Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm những gì?

Rate this post

Bạn chưa biết nội dung cơ bản của xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung cơ bản nào? . Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Chuyên Sóc Trăng sẽ giúp các bạn giải đáp cụ thể nội dung cơ bản của xây dựng nền tảng bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung cơ bản nào? .

Nêu những nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

Nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

Bạn đang xem nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm những nội dung cơ bản nào?

a) Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị vững mạnh;

b) Xây dựng năng lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;

c) Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước và nhân dân phục vụ bảo vệ Tổ quốc; ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quân đội phù hợp với sự nghiệp xây dựng đất nước;

READ  Đáp án thi Tìm hiểu tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2022

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc động viên quốc phòng;

Tìm hiểu thêm: Đàm Thu Trang là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của vợ Cường Đôla

đ) Xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện, tạo thành nền quốc phòng toàn dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng biển, đảo, biên giới, trọng điểm; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trong cả nước;

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp tác chiến thông tin, không gian mạng;

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ dân sự trong phạm vi cả nước;

h) Ngoại giao quốc phòng;

i) Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

k) Xây dựng và quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân của họ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

l) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; phát triển giáo dục quốc phòng và an ninh.

READ  Vairochana Rinpoche là ai? Nguồn gốc của Vairocana

Căn cứ Điều 7, Luật Quốc phòng 2018

Chuyên mục: Hỏi đáp tổng hợp

Xem thêm Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm những nội dung cơ bản nào?

Nêu những nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

Nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

a) Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch bảo vệ Tổ quốc; nghiên cứu và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị vững mạnh;

b) Xây dựng năng lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;

c) Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước và nhân dân phục vụ bảo vệ Tổ quốc; triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quân đội phù hợp với sự nghiệp xây dựng đất nước;

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc động viên quốc phòng;

đ) Xây dựng khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện, tạo thành nền quốc phòng toàn dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng biển, đảo, biên giới, trọng điểm; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trong cả nước;

READ  Những điều bạn cần biết về VCT SEA Challengers, giải đấu có sự góp mặt của đại diện Việt Nam Cerberus và Fearus

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp tác chiến thông tin, không gian mạng;

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp bảo vệ dân sự trong phạm vi cả nước;

h) Ngoại giao quốc phòng;

i) Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

k) Xây dựng và quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân và thân nhân của họ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

l) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; phát triển giáo dục quốc phòng và an ninh.

Căn cứ Điều 7, Luật Quốc phòng 2018

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm những gì? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *