Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Rate this post

Mẫu quyết định tiếp tục tạm giữ người theo thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-PK quy định các biện pháp hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Quyết định được đưa ra là quyết định tiếp tục tạm giam theo thủ tục hành chính. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Quyết định tiếp tục tạm giam theo thủ tục hành chính

PHÁN QUYẾT
Tiếp tục tạm giữ theo thủ tục hành chính*

Căn cứ Điều 122 điểm 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 102 Luật Hải quan;

Căn cứ Điều 13 Nghị định của Chính phủ số Nghị định 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ, áp giải người phạm tội theo thủ tục hành chính, quản lý. xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số. ………………./QĐ-TGN ngày …../……/…………..đ(3) ;

Căn cứ Quyết định giao quyền nuôi con theo thủ tục hành chính số. …./QĐ-GQTG ngày …../……/………… (nếu có),

TÔI: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ (4): ……………………………………………………………………………………..

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Gia hạn tạm giữ theo thủ tục hành chính đối với những người sau đây:

1. Họ và tên:………………………………………………Giới tính:……………………………………………………….

READ  GOAT là gì? GOAT là viết tắt của từ gì? Nguồn gốc của từ GOAT

Sinh ngày:……./……../……………………….. Quốc tịch:…………………….

Công việc: …………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hôm nay: …………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………….. ..; Phạm vi ngày:……/……../………….. ;

Được cho bởi: …………………………………………………………………………………………………………

2. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số. …./QĐ-TGN ngày …./…./…… của (3)…………………………… …………………..

có thời hạn tạm giữ là… giờ…. phút, kể từ…. giờ…. ngày phút……/…./…………………….…

4. Thời gian gia hạn là…. giờ…. phút, từ…. giờ…. ngày phút…../……/……………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông (bà) (7) …………..có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi đến (8) …………………………………………………….. để thi hành./.


Người nhận:
– Như Điều 3;
– Tập tin.

PHÁN QUYẾT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức danh, họ tên)

Học hỏi

* Mẫu này dùng để gia hạn thời hạn thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính quy định tại điểm 3 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật về Vi phạm hành chính).Xử lý vi phạm hành chính). tại khoản 1 Điều 102 Luật Hải quan).

** Ghi họ, tên cha, mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp người được gia hạn tạm giam là người chưa thành niên.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

READ  Bài thu hoạch chuyên đề 2022: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(2) Nhập địa chỉ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi họ tên, thân thế của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Xác định lý do kéo dài thời hạn tạm giam trong từng trường hợp cụ thể.

(6) Ghi họ, tên, địa chỉ của thân nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan nơi người đó làm việc, học tập và thời hạn tạm giam được gia hạn (người đó theo yêu cầu và theo yêu cầu của người đó). người). yêu cầu của người bị tạm giữ). giám hộ).

(7) Ghi họ, tên của người được gia hạn thi hành biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(8) Ghi họ và tên cá nhân/tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /mau-quyet-dinh-keo-dai-thoi-han-tam-giu-nguoi-theo-thu-tuc-hanh-chinh/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *