Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

Rate this post

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xin trình bày Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án ban hành kèm theo công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 17/01/2008.

Kính thưa: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo.
– Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

công bố Bộ Xây dựng mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng cho việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 99. /2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

(Địa điểm), ngày….tháng…. năm….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: …../(Năm)/….(Hợp đồng đã ký)

Về: Tư vấn quản lý dự án

ĐỐI VỚI GÓI THẦU XÂY DỰNG HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI THẦU) STT …..
ĐÓ LÀ DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN)……
giữa
(TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)

(TÊN GIAO DỊCH CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

PHÍA TRƯỚC

Hôm nay, ngày….tháng……..tại (Địa điểm)…………………….., chúng tôi gồm có các bên sau:

1. Chủ đầu tư (viết tắt là Chủ đầu tư),

Tìm hiểu thêm: Cách tải và cài đặt tiktok trên máy tính đơn giản
READ  Nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?

Tên thương mại:……………………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện (hoặc người được ủy quyền) là:………………..…………… Chức vụ:………….……………

Địa chỉ:…………….…………………………….……………………….…………………………….………..

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại fax:……………………………………………………….

là một bên

Người đại diện (hoặc người được ủy quyền) là:………………..…………Chức vụ:………….…………

Tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………… …………

đó là phía bên kia

Chủ đầu tư và Nhà thầu được gọi riêng là các Bên và được gọi chung là các Bên.

Các bên thống nhất thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ TRÌNH TỰ ƯU TIÊN

1.1. Văn bản hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng, bao gồm lý do giao kết hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

1.1.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.1.2. Điều kiện cụ thể (nếu có): Phụ lục số…. [Tiến độ thực hiện công việc]; Phụ lục số…. [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán và quyết toán]; Phụ lục số…. [Các loại biểu mẫu];

1.1.3. Đề xuất của Nhà thầu và các tài liệu kèm theo;

1.1.4. Điều khoản tham chiếu (Phụ lục số… [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư]);

1.1.5. Hồ sơ thay đổi và hoàn thiện, biên bản thương thảo hợp đồng;

1.1.6. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có), bảo lãnh tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu có);

1.1.7. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục trong quá trình thực hiện Hợp đồng).

1.2. Thứ tự ưu tiên của tài liệu

Về nguyên tắc, các văn bản tạo thành hợp đồng là một mối quan hệ thống nhất và giải thích lẫn nhau, nếu có điểm nào chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thỏa thuận. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì thứ tự ưu tiên của các văn bản tạo thành hợp đồng để giải quyết tranh chấp được xác định như sau (hoặc do các bên tự thỏa thuận):

Tìm hiểu thêm: Tìm ra sự thật vụ lộ ảnh nhạy cảm của nữ MC LPL Zhou Shuyi? tháng trước
READ  Hướng dẫn sửa laptop asus vivobook 15x oled bị đen màn hình tại nhà 2022

1.2.1. Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

1.2.2. Điều kiện cụ thể (nếu có): Phụ lục số… [Tiến độ thực hiện công việc]; Phụ lục số… [Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán và quyết toán]; Phụ lục số…. [Các loại biểu mẫu];

1.2.3. Các điều khoản và điều kiện này;

1.2.4. Đề xuất của Nhà thầu và các tài liệu đính kèm (Đính kèm số…. [Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của Nhà thầu];

1.2.5. Điều khoản tham chiếu (Phụ lục số…. [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư];

1.2.6. Hồ sơ thay đổi và hoàn thiện, biên bản thương thảo hợp đồng;

1.2.7. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng và các bảo lãnh khác (nếu có);

1.2.8. Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục trong quá trình thực hiện Hợp đồng).

ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.

Các từ và cụm từ (được định nghĩa và hiểu) sẽ có nghĩa được nêu dưới đây và sẽ áp dụng cho thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu rõ ràng khác.

2.1. “Nhà đầu tư” là…. (Tên giao dịch của chủ sở hữu) như đã đề cập trong phần giới thiệu và những người thừa kế hợp pháp của chủ sở hữu không phải là đối tượng được người đó ủy quyền.

2.2. “Tư vấn quản lý dự án” có nghĩa là…… (tên của nhà thầu trong Hồ sơ dự thầu được Chủ đầu tư phê duyệt) như đã nêu trong phần mở đầu và những người kế thừa hợp pháp của Nhà thầu chứ không phải bất kỳ người kế thừa hợp pháp nào của Nhà thầu. bất kỳ người nào được người đó ủy quyền.

Tìm hiểu thêm: Tóc Tiên là gì? Tóc tiên là gì?
READ  Hướng dẫn tạo ảnh cắt dán trên FotoRus

2.3. “Dự án” có nghĩa là dự án… (tên dự án).

2.4. “Work” có nghĩa là công việc…. (tên công việc) do Nhà thầu thiết kế thực hiện theo hợp đồng thiết kế đã ký kết.

2.5. “Hạng mục công việc” là một phần công việc riêng lẻ được xác định trong hợp đồng (nếu có).

2.6. “Đại diện Chủ đầu tư” là…. (người do chủ đầu tư chỉ định trong hợp đồng hoặc chỉ định tùy từng thời điểm theo quy định tại Điều …. Khoản … [Đại diện của Chủ đầu tư]) và thay mặt Chủ đầu tư chỉ đạo công việc.

2.7. “Đại diện của IPC” là …. (người được IPC chỉ định trong hợp đồng hoặc được IPC chỉ định theo điểm 10.1. [Đại diện của PMC] và tiến hành kinh doanh thay mặt cho PMC.

2.8. “Hợp đồng” là phần 1, phần 2 và các tài liệu kèm theo hợp đồng…. (theo điểm 1.1 [Hồ sơ hợp đồng]).

2.9. Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của nhà đầu tư là các tài liệu được quy định tại Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu của hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư].

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN PMC

Cakhia TV text để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-hop-dong-tu-van-quan-ly-du-an/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *