Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên

Rate this post

Quyết định phân công nhiệm vụ Đảng viên là mẫu quyết định do cấp ủy Đảng, chi bộ lập ra để phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, người đứng đầu nhằm xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho Đảng viên ngay từ đầu năm.

Sau đây là nội dung chi tiết mẫu Nghị quyết phân công đảng viên, mời các bạn tham khảo và tải về mẫu tại đây.

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân công nhiệm vụ Đảng viên năm 20….

– Cơ sở Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Quy định số. 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ quyết định số. …….-QĐ/ĐU ngày ………….. của Đảng ủy …………….. về việc phê chuẩn kết quả bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban, chi bộ. …………… lớp ….., học kỳ…….-……………..;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ …………. nhiệm kỳ…, nhiệm kỳ 2015-2020;

– Thực hiện Nghị quyết số……-NQ/CB ngày …………. phương hướng, nhiệm vụ năm 20…. của Chi nhánh…….,

SỞ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ Đảng viên …………. năm ……….(Đính kèm danh sách và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên).

Điều 2Các đồng chí là Chi ủy viên, Đảng ủy viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của ngành và nội dung công việc được phân công phụ trách.

Tìm hiểu thêm: Đặc phái viên là gì? Đặc phái viên của tổng thống là gì?
READ  Top 7 Website AI giúp bạn làm việc hiệu quả hơn

Điều 3: Chi ủy Chi bộ, Công đoàn, Chi bộ …………. và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:

Như trong Điều 3,

– Lưu CB.

Chi nhánh T/Hoa Kỳ
bảo vệ

HỘI CẤP BIÊN GIỚI, ĐẢNG BỘ 20…

(Kèm theo Nghị quyết số…..-NQ/CB ngày …..)

TT Họ và tên đảng viên CHỨC VỤ
(đảng, chính quyền, đoàn thể)
nhiệm vụ được giao

Đầu tiên.

nguyễn văn á

– Thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

– Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm do ………… giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ do Chi cục giao, cụ thể:

Chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh.

+ Chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng của Chi bộ; quản lý, theo dõi việc đăng ký chấp hành Chỉ thị 03, 29, 43.

+ Phụ trách công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Chịu trách nhiệm về tài chính và việc thu, chi, sử dụng đảng phí của chi bộ.

+ Phụ trách công tác vận động quần chúng và chi hội; quản lý con dấu và lưu trữ dữ liệu liên quan đến Chi nhánh và các thành viên của Chi nhánh.

+ Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát của Chi nhánh

+ Chịu trách nhiệm và theo dõi công tác Công đoàn của Chi nhánh

+ Ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy, biên bản sinh hoạt chi bộ.

+ Tham mưu xây dựng và triển khai các hoạt động quý I, II, III, IV/20… của Chi nhánh

+ Theo dõi, giúp đỡ cơ sở đảng……………..

+……………………..

2.

Trần Văn B

READ  Cách tính hàm max if trong excel nhanh nhất 2022

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/ghi-quyet-phan-cong-nhiem-vu-dang-vien/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị quyết phân công nhiệm vụ Đảng viên . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *