Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất mới nhất

Rate this post

Trường Cakhia TV xin giới thiệu đến các bạn Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản là mẫu hợp đồng được lập ra để thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản giữa bên môi giới và bên được môi giới.. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI NHÀ Ở

(Số:…………./HĐMGND)

Bạn đang xem: Mẫu Hợp Đồng Môi Giới Bất Động Sản Mới Nhất

Hôm nay, ngày…… tháng … năm …, Tại:………………………………………………………Chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Fax Điện thoại: ………………………………

Mã số thuế:…………………… Số tài khoản:……………………. Mở tại Ngân hàng: …………

Do Ông (Bà): …………………….Sinh năm: ………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

BÊN MÔI GIỚI (BÊN B): ……………………………………………………

Trong trường hợp của một cá nhân:

Ông bà: ……………………………………………. Sinh ra ở: …………………………

CMND: ………………..ngày cấp …………Nơi cấp: CA ………………

Hộ gia đình: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu tài sản: ……………………………………………………

Ông bà: ………………………………………………. Sinh ra ở: ………………………….

Hộ gia đình: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………

CMND: ………………..ngày cấp …………Nơi cấp: CA ………………

Hộ gia đình: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: ……………………………………………………

Các giấy tờ về quyền sở hữu và tham chiếu đối với bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B bao gồm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới bán (hoặc cho thuê) bất động sản do Bên B sở hữu.

1.2 Đặc điểm của bất động sản và các giấy tờ pháp lý về bất động sản là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

Loại bất động sản: …………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Diện tích đất: …………………………………………………….

Diện tích khu đất xây dựng: …………………………………………………….

Diện tích sử dụng: …………………………………………………….

Kết cấu: ……………………………………………………………………..

Thuận lợi: …………………………………………………………………….

1.3 Giá bán bất động sản này do hai Bên thoả thuận trên cơ sở giá đã được Bên A thẩm định là:……………………. đồng.

(bằng chữ: ………………………………………………………..…………đồng)

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy cần thiết phải điều chỉnh giá bán thì hai Bên phải thống nhất bằng văn bản.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền môi giới là …………% (đã bao gồm thuế GTGT) trên giá trị giao dịch thực tế tương đương số tiền là: ……………………….đồng. . (Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………….…………..đồng.

Tham Khảo Thêm:  Chủ nghĩa duy vật là gì? Các hình thức của chủ nghĩa duy vật

2.2 Chi phí dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua bán tài sản mà Bên A thực hiện.

READ  EasyAntiCheat.exe là gì? Có nên xóa không?

2.3 Phí môi giới Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 12 (mười hai) ngày kể từ ngày giao dịch thành công. Trường hợp khách hàng đã đặt cọc nhưng làm mất cọc, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày xác định được khách hàng chấp nhận mất cọc.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

3.1 Từ ngày……tháng……năm…………. đến……..tháng……………….

3.2 Hết thời hạn này, hai bên có thể thỏa thuận thêm và ký kết phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN CHUNG

4.1 Trong quá trình thực hiện dịch vụ môi giới, Bên B không phải trả bất kỳ chi phí nào. Mọi chi phí liên quan đến quảng cáo và bán sản phẩm sẽ do Bên A chịu.

4.2 Giao dịch được coi là thành công khi khách hàng ký kết hợp đồng mua bán bất động sản (hoặc hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, giấy thỏa thuận mua bán hoặc ký bất kỳ loại hợp đồng, thỏa thuận nào khác có liên quan đến bất động sản) do Bên A môi giới.

4.3 Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu khách hàng do Bên A giới thiệu đã đặt cọc nhưng mất cọc do vi phạm hợp đồng hoặc mất cọc vì bất kỳ lý do gì thì mỗi bên được hưởng 50% (năm mươi phần trăm). ) trên khoản tiền gửi đó.

4.4 Khách hàng của Bên A là người được nhân viên của Bên A giới thiệu hoặc bất kỳ người nào được Bên A giới thiệu hoặc khách hàng của Bên A giới thiệu khách hàng khác đến Bên B để ký hợp đồng, đặt chỗ, tìm hiểu để sau đó ký kết mua bán và hợp đồng mua bán với bên B. Nếu trước khi ký hợp đồng mua bán BĐS, khách hàng có yêu cầu thay đổi người đứng tên trong hợp đồng thì vẫn được coi là khách hàng của bên A.

4.5 Giá bán BĐS theo khoản 2.1 Điều 2 nêu trên do Bên A và Bên B thỏa thuận (Gọi là giá bán ban đầu)

4.6 Trường hợp Bên A giới thiệu được người mua cho Bên B và người mua đã thanh toán giá bán ban đầu mà Bên B không bán thì coi như Bên A đã hoàn thành hợp đồng, Bên B vẫn phải thanh toán cho Bên A: ……% (Bằng chữ:……phần trăm) trên giá bán thực tế. (Không bán bao gồm văn bản xác nhận của người bán về việc không bán hoặc sau 3 (ba) ngày kể từ ngày bên mua xác nhận mua hàng nhưng bên bán chưa nhận tiền đặt cọc).

Tham Khảo Thêm:  Đặc xá là gì? Điều kiện của người được đề nghị đặc xá là gì?

4.7 Trong thời gian thực hiện hợp đồng hoặc sau thời điểm chấm dứt hợp đồng này, nếu khách hàng được Bên A giới thiệu hoặc khách hàng đó giới thiệu khách hàng khác mua căn hộ của Bên B thì Bên A vẫn được hưởng phí môi giới như sau : phí môi giới thỏa thuận tại khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này.

READ  Độ Mixi là ai? Sự nghiệp, đời tư của streamer Phùng Thanh Độ

(Có thể quy định thời hạn cụ thể: 6 tháng; 1 năm hoặc 2 năm… theo Điều khoản trên)

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Quyền của Bên A:

a) Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản;

b) Nhận tiền môi giới theo thỏa thuận;

c) Nhận lại 50% số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất số tiền đặt cọc hoặc khi khách hàng mất số tiền đặt cọc do vi phạm cam kết;

d) Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng môi giới bất động sản với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

e) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng môi giới bất động sản khi Bên B vi phạm các điều kiện được đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Thực hiện đúng hợp đồng môi giới bất động sản đã giao kết;

b) Cung cấp thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

c) Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê mua bất động sản;

d) Chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

f) Thường xuyên thông báo cho Bên B về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

g) Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc do mình thực hiện.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẢNG

6.1. Quyền của Bên B:

a) Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài phí dịch vụ môi giới nếu giao dịch thành công;

b) Nhận lại 50% số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất số tiền đặt cọc hoặc khi khách hàng mất số tiền đặt cọc do vi phạm cam kết;

c) Bên A tự do thực hiện: Dịch vụ chuyển quyền sở hữu (chi phí giao dịch bên ngoài và các loại phí, lệ phí khác nếu phát sinh Bên B chịu), trung gian thanh toán qua Công ty …………. . khi giao dịch môi giới thành công.

Tham Khảo Thêm:  OSAD là ai? tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nam ca sĩ
READ  Luật Biên phòng Việt Nam 2020, Luật số 66/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày nào? Luật Biên phòng Việt Nam 2020 được thông qua ngày nào?

6.2. Nghĩa vụ của Bên B:

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Bên A các tài liệu liên quan.

b) Phối hợp với Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

c) Ký trực tiếp hợp đồng mua bán/cho thuê bất động sản với người mua/thuê do bên B giới thiệu. Chịu mọi chi phí liên quan đến thủ tục mua bán bất động sản theo quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận với bên mua.

d) Thanh toán tiền môi giới cho Bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng;

ĐIỀU 7: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1 Trường hợp Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ, không đúng tiền phí môi giới cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán. với lãi suất 2,5%/tháng. Thời gian trả chậm, trả thiếu này không quá 10 (mười) ngày, nếu quá 10 (mười) ngày Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B vẫn phải thanh toán phí dịch vụ cho Bên A. trường hợp bên A môi giới thành công.

7.2 Trong trường hợp Bên A không thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như thỏa thuận, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho Bên A bất kỳ khoản phí nào, đồng thời Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền phạt tương đương với khoản phí dịch vụ theo quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này.

7.3 Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chịu khoản tiền phạt tương ứng với số tiền phí dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc các bên cùng nhau thảo luận trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thống nhất được thì tranh chấp sẽ do tòa án giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…… tháng…… năm…….. đến ngày…… tháng……. năm ………….

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BỞI A
(Ký tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN
(Ký tên và đóng dấu)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ:

/mau-hop-dong-moi-gioi-nha-dat-moi-nhat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *