Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Rate this post

Tuyên bố đăng ký bản quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

BẢN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN – NGHỆ THUẬT

Bạn đang xem: Mẫu đơn đăng ký bản quyền

1. Người nộp bản đăng ký

Họ và tên/Tên tổ chức: …………………………………………………….

Đó là: (1) ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…….tháng……. NĂM

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….. ngày cấp:……………… đến:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cấp ngày ………….tháng……………………tại:

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………… Fax:……………………….. Email:

Gửi đơn đăng ký bản quyền tới: (2)

2. Tác phẩm đăng ký

Tên nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………

Đã xuất bản/Chưa xuất bản: (4)……………………. Ngày……. NĂM

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………… Bang

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Họ và tên tác giả:……………..Nữ/Nam

Tên nick: …………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…….tháng……. năm …………năm

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….. ngày cấp:……………… đến:

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………… Fax:……………………….. Email:

4. Chủ sở hữu bản quyền (8)

Họ và tên/Tên tổ chức …………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…….tháng……. NĂM

Số CMND/Hộ chiếu:…………………….. ngày cấp:……………… đến:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

Cấp ngày ………….tháng……………………tại:

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………. Fax:…………………….. Email:

Nguyên nhân ra đời của sở hữu: (9)

Tôi xác nhận rằng những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày tháng năm……

Người nộp tờ khai (mười)

Tìm hiểu thêm: Sweet Home Alabama là gì? Sweet Home Alabama Meme là gì?
READ  Phong thanh hay phong phanh, từ nào đúng chính tả

_________________

Khai báo thông tin trên tờ khai đăng ký quyền tác giả theo hướng dẫn đính kèm.

THÔNG TIN BÁO CÁO HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

(Đầu tiên)

Nêu rõ người gửi bản tuyên bố là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế hoặc người được ủy quyền.

(2)

Ghi rõ việc gửi cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

(3)

Ghi rõ loại tác phẩm quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.

(4)

Nếu tác phẩm đã được xuất bản thì ghi rõ ngày tháng năm xuất bản; nếu tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

(5)

Ghi rõ hình thức phân phối bản sao tác phẩm như xuất bản, ghi âm, ghi hình, v.v.

(6)

Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

(7)

Điền dữ liệu cho tác giả, đồng tác giả (tên chính thức, biệt hiệu, biệt hiệu (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email,…).

(số 8)

Thông tin đầy đủ về chủ sở hữu bản quyền, đồng sở hữu (tên pháp lý, tên viết tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email, v.v.).

(9)

Ghi rõ chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc cơ quan, tổ chức cấp quyền tác giả cho tác giả hoặc cá nhân, tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc người thừa kế.

(mười)

Ghi rõ họ tên, chức danh, chức danh, chữ ký và đóng dấu.

Tìm hiểu thêm: Hảo hán là gì? – Trường Cakhia TV
READ  Loại gia vị cần có để thịt heo luộc có màu trắng đẹp, không bị khô

Mẫu hồ sơ trường Cakhia TV xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/to-khai-dang-ky-quyen-tac-gia/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tờ khai đăng ký quyền tác giả . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *