Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (hay nhất)

Rate this post

Mendimi Ho Chi Minh është një sistem gjithëpërfshirës dhe i thellë pikëpamjesh mbi çështjet themelore të revolucionit vietnamez, nga revolucioni kombëtar demokratik i popullit deri te revolucioni socialist, i cili është rezultat i aplikimit krijues dhe zhvillimit të marksizëm-leninizmit deri në kushtet specifike të vendit tonë. vendi; Njëkohësisht është kristalizimi i kuintesencës kombëtare dhe i urtësisë së kohës për të çliruar kombin, për të çliruar klasat dhe për të çliruar njerëzit. Studimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut është i një rëndësie të madhe: pajisja e Ho Chi Minh-ut me një sistem këndvështrimesh dhe metodash revolucionare, rritja e patriotizmit, shpirti i shërbimit ndaj popullit dhe morali revolucionar, secili për të bërë marksizëm-leninizëm dhe hochi Mendimi i Minh është bërë me të vërtetë baza ideologjike dhe udhëzues për veprimet tona.

fantazmë

Avokatët ofrojnë këshilla ligjore në internet nëpërmjet qendrës së thirrjeve:

PËRMBAJTJA:

1. Përmbajtja e studimit të mendimit të Ho Chi Minh:

Të mësuarit e mendimit të Ho Chi Minh-ut është studimi dhe zbatimi i sistemit të pikëpamjeve të Ho Chi Minh-ut, duke përfshirë idetë kryesore si: çlirimi kombëtar, çlirimi i klasave, çlirimi njerëzor; mbi pavarësinë kombëtare të shoqëruar me socializmin, duke ndërthurur forcën kombëtare me fuqinë e kohës; për forcën e popullit, të bllokut të madh të unitetit kombëtar; mbi të drejtën e popullit për zotërim, ndërtimin e shtetit të popullit nga populli dhe për popullin; mbi mbrojtjen kombëtare gjithëpopullore, ndërtimin e forcave të armatosura popullore; mbi zhvillimin ekonomik e kulturor, duke përmirësuar vazhdimisht jetën materiale dhe shpirtërore të njerëzve; mbi moralin e Revolucionit të nevojës, kursimit, integritetit, drejtësisë, drejtësisë dhe paanshmërisë; për kujdesin dhe nxitjen e brezit revolucionar për jetën e ardhshme; për ndërtimin e një Partie të pastër dhe të fortë, kuadrot dhe anëtarët e partisë janë udhëheqës dhe shërbëtorë besnikë të popullit;

Duke studiuar mendimin e Ho Chi Minh-ut, ne duhet të kuptojmë elementët thelbësorë të mendimit të Ho Chi Minh-ut, domethënë: idenë e pavarësisë kombëtare, demokracisë dhe socializmit; Pavarësia kombëtare lidhet me socializmin për të çliruar kombin, për të çliruar klasat dhe për të çliruar njerëzit.

2. Kuptimi i studimit të mendimit të Ho Chi Minh:

2.1. Studimi dhe kuptimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut i ndihmon nxënësit të afrohen dhe të kuptojnë më mirë njeriun e madh Ho Chi Minh:

Ho Chi Minh (19 maj 1890 – 2 shtator 1969) ishte një revolucionar, një nga themeluesit dhe udhëheqësit e luftës për pavarësi dhe integritet territorial të Vietnamit. Ai është një udhëheqës i famshëm që admirohet dhe nderohet nga shumë njerëz, një udhëheqës i talentuar dhe i lidhur ngushtë, i cili është i dashur nga miliona bashkatdhetarë vietnamezë. Ho Chi Minh është gjithashtu një shtëpi e madhe kulturore me shumë vepra të vlefshme letrare dhe artistike të mbetura për jetë. Mund të thuhet se ka shumë faktorë për të krijuar një person të madh me arritje të jashtëzakonshme dhe për të fituar zemrat dhe dashuritë e shumë bashkatdhetarëve në vend në veçanti dhe të njerëzve të botës në përgjithësi. Por një faktor kyç dhe themelor është forca e brendshme brenda Ho Chi Minh-it – tërësia e mendimeve, pikëpamjeve, vetëdijes së tij si dhe cilësitë e tij morale.

READ  Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer

Prandaj, studimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut na ndihmon të zbulojmë dhe kuptojmë më mirë cilësitë dhe konceptet e tij të thella, duke gjetur kështu një shembull të mirë për t’u ndjekur dhe mësime të vlefshme, të dobishme për t’u zbatuar në jetë. Për Ho Chi Minh, midis ideologjisë dhe moralit – stilit – stili i jetesës është gjithmonë i unifikuar, ndaj studimi i mendimit të tij jo vetëm që na jep një pamje të thjeshtë të koncepteve të tij në fusha të ndryshme, por edhe nga ana tjetër, na lejon edhe të ndjejmë cilësitë dhe moralin e tij fisnik. Ho Chi Minh është një njeri “me mish e gjak”, por ai mund të bëjë gjëra të jashtëzakonshme dhe të mëdha që jo të gjithë mund t’i bëjnë. Ho Chi Minh dhe arritjet e tij janë një shembull i ndritshëm i “njerëzve të vërtetë” për ata që kanë një kuptim të thellë të ideve të tij që mund të studiohen dhe ndiqen.

Eksploroni më shumë: Çfarë është mendimi socialist? Mendimi socialist në Vietnam

Studimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut është gjithashtu një nga mënyrat për të realizuar plotësisht dhe thellësisht meritat e tij të mëdha për njerëzit, vendin e Vietnamit dhe njerëzit e vendeve koloniale në botë. Thithja e meritave të tij do të zgjojë gjithashtu te çdo popull vietnamez mirënjohje dhe krenari kombëtare, duke demonstruar bukurinë tradicionale të kombit – parimin “Pini ujë, mbani mend burimin”.

2.2. Studimi i mendimit të Ho Chi Minh ndihmon çdo person të përmirësojë kapacitetin e tij teorik të të menduarit dhe metodat e punës në epokën e sotme:

Megjithëse idetë e Ho Chi Minh janë shumë të përgjithësuara në fusha me konotacione të gjera si kombi dhe revolucioni kombëtar, socializmi, Partia Komuniste, Shteti, ideologjia e solidaritetit të madh, ushtarake, humane, morale, kulturore … por ka një prakticitet dhe aplikim i lartë, mund të përdoret me efektivitet në çdo punë të vogël të çdo qytetari.

Të zhytur në idetë kryesore, do të kemi një themel të fortë të qëllimit të punës, synimin e duhur për ta zhvilluar vendin drejt socializmit dhe për të pasur identitetin e tij. Nga atje do të gjejmë një drejtim specifik për të zhvilluar kapacitetet tona dhe për të ndërtuar vendin.

READ  Đã mắt ngắm những bó 'hoa' lạ được cắm từ rau củ vườn nhà của mẹ đảm Quảng Ninh

Mbi bazën e këtij qëndrimi dhe këndvështrimi të vendosur, të kuptuarit e natyrës së mendimeve të Ho Chi Minh-ut ndihmon çdo person të përmirësojë aftësinë e tij të mprehtë të të menduarit dhe të përmirësojë metodat efektive të punës, më efikase dhe shkencore. Ndryshimi i të menduarit të duhur kognitiv është gjithashtu eliminimi dhe eliminimi i mendimeve devijuese, negative, të njëanshme, reaksionare, duke i drejtuar njerëzit në mendimet e duhura, në përputhje me ligjin e zhvillimit. Nëse inovacioni në të menduar luan një rol udhëheqës në fillimin e progresit, përmirësimi i metodave është po aq i rëndësishëm në realizimin e atyre synimeve dhe pikëpamjeve novatore.

2.3. Edukimi moral, karakteri dhe cilësitë revolucionare sipas mendimit të Ho Chi Minh:

Presidenti Ho Chi Minh ishte ai që vendosi një model shembullor të praktikës morale revolucionare për të gjithë Partinë dhe popullin për të ndjekur. Statistikat në trashëgiminë e Ho Chi Minh-ut kanë rreth 50 artikuj dhe punime mbi çështjet etike. Mund të thuhet se morali është një nga shqetësimet kryesore të Ho Chi Minh-ut në karrierën e tij revolucionare.

Ho Chi Minh besonte se morali është themeli dhe forca e revolucionarit, duke e konsideruar atë rrënjën e pemës, burimin e lumit: Revolucionarët duhet të kenë moralin revolucionar si themel për t’i përfunduar ato. detyrë e lavdishme revolucionare për kauzën e pavarësia kombëtare dhe socializmi. Njerëz që mendojnë se morali krijon forcën, faktorin që përcakton suksesin e të gjitha punëve

Eksploroni më shumë: Udhëzime për të bërë foto në stilin e Dien Hi Cong Luoc

Studimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut kontribuon në një ndryshim drastik në vetëdijen e kultivimit, trajnimit dhe ndjekjes së shembullit moral të Ho Chi Minh-ut në të gjithë shoqërinë, veçanërisht në mesin e kuadrove dhe anëtarëve të partisë. nëpunësit civilë, punonjësit publikë, anëtarët e sindikatave, të rinjtë, studentët. … për të përmirësuar moralin revolucionar, nevojën, kursimin, integritetin, drejtësinë, drejtësinë dhe paanshmërinë. Në kushtet aktuale praktike, ka një ndikim të fortë ana e kundërt e mekanizmit të tregut, duke krijuar hendekun mes të pasurve dhe të varfërve, shtresave sociale, rënies së moralit dhe stilit të jetesës në një pjesë të kuadrove dhe partisë. pati një ndikim të rëndësishëm në bindjet, mendimet dhe ndjenjat e njerëzve në Parti. Prandaj, studimi i mendimit të Ho Chi Minh dhe ndjekja e shembullit të tij moral bëhet më i nevojshëm, urgjent dhe i rëndësishëm se kurrë, duke ndihmuar në kthimin e përkeqësimit të mendimit politik, moralit, mënyrës së jetesës dhe të këqijave shoqërore.

2.4. Ngritni frymën e pavarësisë, vetëbesimit, inovacionit dhe krijimtarisë sipas mendimit të Ho Chi Minh:

Presidenti Ho Chi Minh është një njeri me pavarësi, vetë-mbështetje, inovacion dhe kreativitet. Filloni gjithmonë nga realiteti, bëni çmos për të shmangur përsëritjen e mënyrave, shtigjeve të vjetra, duke inovuar dhe krijuar vazhdimisht.

READ  Danh sách các cửa hàng MobiFone tại TP. Hồ Chí Minh

2.5. Kuptimi i studimit të mendimit të Ho Chi Minh për brezin e të rinjve vietnamezë në përgjithësi dhe studentët e drejtësisë në veçanti:

Në udhëzimin dërguar Kongresit të 2-të të Unionit të Studentëve të Vietnamit, ai shkroi: “Rinia tani është një brez i lavdishëm, prandaj, duhet të ndërgjegjësoheni, vullnetarisht dhe automatikisht të reformoni mendjen tuaj për të qenë të denjë për detyrat e tyre. Dmth të rinjtë duhet të jenë të virtytshëm dhe të talentuar. Të kesh talent pa virtyt është si një djalë që është shumë i mirë në ekonomi dhe financiar, por shkon në një vend të keq, jo vetëm që nuk mund të bëjë asgjë të dobishme për shoqërinë, por është edhe i dëmshëm për shoqërinë. Nëse keni virtyt, por nuk keni talent, është si një Buda që nuk do të bëjë asnjë të keqe, por nuk do t’u sjellë dobi as njerëzve.”

Eksploroni më shumë: Kush është Speed? Informacion që duhet të dini për shpejtësinë

Trajnimi i talenteve: Vetëdisiplinim për të kultivuar njohuri juridike, për të shfrytëzuar plotësisht kushtet që po krijon shoqëria, për të mos e shpërdoruar rininë. Të mësuarit duhet të ketë një ideal, duhet të jetë në gjendje t’u përgjigjet dy pyetjeve të njerëzve “Për çfarë është të mësuarit? Mësoni t’i shërbeni kujt?”. Nga ana tjetër, është e nevojshme t’i referohemi rregullisht shumë metodave mësimore vendase dhe të huaja për të mësuar dhe për të kontribuar në ligjin e vendit.

Duke trashëguar atë mendim të Presidentit Ho Chi Minh, të rinjtë vietnamezë në përgjithësi dhe studentët e Universitetit të Drejtësisë në Hanoi në veçanti në epokën e re po përpiqen të studiojnë më të mirën, në mënyrë që ta sjellin vendin “sup më krah me fuqitë e mëdha të vitit”. kontinent”.

3. Praktika aktuale e studimit të mendimit të Ho Chi Minh:

Megjithatë, praktika tregon gjithashtu se studimi dhe zbatimi i mendimit të Ho Chi Minh-ut nuk është vërtet efektiv. Ka ende një numër të madh zyrtarësh, njësish dhe njerëzish që nuk e kanë kuptuar plotësisht kuptimin dhe rëndësinë e studimit të mendimit të Ho Chi Minh dhe nuk kanë marrë pjesë vullnetarisht. Zbatimi dhe studimi i mendimit të Ho Chi Minh është ende stereotip dhe i ngurtë. Disa kuadro kyç nuk kanë qenë shembullorë dhe aktivë në mësim, ndaj nuk kanë krijuar një lëvizje aktive mësimore në agjencitë e tyre. Përveç kësaj, propaganda për studimin e mendimit të Ho Chi Minh-ut është një punë jashtëzakonisht e rëndësishme, por nuk është vërtet e fortë, nuk ka mobilizuar shumë forca për të marrë pjesë. `

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh (hay nhất) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *