Tại đại hội III của Đảng xác định nhiệm vụ cách mạng miền bắc giữ vai trò như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ?

Rate this post

Tại Đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm vụ cách mạng miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có vai trò như thế nào?

Câu hỏi: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm vụ cách mạng miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có vai trò như thế nào?

Hồi đáp: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) của Đảng khẳng định: “…Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất của sự nghiệp thống nhất nước nhà. “

Tháng 9/1960: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III
Tháng 9/1960: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III

Giải thích:

Ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (7-1954), Trung ương Đảng ta đã sớm xác định nhiệm vụ xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) của Đảng khẳng định: “…Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất của sự nghiệp thống nhất nước nhà. “. Do đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, mỗi miền tiến hành một chiến lược cách mạng trong những điều kiện khác nhau, nên khi phân tích vị trí và mối quan hệ giữa hai miền, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ) được tổ chức. nhiệm kỳ III) xác định: “Miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất trong toàn bộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà; miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Cũng tại Hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Miền Bắc là gốc” của sự nghiệp cách mạng nước nhà. Như vậy, về quan điểm và nguyên tắc, vai trò của miền Bắc đã được xác định rõ ràng ngay từ đầu và rất sớm. Tuy nhiên, với quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, Đảng ta chủ trương vừa ổn định, củng cố và xây dựng miền Bắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa không ngừng đẩy mạnh cách mạng miền Nam theo quy luật. với điều kiện ở nước ta và quốc tế lúc bấy giờ, nhằm đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Để tạo dựng và phát huy sức mạnh của miền Bắc, miền Bắc phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó không chỉ là yêu cầu phát triển khách quan của xã hội miền Bắc sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân mà còn là yêu cầu hết sức cấp bách của cách mạng cả nước và cách mạng miền Nam lúc bấy giờ. . Vì miền Bắc thực sự mạnh về mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh chống chính sách xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đồng thời chuẩn bị thiết thực các điều kiện và tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển mới của cách mạng cả nước sau khi đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
READ  Loạn luân là gì? Quy định của pháp luật hình sự về tội loạn luân

Miền Bắc đã phát huy vai trò là căn cứ địa cách mạng của cả nước, là hậu phương lớn của cách mạng miền Nam từ rất sớm, ngay khi cả nước chuyển từ thời chiến sang hòa bình sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ có hiệu lực. Miền Bắc đón hàng vạn cán bộ, bộ đội tập kết về các địa phương. Trên thực tế, nhiệm vụ trực tiếp chi viện cho cách mạng miền Nam bắt đầu được thực hiện từ sau Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-1959) và được đẩy mạnh khi cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng. Từ đó, nhiệm vụ hậu phương miền Bắc đối với cách mạng miền Nam được xác định rõ hơn từ Nghị quyết tháng 1-1961 của Bộ Chính trị và được tổ chức, thực hiện ngày càng chặt chẽ. Các ngành, quân, dân, chính, đảng đã từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh ở miền Nam. Quân chủng đã thành lập trung tâm huấn luyện và tổ chức lực lượng đi B, tích cực mở rộng quy mô hoạt động của tuyến vận tải chiến lược Bắc – Nam trên bộ và trên biển (xây dựng từ giữa năm 1959).

Đến cuối năm 1964, một số đại đội, tiểu đoàn với trên 40.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 3.000 tấn vũ khí được chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1965 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), miền Bắc đã hai lần phải đương đầu và chiến thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, là những năm tháng sản xuất. vừa chiến đấu, vừa cống hiến cho chiến trường chính là miền Nam, cùng chiến trường Lào và từ tháng 4-1970 là cả chiến trường Campuchia. Quân đội nhân dân Việt Nam có 170.000 quân năm 1957, đến khi Mỹ triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ đã tăng lên 70.000 quân (1967) và 1 triệu 80.000 quân khi kết thúc chiến tranh.

Mọi hoạt động của miền Bắc được chuyển hướng theo tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Miền Bắc nước ta không chỉ là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam, mà còn là hậu phương chung của cách mạng ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Để hoàn thành nhiệm vụ của hậu phương lớn, miền Bắc đã hai lần chuyển hướng kinh tế, tiến hành huy động sức người, sức của với quy mô lớn, liên tục chi viện cho tiền tuyến, đồng thời phải kiên quyết chiến đấu để đánh thắng kẻ thù. . chống hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Khi đó, Mỹ muốn dùng bom đạn để đưa miền Bắc Việt Nam “về thời kỳ đồ đá”, buộc miền Bắc phải “quỳ gối”.

Tham Khảo Thêm:  Vai trò của pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước và Xã hội?
READ  Thơ mới là gì? Nguồn gốc của phong trào thơ mới

Trong chiến đấu bảo vệ miền Bắc, không ngừng chi viện cho miền Nam, quân và dân miền Bắc đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân hiếm có trong lịch sử các cuộc kháng chiến. chiến tranh, với nghệ thuật quân sự hết sức sáng tạo và hiệu quả, đã bắn rơi 4.181 máy bay, đốt cháy, đánh chìm 296 tàu chiến và tàu biệt kích, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Chiến thắng vô cùng vẻ vang này đã làm thất bại một phần quan trọng trong chiến lược chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ, đặt chúng vào thế bị động chống đỡ ở cả hai miền Nam – Bắc.–PageBreak–

Đại hội III: Những quyết định có ý nghĩa lịch sử trọng đại
Đại hội III: Những quyết định có ý nghĩa lịch sử trọng đại

Dưới sự bắn phá ác liệt của địch, miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh; giữ vững và phát huy tiềm lực mọi mặt, tiếp tục tăng cường lực lượng ngày càng lớn cho tiền tuyến lớn, đồng thời ở hậu phương cơ bản giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm cho càng chiến đấu càng vững mạnh. Từ năm 1965 đến năm 1975, miền Bắc đã huy động 2 triệu thanh niên tham gia lực lượng vũ trang. Nhu cầu nhân lực của nhiều ngành phục vụ trực tiếp cho chiến tranh cũng tăng lên rất nhiều. Riêng ngành GTVT, vào năm địch đánh phá ác liệt nhất (1968), có 120.000 người trong biên chế chính thức, chưa kể hàng vạn thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước được huy động về. những con đường. . Chúng ta cũng đã huy động tới 267 triệu ngày công lao động theo chế độ thời chiến để đảm bảo giao thông hoặc phục vụ các yêu cầu khác của quân đội (lắp công trường, tu sửa sân bay, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ). …). Đến năm 1972, tổng số lao động do Nhà nước huy động đã lên tới 2,5 triệu người, chiếm 11% dân số miền Bắc. Các năm 1968, 1972, 1975 là những năm diễn ra các cuộc tiến công chiến lược lớn làm thay đổi cục diện của cuộc kháng chiến hoặc kết thúc chiến tranh, số nguồn nhân lực huy động thường vượt số lao động xã hội tăng thêm trong năm.

Ngày đêm, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, trên mọi nẻo đường từ hậu phương ra tiền tuyến, hàng vạn đồng bào và chiến sĩ đã kề vai sát cánh đánh giặc, mở đường, vận chuyển với tinh thần anh dũng, kiên trung, trí thông minh và sức sáng tạo vô song; bảo đảm cho chiến trường đủ súng, đủ đạn, đủ quân, đủ lương thực để giành thắng lợi. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận thế giới lúc này ca ngợi “Đường Hồ Chí Minh là câu chuyện thần kỳ của chiến tranh nhân dân Việt Nam thế kỷ XX”.

READ  Pts trong bóng đá là gì? Giải đáp nghĩa của ký hiệu này

Lực lượng huy động đến cuối năm 1972 cần trên 2 triệu người, chiếm khoảng 30% lao động xã hội ở miền Bắc, trong đó 70% là nam giới. Riêng số người được huy động cho quân đội là 1,5 triệu người. xã đạt tỷ lệ nhập ngũ cao nhất trên 10% dân số; 70% hộ gia đình ở miền Bắc có người thân tham gia chiến đấu. Trong các lĩnh vực, phụ nữ chiếm 63% lao động trực tiếp sản xuất. Trong hai năm 1973-1974, miền Bắc tiếp tục động viên 250.000 thanh niên vào lực lượng vũ trang, bổ sung cho chiến trường 150.000 quân; vận chuyển hàng vạn thương, bệnh binh từ các chiến trường về điều trị, giải quyết chính sách nhanh chóng. Tính đến cuối năm 1974, đã chi viện cho các chiến trường trên 330.000 tấn vật chất các loại. Chỉ trong 4 tháng (từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1975), miền Bắc đã bổ sung cho chiến trường hơn 110.000 cán bộ, chiến sĩ; 230.000 tấn vật tư các loại. Đảng và Chính phủ cử hàng vạn quần chúng và cán bộ chính đảng đến các vùng mới giải phóng để củng cố Đảng bộ và chính quyền cách mạng.

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Lời chúc 8/3 dành cho khách hàng ấn tượng và ý nghĩa nhất mới nhất tháng

Kết thúc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về nhân lực, vật lực sử dụng trên chiến trường: trên 80% là lực lượng vũ trang (nhiều bộ đội địa phương ở một số tỉnh Nam Bộ có nhiều đối tượng là binh lính). Từ miền Bắc, 81% vũ khí đạn dược, 60% xăng dầu, 65% dược liệu, 85% xe vận tải được chi viện từ nguồn chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc, còn lại 77% lương thực, thực phẩm gần 90%. . sản phẩm là từ khai thác địa phương).

Trong 16 năm (1959 – 1975), tuyến vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển 1.349.060 tấn, chi viện cho chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia 583.450 tấn (đạt 43,2%). hành lưu động, tiêu thụ trên tuyến, hao hụt 765.610 tấn (56,8%).

Miền Bắc có tác dụng quyết định nhất gắn với miền Nam, giúp cách mạng miền Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nổi dậy đúng lúc, đứng vững trong những thời điểm ác liệt nhất, hình thành thế trận chiến tranh nhân dân. trải rộng trên cả ba vùng chiến lược. Hai miền hợp sức đánh giặc, cả nước kháng chiến, tạo nên sức mạnh to lớn đánh thắng Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đăng bởi: Cakhia TV

Bản quyền bài viết thuộc về trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

/tai-dai-hoi-iii-cua-dang-xac-dinh-nhiem-vu-cach-mang-mien-bac-giu-vai-tro-nhu-the-trưa-trong-tòa-khang-chien-chong -Của tôi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tại đại hội III của Đảng xác định nhiệm vụ cách mạng miền bắc giữ vai trò như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *