Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại

Rate this post

Trường Cakhia TV xin giới thiệu tới bạn đọc Mẫu 14/KN: Quyết định gia hạn thời gian xác minh đơn kháng cáo được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải dưới đây. Mẫu 14/KN: Quyết định gia hạn xác minh kháng cáo là mẫu quyết định xác minh gia hạn kháng cáo. Mẫu ban hành kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành. Vui long tham khảo thông tin đo.

PHÁN QUYẾT
Gia hạn thời gian xác minh khiếu nại

VỊ TRÍ NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN THUẾ BÁN HÀNG

Căn cứ Luật Khiếu nại số. 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Lý do…………………………………………………………..(2);

Căn cứ Quyết định số….ngày……tháng….năm…. i…….(3) về việc xác minh nội dung khiếu nại của (4), địa chỉ:…….đối với……………(5);

Xét đề nghị của Trưởng đoàn (Tổ) xác minh khiếu nại,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại của Đoàn (Tổ) xác minh khiếu nại theo Quyết định số….ngày…tháng….năm…. của…… (3)

Thời gian gia hạn là ….. ngày, kể từ ngày …/../… đến ngày ../../….

Điều 2. Trưởng đoàn (tổ) xác minh khiếu nại chịu trách nhiệm thi hành quyết định (6), (7) này./.

READ  Valorant: Cận cảnh bộ kỹ năng của Kay/O - lối chơi chiến đấu thuần 'tay to'

Người nhận:
– Như Điều 2;
– (4);
– Lưu: VT,..(8).

CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đăng bởi: Cakhia TV

Tìm hiểu thêm: Công cụ TOP AI giúp bạn thêm màu cho ảnh đen trắng cũ

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/quiet-dinh-gia-han-thoi-gian-xac-minh-khieu-nai/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định gia hạn thời gian xác minh khiếu nại . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *