Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

Rate this post

Mẫu quyết định nộp phạt nhiều lần được sử dụng để cho phép cá nhân, tổ chức nộp phạt nhiều lần được quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHÁN QUYẾT

Vì nộp phạt nhiều lần*

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…………,/QĐ-XPVPHC ngày …../…../…….……. từ (3);

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số. …./QĐ-GQXP ngày …./…./. (nếu có);

Xét Đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần ngày …./…./……của (4)…………

…………………………………………………….

có (5) ………………………………………………………………………………………………. xác nhận

TÔI: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (6): ………………………………………………………………………………………..

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nhiều khoản tiền phạt được cho phép đối với có các tên sau:

: …………………….Giới tính: ……………………….

Sinh ngày:……/…./……………….. Quốc tịch:………………

Công việc: …………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hôm nay: …………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………………; Phạm vi ngày:…………./…………/………….. ;

Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………….

Mã số kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/hoạt động: …………..

…………………………………………………….

Ngày tháng: …………./……………../…………..……………………… ; Được cho bởi: …………………………..

Người đại diện theo pháp luật(7): ………… Giới tính:……………………..

Tiêu đề (8) ……………………………………………………………………………………………………….

READ  Lọc ảo là gì? Lọc ảo nhiều lần có ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi xét tuyển đại học 2022 không?

2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là (9): …………..tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……./QĐ-XPVPHC ngày……/…… . /………..từ (3)……………………..

…………………………………………………….

hiệu quả.

a) Số tiền phạt lần thứ nhất là (10): ……………………………………………………………………………………… ……… …………..

(Thư: ……………………………………………………………………………………………………………………. );

b) Số tiền phạt lần thứ hai là:……………………..

(Thư: ……………………………………………………………………………………………………………………. );

c) Biện pháp nộp phạt lần thứ ba là: ……………………………………………………………………………………… ………… …………

(Thư: ……………………………………………………………………………………………………………………. ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này là:

1. Giao cho Mr. (Bà) (11) ……………………………………………………. hành.

Ông/Bà/Tổ chức nêu tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp phạt nhiều lần quy định tại điểm 2, điều 1 của quyết định này, nếu tổ chức (12)…………………….. không tự nguyện chấp hành thì sẽ buộc. theo quy định của Pháp luật.

2. Gửi đến (13) …………………………………………………….. để thực hiện.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Tập tin.
PHÁN QUYẾT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức danh, họ tên)

Hướng dẫn thiết lập:

(Đầu tiên) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định nộp phạt nhiều lần. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

(2) Nhập địa chỉ theo hướng dẫn định dạng của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức danh, cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

READ  Thời gian nghỉ ốm có hưởng lương? Có phải đóng BHXH không?

(4.)) Ghi họ và tên cá nhân/tổ chức bị xử phạt.

(5) Ghi tên Ủy ban nhân dân xã, khu phố, thành phố nơi người bị phạt sinh sống hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt học tập, làm việc kèm theo chứng chỉ/tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tên người chịu trách nhiệm cơ quan. việc xác nhận do tổ chức cấp trên trực tiếp của tổ chức bị phạt tiền thực hiện.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(7.)) Ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ tên chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; Nhập họ và tên người đứng đầu tổ chức, không phải doanh nghiệp.

(số 8) Ghi chức danh người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Xác định thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần (không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực).

(mười) Ghi rõ số tiền nộp phạt lần đầu (tối thiểu 40% trên tổng số tiền phạt).

READ  Xôi khúc Hà Nội - Vị ngon khó cưỡng từ nguyên liệu đặc biệt

(11.)) Ghi họ và tên của người vi phạm/đại diện của tổ chức vi phạm.

(Đầu tiên2) Ghi đầy đủ tên cá nhân/tổ chức vi phạm.

(13) Ghi họ và tên cá nhân/tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

/mau-quyet-dinh-ve-viec-nop-tien-phat-nhieu-lan/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *