Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Rate this post

Mẫu số 01/ĐK-GĐ – Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH là tờ khai của tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2016. Trên đây là nội dung chi tiết mẫu tờ khai, mời các bạn theo dõi tại đây.

Giấy đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội

…, ngày…. Có lẽ….

TUYÊN NGÔN
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Kính gửi: BHXH Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………. ……………………….

Số an sinh xã hội: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….. …………………………………

Số lượng chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân:……………………. ……………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………………………………………. ……………………

Ngày hết hạn chứng thư số: Kể từ ngày…tháng…năm…. đến nay…. Có lẽ

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung

), đề nghị cơ quan BHXH cấp mã xác thực giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

READ  Công ty đối nhân là gì? Ưu nhược điểm của công ty đối nhân.

Liên hệ: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ email: …………………………………………………………………………………………………………

Di động: ……………………………………………………. ……………………

Căn cứ Nghị định số……./2016/NĐ-CP ngày……../……………/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân của tôi đáp ứng đủ điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử này . . Cơ quan/tổ chức/cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH được sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH như sau:

Tìm hiểu thêm: Đỗ Hoàng Vũ là ai? Mối quan hệ giữa Đỗ Hoàng Vũ và Hari Won

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ ngày…tháng…năm….

– Đăng ký giao dịch trên:

+ Website BHXH Việt Nam □

+ Tổ chức I-VAN

(Tên tổ chức I-VAN: …………. trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

Cơ quan/tổ chức/cá nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, xác thực của các nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật./.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch điện tử

Đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch điện tử.

Quyết định 528/QĐ-BHXH tại khoản 1 điều 4 quy định về đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử như sau:

“Đầu tiên. Đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch điện tử

a) Các đối tượng gồm đơn vị mới thành lập, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Giấy đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. lĩnh vực bảo đảm xã hội (mẫu 01/ĐK-GĐ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg).

  • Đơn vị có thể kê khai bằng phần mềm kê khai, sau đó gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
  • b) Cơ quan BHXH
  • Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của đơn vị, tự động kiểm tra các thông tin đã kê khai: trạng thái mã số thuế (nếu có), chữ ký số, địa chỉ email…; Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử BHXH của đơn vị.
READ  Những lời phật dạy hay nhất trong cuộc sống

Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống thông tin quản lý sẽ tự động gửi thông báo (mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này) đến địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

Hệ thống thông tin quản lý thu tự động gửi thông tin hồ sơ giao dịch điện tử của đối tượng đến BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi đối tượng quản lý thu.”

Dựa trên những điều trên:

  • – Đối tượng đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để kê khai và nộp Tờ khai đăng ký theo Mẫu 01/ĐK-GĐ ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/ QĐ-TTg.
  • – Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận khai báo của đơn vị, kiểm tra thông tin khai báo

Nếu đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch điện tử BHXH của đơn vị.

Trường hợp không đủ điều kiện, Hệ thống thông tin quản lý tự động gửi thông báo theo mẫu 01/TB-TS ban hành kèm theo quyết định này đến địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

Thời gian nộp hồ sơ BHXH điện tử.

Quyết định 528/QĐ-BHXH tại điều 3 quy định thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử như sau:

“thứ nhất. Đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại Văn bản này qua Cổng Internet của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả các ngày: Sau : Ngày kết thúc (Thứ 7, CN, Lễ, Tết).

READ  Các nguyên tắc khi soạn thảo văn bản trong word

Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (mẫu 02/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này).

  • 3. Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị. “
  • Dựa trên những điều trên:
  • Đơn vị thực hiện nộp hồ sơ BHXH điện tử 7 ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết) từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày. Tính ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử. từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Danh mục: Tổng hợp

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *