Sử dụng hàm Sumifs điều kiện ngày tháng trong excel

Rate this post

Sumifs .function ngày trạng thái là hàm tổng rộng rãi điều kiện, trong CÁC hình thức có điều kiện của nó hình thức có điều kiện Ngày trong tháng tất cả trong luc đo TÔI LÀM đẹp họ có vấn đề tốt nhất. chủ đề cho đồ thị SẼ chỉ dẫn Cả gia đình đối xử loại tình huống này MỘT bí mật chi tiết và dễ hiểu.

Bạn đang xem bài viết: Sử dụng hàm Sumifs với điều kiện ngày tháng trong excel

Mục lục

Hàm Sumifs có điều kiện ngày Nó là gì?

Trạng thái ngày hoặc điều kiện giai đoạn Tổng quan trong hàm Sumifs là CÁC Trạng thái so sánh Hằng ngày sự tiêu thụ CÁC toán tử “>”, “” cho SỞ HỮU MỘT HOẶC NHIỀU con mèo giai đoạn. Điều kiện bình thường Ngày trong tháng mang Có lẽ:

 • Trước hay sau? Đầu tiên khung thời gian: Điều kiện này với Có lẽ kết hợp MỘT các điều kiện khác Phải? Trạng thái ngày
 • TRONG MỘT khoảng thời gian: Phải được lặp đi lặp lại hai điều kiện múi giờ, Đầu tiên Trạng thái to lớn nhiều hơn và Đầu tiên điều kiện ít hơn
 • Theo Quý, Tháng, Tuần, Ngày: Loại bài đăng này cần có thêm một cột để tính tổng. Vì hàm sumifs là hàm AND.

bên trên đây là 3 tình huống có điều kiện ngày chức năng tổng kết, TRONG bất kỳ sẽ đi SỰ KIỆN ĐẾN sửa chữa Vui lòng.

Cú pháp của hàm SUMIFS trong Excel

Cú pháp của hàm SUMIFS trong Excel với hình dạng =SUMIFS(tổng_phạm vi, phạm vi tiêu chí1, tiêu chí1, phạm vi tiêu chí2, tiêu chí2,…).

Ở đó:

 • tổng_phạm vi: là CÁC tổng các ô trong bảng dữ liệu, CÁC tàu giá trị trống và tàu giá trị văn bản bị bỏ qua, cài đặt vồ lấy gợi ý mang.
 • phạm vi_tiêu chí1: khung nó phải là Thủ tục thanh toán bằng với điều kiện của tiêu chí 1, nghĩa là tàu giá trị Phải.
 • Tiêu chí 1: điều kiện ứng dụng cho tiêu chí_rank 1, SỞ HỮU Có lẽ MỘT số, biểu thức, tham chiếu ô trong nhận biết ô nào trong phạm vi tiêu chí1 SẼ tổng cộng, quá tàu giá trị phiến đá.
 • Range_Criteria2,criteria2,…: tùy chọn CÁC khung và các điều kiện bổ sung, tối đa 127 tiêu chí_phạm vi, cặp tiêu chí.
Tìm hiểu thêm: Rủi ro là gì? Nguyên nhân rủi ro
READ  Valorant: Giải Vô địch Thế giới 2021 cũng sẽ diễn ra tại Berlin

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn cách sắp xếp trong Excel rất đơn giản

Cẩn thận Khi sử dụng Hàm SUMIFS trong Excel

 • Mỗi ô trong phạm vi, giới hạn tổng_phạm vi tính khả thi cùng nhau tổng cộng Khi Xin vui lòng SỐ ĐÔNG CÁC Điều kiện liên quan là hiểu phù hợp với thứ đó.
 • CÁC các ô trong phạm vi tổng mang CỬA HÀNG ĐÚNG RỒI bị cáo buộc Đầu tiên, CÁC dù che nắng Chúng bao gồm SAI được coi là 0.
 • Mỗi scope_criterion phải SỞ HỮU thêm vào lựa chọn kích thước với phạm vi số lượng, phạm vi tiêu chí và phạm vi số lượng nên với cùng nhau số hàng và thêm vào vài cột.
 • Tiêu chuẩn Có lẽ sự tiêu thụ Ký tự dấu chấm hỏi (?) thay vì ký tự dấu hoa thị thay vì Đầu tiên Xích. liệu điều kiện là dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, bạn phải thêm dấu ~ phía trước, tàu giá trị

điều kiện là văn bản được đính kèm trong ” Xem thêm bài viết:


Cách sử dụng hàm True False trong Excel Sumifs. chức năng với Trạng thái

ngày người bạnCó lẽ Đang vận chuyển Ví dụ sẵn sàng cho nó trình diễn TRONG SỰ TIẾN HÓA

Đọc bài viết: CÓ LIÊN QUAN Đang vận chuyển Google Drive: Bài tập rất có điều kiện

Ngày trong tháng Trước hay sau? MỘT con mèo

thời gian TRONG tình huống BẰNG NHAU chỉ một SỞ HỮU MỘT điều kiện là một điểm tham chiếu giai đoạn Sau đó TRONG PHẢI sử dụng hàm sumif. vẫn Ví dụ gợi ý Tốt 2 trạng thái sau đó NHÂN LOẠI sự tiêu thụ

READ  Thử thách Momo là gì?

hàm sumif. Ví dụ 1: Tính tổng tiền bạc CÁC BÀI VIẾT sau một ngày 2

Trạng thái ngày của Sumifs và cách xử lý đơn giản 1

sumifs .function trạng thái ngày tháng hàm sumif có điều kiện

Ngày trong tháng dạng bài tập Đầu tiên bao nhiêuĐơn giản IBM chỉ một nhận biết con mèo giai đoạn thứ đó sau đó đặt toán tửso sánh . vui lòng nhập bí mật BẰNG NHAU thấp hơn của tôi, đồng bạn phải nhập chức năng ngày. CÂU MỘT cứ làm đi mang MỘT

Trạng thái ngày tháng của hàm Sumifs và cách xử lý đơn giản 2

Tìm hiểu thêm: Bầu Đức là ai? Tiểu sử Ca sĩ Andree (Anh Bôs)

sumif bây giờ bí mật

=SUMIF(D5:D11,”>2021/09/02″,H5:H11) Ngày trong tháng người bạn đặt bên trong dấu hiệu dấu ngoặc hai, CÁC tổng hợp. chức năng bên trong thành phần Các anh chị em cũng nên mãi mãi bí mật

Trạng thái ngày của hàm Sumifs và cách xử lý đơn giản 3

số tiền trong excel Ví dụ mức cao hơnÍT HƠN , Cả gia đình sẽ phải tạo thêm Đầu tiên Cột con bằng cột năm bí mật sử dụng Chức năng năm thành viên tập trung NĂM vòng tròn

=SUMIFS(J4:J10,F4:F10,”=2021″,H4:H10,”>50″) trướcđịnh dạng số Các anh chị em phiến đá Khi điều kiện nên được đưa ra trong dấu hiệu Chảo hai BẰNG NHAU đồng SẼvỡ

. Và kết quả là: 755000. Ví dụ MỘT bí mật người khác Có quan hệ với đẹp ở đó Tốt với Có lẽ sử dụng chức năng nhóm, người bạnCó lẽ Đọc thêm phương pháp

Trạng thái ngày của Sumifs và cách xử lý đơn giản 4

ví dụ 2 hàm sumifs Ví dụ 2

tổng hợp. chức năng

=SUM(IF((YEAR(E4:E10)=2021)*(H4:H10>50),J4:J10)) dạy, cho thấy, minh họa ÍT HƠN

về chức năng nhóm này: Hàm If bên trong 2 điều kiện là Year(E4:E10)=2021 và H4:H10>50 được ghép nối SỞ HỮU cách nhau bởi * hoặc AND trong công thứcHằng ngày . Sau đó Khi hai Điều kiện này sẽ trở lại CÁC kết quả là ĐÚNG, sau khi thứ đó CÁC kết quả CHÍNH XÁC này sẽ được nhân lên mang

J4:J10. Tổng cộng. chức năng gây ra ghi chú đang làm việc VẪN cùng nhau CÁC kết quả của phép nhân SỞ HỮU

J4:J10. Cả gia đình đừng quên điền vào bí mật Sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter vì nó là bí mật thơ Các anh chị em họ muốn tìm hiểu thêm về các hàm chuỗi hoặc CÁC quai hàm PHÂN BIỆT trong Excel SỞ HỮU có thể tham gia khóa học excel trực tuyến sở hữu hoặc đọc CÁC chủ đề cho mà không cần thanh toán trong Excel GIAO TIẾP

Tìm hiểu thêm: Ngày 20 tháng 10 là ngày gì? Ý nghĩa của ngày 20 tháng 10 là gì?
READ  Bản đồ Hành chính tỉnh Bắc Giang mới nhất

Vui lòng. Xem thêm bài viết:

Chức năng của ngày trong tuần là gì? cách sử dụng hàm weeday trong excel đơn giản TRONG MỘT vòng tròn

thời gian Ví dụ 3: Tính tổng số tiền CÁC sản phẩm QUA ngày QUA

Trạng thái ngày của Sumifs và cách xử lý đơn giản 1

sumifs .function trạng thái ngày tháng hàm sumif có điều kiện

Ngày trong tháng Loại bài viết này chỉ thêm lên Đầu tiên trạng thái so sánhhình thức đầu tiên, lặp lại hai nhân với phạm vi điều kiện, cú pháp BẰNG NHAU hình thức đầu tiên. CÁC yếu tố điều kiện Chúng bao gồm và nhà điều hành ngày tất cả nhập Chảo gấp đôi và ngược lại ở đó lặp lại vùng điều kiện và sau đó thêm Đầu tiên Trạng thái Ngày trong tháng

Sumifs làm việc với trạng thái ngày tháng và xử lý đơn giản 6

tổng hợp. chức năng

tổng hợp. chức năng THÀNH LẬP công thức cái này sẽ sự tiêu thụ hàm sumif có điều kiện ngày BỞI VÌ mang 2 Trạng thái vòng tròn ngày này Kế tiếp

ngày kia. Và kết quả là: 150000. Xem thêm bài viết:

Hướng dẫn sử dụng hàm LEN trong Excel 2022 đơn giản

Cuộc họp bởi vì chủ đề cho bên trên, Bangxephang Xin vui lòng thêm vào cùng nhau tỷ lệ phương pháp Hàm SUMIFS tính toánNgày trong tháng , phương pháp sử dụng chức năng này để tính toán thông qua CÁC cái túi Ví dụthông gió

. ước người bạn học thật Tốt ứng dụng chức năng thành công trong chuyến công tác của tôi. chúng tôi không bao giờ quên Theo dõi chúng tôi để đọc CÁC chủ đề cho hữu ích

người khác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sử dụng hàm Sumifs điều kiện ngày tháng trong excel . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *