Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng

Rate this post

Hãy cùng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tìm hiểu các khái niệm về câu phủ định bao gồm: Thế nào là phủ định biện chứng, thế nào là phủ định siêu hình, thế nào là phủ định khách quan, v.v. câu phủ định, ví dụ thực tế cuộc sống…

Phủ định biện chứng là sự phủ định tự nó, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại và phát triển khi tất yếu chúng phải vượt ra khỏi hình thức của sự vật. thông minh cũ và tồn tại trong một hình thức mới. Tính chất này của phủ định còn được gọi là tính khách quan của phủ định. Mặt khác, quá trình phủ định biện chứng còn là một quá trình toàn diện, trong đó thuộc tính kế thừa kế thừa các yếu tố nội dung cũ dưới một hình thức mới, do đó không những nội dung cũ được giữ nguyên mà còn có thể bị thay đổi. vai trò tích cực của nó đối với sự phát triển của sự vật. Trường Cakhia TV sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng là gì?

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động và phát triển này bằng giai đoạn vận động và phát triển khác. Theo nghĩa này, không phải tất cả sự từ chối đều dẫn đến tăng trưởng.

Nêu vai trò của phủ định biện chứng?

Phủ định biện chứng có vai trò tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật vì: Phủ định biện chứng là sự phủ định tự thân – xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển. Đồng thời, quá trình một mặt phủ nhận sự kế thừa những yếu tố của sự vật cũ, cần thiết cho sự phát triển của nó, đồng thời tạo ra những cơ hội mới để đưa những yếu tố cũ phát huy tác dụng; mặt khác, khắc phục, chắt lọc, vượt qua những hạn chế của cái cũ, để sự vật phát triển lên một trình độ cao hơn.

Đặc điểm của phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự “phủ định về bản thân”, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của sự vật: sự vật chỉ có thể tồn tại và phát triển khi nó phải vượt qua nó. dạng cũ và tồn tại dưới dạng mới. Tính chất này của phủ định còn được gọi là tính khách quan của phủ định. Mặt khác, quá trình phủ định biện chứng còn là một quá trình toàn diện, trong đó diễn ra sự kế thừa – sự kế thừa những yếu tố của nội dung cũ dưới một hình thức mới, để nội dung cũ không những được bảo tồn mà còn được phát triển. phát huy vai trò tích cực của nó đối với sự phát triển của sự vật.

  • Tính khách quan của phủ định biện chứng: vì nguyên nhân của phủ định nằm ở bản thân sự vật. Đó là giải quyết những mâu thuẫn bên trong sự vật. Thông qua giải quyết xung đột, mọi thứ luôn phát triển. Mọi thứ đều có cách phủ định riêng của nó tùy thuộc vào cách nó giải quyết những mâu thuẫn của chính nó. Điều này cũng có nghĩa là phủ định biện chứng không phụ thuộc vào ý chí, ý chí của con người. Con người có thể tác động để quá trình tiêu cực đó diễn ra nhanh hay chậm trên cơ sở nắm vững các quy luật phát triển của sự vật.
  • Tính kế thừa của phủ định biện chứng: vì phủ định biện chứng là kết quả của quá trình tự phát triển của sự vật, không thể là sự triệt tiêu hay tiêu diệt hoàn toàn cái cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên cơ sở cái cũ. Cái mới ra đời không loại bỏ hoàn toàn cái cũ mà chỉ bảo tồn, đổi mới có chọn lọc những mặt phù hợp, tích cực, nó chỉ loại bỏ khỏi cái cũ những mặt tiêu cực, lạc hậu, lỗi thời. cản trở sự phát triển. Vì vậy, phủ định biện chứng cũng là khẳng định.
Tìm hiểu thêm: HDMI là gì? Công dụng của HDMI là gì?
READ  Bản đồ Hành chính tỉnh Đồng Nai khổ lớn mới nhất

Chẳng hạn, sự vận động của tư bản (k) từ hình thái vốn tiền tệ sang hình thái tư bản hàng hóa (tư liệu sản xuất và sức lao động) là một sự phủ nhận trong quá trình vận động và phát triển. của bản thảo. Quá trình này làm thay đổi hình thức tồn tại của tư bản, nhưng nội dung giá trị của tư bản được bảo toàn dưới hình thái mới – hình thái có khả năng tái sản xuất ra giá cả khi được tiêu dùng trong sản xuất. giá trị cũ mà còn có khả năng làm tăng giá trị tư bản mới.

Nội dung quy luật phủ định của phép biện chứng

Sự ra đời và tồn tại của sự vật đã khẳng định chính nó. Trong quá trình vận động của sự vật, nhân tố mới xuất hiện thay thế nhân tố cũ, diễn ra sự phủ định biện chứng. Nó không còn tồn tại và được thay thế bằng một cái mới, trong đó các yếu tố tích cực được bảo tồn. Nhưng cái mới này sẽ bị cái mới kia phủ nhận.

Cái mới khác xuất hiện chính là cái đã có, nhưng không phải là sự trùng lặp hoàn toàn mà đã bổ sung những nhân tố mới và chỉ giữ lại những nhân tố tích cực, phù hợp cho sự phát triển. sự tiếp tục của nó. Sau khi hai lần phủ định xảy ra, thì sự phủ định của phủ định diễn ra, sự vật mới hoàn thành một chu trình phát triển. Sự phát triển biện chứng thông qua sự phủ định biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa sự chắt lọc, giữ gìn và bổ sung những nhân tố tích cực mới. Vì vậy, thông qua sự phủ định tự biện chứng, mọi thứ sẽ ngày càng phát triển hơn.

Tìm hiểu thêm: Nêu những nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân?
READ  Hướng dẫn sử dụng picsart một cách chi tiết nhất dành cho người mới

Phạm trù mới của phủ định biện chứng nói lên một khâu, một mắt xích, một mức độ trong một quá trình phát triển nhất định. Với tư cách là sự phủ định (lần thứ nhất), cái mới cũng chứa đựng trong nó khuynh hướng dẫn đến sự phủ định lần thứ hai (sự phủ định của sự phủ định).

Trong sự vận động không ngừng của thế giới vật chất, dây chuyền của sự phủ định biện chứng là vô tận, cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi cái mới lại trở thành cái cũ và lại bị cái mới phủ định. Cứ như vậy, sự phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo chiều thuận của âm từ thấp lên cao, không ngừng theo “đường xoắn ốc” hay “đường xoắn ốc”. Sau mỗi chu kỳ phủ nhận tiêu cực, người tái sinh lặp lại cái cũ, nhưng trên cơ sở cao hơn.

Sự phát triển theo đường “xoáy ốc” là biểu hiện rõ nhất, đầy đủ nhất các đặc điểm của quá trình phát triển biện chứng của sự vật: kế thừa, lặp lại, tiến bộ. Mỗi vòng của “xoắn ốc” thể hiện sự lặp lại, nhưng cao hơn, thể hiện mức độ phát triển cao hơn.

Quy luật phủ định của phủ định cho thấy sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong bản thân sự vật đó quyết định. Mọi sự phủ định đều là kết quả của sự đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật – giữa mặt tích cực và mặt tiêu cực. Sự phủ định đầu tiên được thực hiện, làm cho điều cũ trở nên ngược lại với khẳng định ban đầu. Lần phủ định thứ hai, sự vật mới với tư cách là sự phủ định của sự phủ định, đối lập với sự phủ định và trở về với cái ban đầu, nhưng không giống với sự vật cũ mà trên cơ sở cao hơn, tốt đẹp hơn. .

Phủ định của phủ định là sự thống nhất biện chứng giữa khẳng định và phủ định, là kết quả tổng hợp tất cả các nhân tố tích cực của khẳng định ban đầu và phủ định đầu tiên, cũng như các giai đoạn của quá trình phủ định của phủ định. đoạn trước. Tổng hợp này là sự chắt lọc của các giai đoạn trước nên có nội dung phong phú và toàn diện hơn. Kết quả của sự phủ định của phủ định là kết thúc một chu kỳ phát triển và cũng là mở đầu cho một chu kỳ phát triển tiếp theo. Mọi thứ cứ được biện minh để phát triển. Cứ như vậy, cái mới ngày càng trở nên mới. Theo triết học Mác-Lênin, quy luật phủ định của phủ định là quy luật phổ biến trong sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Tìm hiểu thêm: Cách nghe nhạc trên Youtube khi tắt màn hình trên iOS, Android
READ  Tìm hiểu TOP 10+ kiểu tóc layer học sinh nữ cấp 1, 2, 3 đẹp dễ thương mới nhất tháng

Ý nghĩa phương pháp luận của phủ định biện chứng

Quy luật phủ định của phủ định đã chỉ ra rằng, phát triển là xu hướng chung, tất yếu của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Tuy nhiên, quá trình phát triển không diễn ra theo đường thẳng mà diễn ra phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn phủ nhận và nhiều giai đoạn trung gian. Điều này giúp chúng ta tránh được cách nhìn phiến diện, phiến diện đối với các sự vật, hiện tượng, nhất là đối với các hiện tượng xã hội, từ đó phải kiên trì đổi mới, khắc phục khuynh hướng bi quan. , tuyệt vọng, dao động trước những khó khăn của sự phát triển.

Quy luật phủ định của phủ định cũng khẳng định sự thắng lợi tất yếu của cái mới, bởi vì cái mới ra đời phù hợp với quy luật phát triển của sự vật. Mặc dù trẻ có thể chưa trưởng thành khi mới sinh, nhưng đây là giai đoạn phát triển cao hơn, vượt trội về chất so với trẻ già. Vì vậy, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần có nhận thức đúng về cái mới, có thái độ đúng đắn đối với cái mới, đồng thời tích cực phát hiện cái mới, tạo điều kiện cho cái mới phát triển.

Phải có quan điểm biện chứng phê phán cái cũ, biết hoàn thiện và kế thừa những yếu tố hợp lý của cái cũ, tránh thái độ “hư vô chủ nghĩa”, “phủ định thuần túy”.

Học thuyết nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng nghiên cứu bản chất, tính quy luật, hình thức, phương pháp nhận thức và vấn đề của chân lý. Nó trả lời đúng và đầy đủ khía cạnh thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học.

Đăng bởi: Cakhia TV

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

/phu-dinh-bien-chung-la-gi/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phủ định biện chứng là gì? Vai trò, đặc trưng và ý nghĩa của quy luật phủ định biện chứng . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *