Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục

Rate this post

Mẫu quyết định cử người trực tiếp giám sát, giáo dục là mẫu quyết định cử người lãnh đạo, giáo dục, trực tiếp giúp đỡ người chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, khu phố, thị trấn. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 37/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

PHÁN QUYẾT

Cử người trực tiếp giám sát và đào tạo bạn

THỊ TRƯỞNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG/KHU VỰC/THÀNH PHỐ…(1)…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự;

Căn cứ Quyết định số……ngày……/…../20… của…………năm về việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp……………………;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nộp Ông/Bà:….(3)……………Số. CMND/CCCD/No. của hộ chiếu:………… cấp ngày…../…./…….. tại…………………….

Trú quán:…………………….(4)……………………..

trực tiếp giám sát, giáo dục người có tên…………….(5)…, Giới tính:……………………., Sinh ngày:…………………….

Nơi sinh:……………………, Họ hàng:………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………

Trú quán:…………………….(4)……………………..

Thời gian giám sát, giáo dục được tính từ ngày……tháng…………….. đến hết ngày……tháng……. năm …………

Điều 2. Ông/Bà………………(3) chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh chi phí. hoàn cảnh thực hiện biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự;

READ  Hướng dẫn cài đặt Xingtu 醒图 trên Android và iOS

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giám sát, giáo dục phải phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giám sát. Giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông/Bà.………………..(3)………………………., chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan./.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– (Các tổ chức, cá nhân có liên quan);
– Tập tin.

cái đầu
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /mau-quyet-dinh-phan-cong-nguoi-truc-tiep-giam-sat-Giao-duc/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *