Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Rate this post

Trường Cakhia TV xin trân trọng giới thiệu Mẫu 12-KNĐ Bộ hồ sơ tổng hợp ý kiến ​​chi ủy đối với đảng viên dự bị được tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay dưới đây.

Tổng hợp ý kiến, nhận xét của cấp uỷ cơ sở đối với đảng viên dự bị, là mẫu bản tổng hợp ý kiến ​​bảo lưu của đảng viên về chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vui lòng duyệt và tải biểu mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ …………
chi nhánh………….
…………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————
……….., ngày ……. Có lẽ ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN
Của Đảng ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

Căn cứ nhận xét của đại diện tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và của chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị……………………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) Đảng tháng……………………..

Bạn đang xem: Tổng hợp nhận xét của Chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tên tổ chức chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt:…………………….

……………………………………………………

……………………., tổng cộng có……………………. Bạn.

Tên chi nhánh, trụ sở chính, nơi cư trú:……………………., có …………. Bạn.

Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến ​​như sau:

Ưu điểm và nhược điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ với quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)……………………. ……………………….

READ  Thế giới phẳng là gì? Nội dung của Thế giới phẳng

……………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

Số đồng chí đại diện tổ chức chính trị – xã hội nơi sinh hoạt tán thành đề nghị của chi bộ xét, công nhận đảng viên dự bị……………………. trở thành đảng viên chính thức là…… phó tổng………… phó tổng. bạn bè lấy ý kiến ​​(đạt …………. %). Số lượt không tán thành …………. Bạn (tính …………. %) với lý do……

……………………………………………………

……………………………………………………

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị của chi bộ về việc công nhận đảng viên dự bị………………………. trở thành đảng viên chính thức là …………đảng viên trong tổng số…………………….đảng viên được lấy ý kiến ​​(đạt …………. %). Số lượt không đồng ý…………bạn (gồm …………. %) với lý do…………………….

……………………………………………………

BAN CNTT/MỸ11
bảo vệ
(hoặc Phó bí thư)
(Ký, ghi rõ họ tên), tên)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/tong-hop-y-kien-nhan-xet-cua-chi-uy-noi-cu-tru-doi-voi-dang-vien-du-bi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *