Phiếu gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết

Rate this post

Trường Cakhia TV xin gửi đến các bạn Mẫu hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay dưới đây. Mẫu 02/KN hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Mẫu công bố kèm theo Quyết định 878/QĐ-TCT quy trình giải quyết khiếu nại trước cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành. Vui lòng tải mẫu đơn tại đây.

Kính thưa:…………………………………………………………………………………… (2)

Ngày…. tháng……năm..…, (Căn cứ Công văn số……)………….(3) chấp nhận đơn/công văn số……., ngày…tháng……., ngày…………… … …(2), địa chỉ: ………………………

Căn cứ Luật Khiếu nại số. 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2012), khiếu nại của bạn không thuộc thẩm quyền của ………….(3).

Vui lòng gửi khiếu nại đến…………………….(4)……..để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Trả lại hồ sơ kèm theo – nếu có): ………………………………………………………………

……………………………………………………

Người nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT,.(5)..

CỤC THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1) Chữ viết tắt tên cơ quan thuế.

(2) Họ và tên của người đó; đàn organ; đơn vị khiếu nại.

(3) Tên cơ quan thuế bằng văn bản.

(4) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(5) Bộ phận xử lý.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tìm hiểu thêm: Mọi thứ bạn cần biết về Apple TV
READ  Hit 'Về với em' bùng nổ trên sân khấu nổi Phú Quốc United Center

Nguồn thông dụng:

/phieu-gui-don-kieu-nai-den-co-quan-to-chuc-co-tham-quyen-giai-quyet/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phiếu gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *