Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in

Rate this post

Trường Cakhia TV xin gửi đến các bạn mẫu sơ yếu lý lịch trưởng phòng công ty in được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây. Mẫu đặt lại tiêu đề đối tượng in là mẫu đặt lại tiêu đề đối tượng in. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 25/2018/NĐ-CP. Vui long tham khảo thông tin đo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA LÃNH ĐẠO BÁO

1. Họ và tên…………………….. Bí danh:………………

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………… Nam, nữ:……………………..

3. Xuất xứ:……………………………………………………………………………………………….

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………… ……… …

5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có):………………………………………………………………..

6. Không. của giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân):……………………..

Ngày cấp:……………..: Nơi cấp:………………………..

7. Dân tộc: …………… Tôn giáo: ………… Quốc tịch:…………………….

8. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng……………………..; ngày chính thức…………………….

9. Tôi vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày……. Có lẽ………………………………………….

10. Tình trạng sức khoẻ hiện tại: ……………………………………………………..

11. Trình độ học vấn:……………………….. Trình độ chuyên môn:…………………….

12. Trình độ chính trị: ………………………………………………………………………………………

13. Chức vụ trong nhà in:………………………..

14. Tên nhà in: ……………………………………………………………………………………….

15. Ngành in: ……………………………………………………..

Theo tháng, năm
mỗi tháng, năm

Công việc gì, cơ quan, chức vụ gì?

Địa chỉ ở đâu?

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trong CV này là đúng sự thật, nếu sai sự thật tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

READ  Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô nghĩa là gì?

………….., ngày …. Có lẽ ……
Tuyên bố đã ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Danh mục: Tổng hợp

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *