Tờ khai đăng ký giám hộ

Rate this post

Tờ khai đăng ký giám hộ là tờ khai do cá nhân lập và gửi đến Cơ quan đăng ký giám hộ để khai báo việc đăng ký giám hộ cho con. Tờ khai thể hiện rõ thông tin người đăng ký giám hộ, người được giám hộ và lý do đăng ký giám hộ. Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành. Vui long tham khảo thông tin đo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Bạn đang xem: Mẫu Đơn Đăng Ký Giám Hộ

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Kính thưa:……………………………………………………. (Đầu tiên)

Họ và tên người khai báo: ……………………..Giới tính………….

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………………(2)

Số CMND/Giấy tờ thay thế hợp lệ: ……………………………………………………(3)

Ngôn ngữ(Đầu tiên)………………………. đăng ký giám hộ giữa những người sau đây:

Người giám hộ:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………… … … …………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………………………(2)

Số định danh/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………. (3).

Phòng ban:

Họ và tên: …………………………………………………….. Giới tính…………….

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………..(4)

Quốc gia:………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: ………………………………………………………………………………………………(2)

Lý do đăng ký giám hộ:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan của mình.

Tôi làm việc trong: ………………. ngày ………..tháng………….. năm…………….

BẢO VỆ
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………

NGƯỜI KHAI BÁO(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………

READ  Tổng hợp các cách tắt chuột laptop Dell đơn giản nhất

Ghi chú:

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn nén ảnh online với Tinypng

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo địa chỉ nơi cư trú đã đăng ký và ghi chú thích cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì ghi “nơi thường trú” và ghi theo địa chỉ đã đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND thì ghi chú “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số thẻ hợp lệ thì ghi rõ tên thẻ và lưu ý cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa chỉ hành chính nơi trẻ sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ sinh ra tại cơ sở y tế thì ghi tên cơ sở y tế và địa chỉ hành chính nơi trẻ sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ sinh ngoài bệnh viện, cơ sở y tế thì ghi tên 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) nơi trẻ sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) . ).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/to-khai-dang-ky-giam-ho/

READ  Bald girl là gì? Ý nghĩa Bald girl?

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tờ khai đăng ký giám hộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *