban chức năng của các ban Đảng Trung ương…

READ  Lời chúc ngày Quốc tế đàn ông hay nhất

Tại hội nghị trực tuyến, đại biểu các nước điểm cầu đã nghe các chuyên gia trình bày về 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình học tập của đoàn viên theo các chuyên đề, bên cạnh việc tổ chức học tập qua các lớp học, Trung ương Đoàn chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động Cổng thông tin học tập lý luận chính trị dành cho sinh viên. cho thành viên từ ngày 19/6. Đoàn viên được trực tiếp học tập lý luận chính trị, đánh giá kết quả học tập trực tiếp trong hệ thống, các cấp công đoàn chủ động rà soát, quản lý việc học tập, đánh giá kết quả học tập. thành viên nhóm của đơn vị của họ. Cổng thông tin tương thích với giao diện web và điện thoại thông minh, thuận tiện cho việc học tập, đặc biệt đối với đoàn viên là công nhân, làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… có thể tham gia đồng thời. Học tại một thời điểm, tổ chức ôn tập mọi lúc thông qua bộ câu hỏi được biên soạn kỹ càng với nhiều bộ câu hỏi khác nhau.

Tìm hiểu thêm: Vẽ chân nhân vật Anime, Manga từ các tư thế khác nhau

Cổng cũng là nơi cung cấp các thông tin, tài liệu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số thông tin liên quan đến các tổ chức đoàn thể thanh niên Việt Nam… đáp ứng được số lượng lớn trên 10.000 tài khoản truy cập cùng lúc, tặng kèm sách Bài học lý luận chính trị cho đoàn viên Công đoàn do Trung ương Đoàn biên soạn và biên tập, các công cụ học tập đi kèm: infographics, tóm tắt bài giảng, bài giảng của chuyên gia… dành cho đoàn viên để tiện theo dõi và làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

READ  Cao Biền là ai? Cao Biền một nhân vật nhiều huyền thoại

Phát biểu bế mạc, Phó Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, phải coi việc học tập lý luận chính trị là cách để mỗi đoàn viên tự hoàn thiện mình. được trang bị lý luận vững vàng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó, anh đã thực hiện tốt chức năng của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Khẳng định việc xây dựng và cung cấp các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên là việc làm được tổ chức Công đoàn thực hiện sớm và có nhiều phương pháp thực hành; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, quá trình quán triệt, triển khai phải được các cấp bộ Đoàn và mỗi cán bộ đoàn nhận thức đầy đủ, tinh thần này phải được triển khai quyết liệt, quán triệt đến từng đoàn viên. cần thiết, phải được mọi đoàn viên nắm vững và hiểu rõ.

Giờ bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên công đoàn
Giờ bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên công đoàn

“Chúng tôi đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2020, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập, đó là mục tiêu phấn đấu và cũng là thách thức trong thời điểm này. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức Đoàn các cấp phải có kế hoạch, chủ động xây dựng lộ trình và các điều kiện cụ thể để có thể triển khai thực hiện đạt mục tiêu.

Trong những năm tiếp theo, đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài lý luận chính trị, phấn đấu đến năm 2020 đoàn viên sinh hoạt trong Đoàn TNCS được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề mới này. Từ năm 2021 trở đi khi vào Đoàn sẽ được học chính trị. Các cấp công đoàn phải quan tâm, trong quá trình xác định đối tượng, yêu cầu và phương pháp thực hiện công tác của mình một cách hợp lý. Quá trình thực hiện nội dung này đòi hỏi các cấp bộ Đoàn tiếp tục có phương thức và điều kiện tổ chức, phù hợp với điều kiện hiện tại của đoàn viên ở từng nhóm đối tượng khác nhau. Các phương thức mưu sinh rất linh hoạt, đa dạng và phong phú, tùy theo điều kiện cơ sở để thực hiện.

Tìm hiểu thêm: Học cách có 10 triệu đồng trong 24h? tháng trước
READ  Cách cài đặt driver wifi không cần mạng

Ngoài những vấn đề cốt lõi của chuyên đề, cố gắng lồng ghép nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình để tăng cường trao đổi thông tin với đoàn viên, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần đảng, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn tham gia tốt hơn nữa vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, liên hệ với thực tiễn địa phương, mở rộng, làm phong phú, sinh động thực tiễn các phong trào cách mạng và phong trào cách mạng. truyền thống. , điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Làm tốt công tác này thì việc truyền thụ phương pháp tổ chức giảng dạy các bài học lý luận chính trị sẽ thông suốt hơn, đoàn viên tiếp cận sâu sắc, đầy đủ hơn.

Quá trình học tập nên cố gắng gợi mở để các thành viên từ hiểu biết, từ tiếp cận kiến ​​thức có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, trình bày suy nghĩ của mình để chi hội và các thành viên khác cùng tham gia. Thảo luận giúp nâng cao nhận thức và tiếp cận một cách sâu sắc hơn. Đây là điểm mà nếu làm tốt, chắc chắn chúng ta sẽ học lý luận chính trị đàng hoàng, từ tiếp cận kiến ​​thức, tiếp cận kiến ​​thức sẽ chuyển thành nhận thức, từ đó bản lĩnh chính trị sẽ nhân lên gấp bội. . Đó là một quá trình phải được trao đổi, thảo luận và suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau”, Bí thư thứ nhất nhấn mạnh.

******************************

Đăng bởi: Cakhia TV

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *