Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Rate this post

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được ban hành trên cơ sở Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn việc công bố và sử dụng biểu mẫu .Các mẫu sổ ghi chép tư pháp.

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Mẫu Đơn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

TUYÊN BỐ QUYỀN LIBER
(Đối với cá nhân đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính thưa: ……………………………………………………………

1. Tên tôi là Đầu tiên: …………………………………………………….

2. Tên khác (nếu có): ……………………………………………………………… 3. Giới tính:…………….

4. Sinh ngày: …………/ …………/ ………………………..

5. Nơi sinh 2:……………………..

6. Quốc tịch: ……………………………………………………………… 7. Dân tộc:……………

8. Hộ khẩu thường trú 3: …………………………………………………….

9. Tạm trú 4: ………………………………………………………………………………………………………….

10. CMND/Hộ chiếu:…………………… 5 Con số:

Ngày……. tháng ………… năm ………….. Tại: ………….

11. Tên cha: ……………………………………………………. Ngày sinh: ……………

12. Tên mẹ: ……………………………………………………. Ngày sinh: ……………

14. Số điện thoại/e-mail: …………………………………………………………..

Theo tháng, năm
mỗi tháng, năm

Nơi cư trú/tạm trú

Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Bản kê khai án tích, nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…….

Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp7: số 1 số 2

Mục đích của việc tra cứu phiếu lý lịch:……………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những lời khai của mình.

READ  VALORANT sớm mở rộng máy chủ sang khu vực Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á

……….., ngày tháng năm ………
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đầu tiên Viết hoa đủ dấu câu.

2 Xác định đô thị/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3, 4 nếu có hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

6 Đối với quân nhân tại ngũ, công chức, viên chức quốc phòng, dự bị động viên, dân quân tự vệ phải ghi rõ chức vụ của họ trong thời gian tại ngũ.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ được ghi vào Phiếu số 1 của Lý lịch tư pháp khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Thẻ hồ sơ tội phạm số. 2 là hồ sơ về tất cả các án tích, bao gồm cả án tích đã xóa, án tích chưa hết và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp. , Hợp tác xã. .

Tải thêm Phiếu yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dành cho cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp). lịch tư pháp). lịch phiên tòa số 2) bạn có thể nhấn vào nút Tải xuống để tải Bản kê khai này.

READ  Đáp án cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /to-khai-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *