Mẫu đề án nhân sự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất

Rate this post

CƠ CHẾ
Nhân viên ……………………
hạn chót 20….-20…. (20….-20….)

Căn cứ hướng dẫn số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 116-HD/ĐU ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy …………. phục vụ công tác nhân sự đại hội chi bộ của Bộ tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hoa hồng………………………. xây dựng đề án nhân sự giai đoạn XX…. – 20…. (20….-20….) như sau:

1. Tiêu chuẩn:

Một. tiêu chuẩn chung

– Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc và nhân dân; kiên quyết kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới. Có thái độ, quan điểm chính trị kiên định và bản lĩnh, kiên định trước mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Tổ quốc, của nhân dân và của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Làm việc an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống thật thà, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc; không tham quyền, không kiêu căng; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu bạn bè, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, áp bức, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, lời nói không đi đôi với hành động; công tâm, liêm chính, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Tìm hiểu thêm: Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Giang mới nhất
READ  Tìm hiểu Top 30 Bản vẽ nhà ống 2 tầng đẹp & chi tiết [File CAD] mới nhất tháng

– Có tư duy, tầm nhìn và phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo; Có khả năng tổng hợp, phân tích và dự đoán. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó khăn, hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm bắt và hiểu biết cơ bản tình hình hiện nay để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; có thành tích, kết quả xuất sắc trong lĩnh vực, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; cần cù, chăm chỉ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phục vụ nhân dân. Khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tế; gương mẫu, tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm, tin cậy.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự).

READ  Changg là ai? Thông tin, tiểu sử của Nguyễn Huyền Trang

b. tiêu chuẩn cụ thể

– Về trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ…………………………………………………………………………………………

– Về trình độ lý luận chính trị………………………. bên trên

– Các tiêu chuẩn khác (theo yêu cầu của từng ngành, lĩnh vực cụ thể)

……………………

2. Số lượng ủy viên, ban thường vụ (nếu có), phó bí thư.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đảng uỷ dự kiến ​​số lượng:

Cấp ủy chuẩn bị danh sách trình tại đại hội là …………. Bạn.

– Ban Thường vụ Đảng ủy (nếu có) là ………… đồng chí.

Hội nghị cấp ủy lần thứ nhất giới thiệu và giới thiệu ứng cử bổ sung (nếu có) tối đa……đồng chí.

Hoa hồng lập danh sách là …………. Bạn.

Tìm hiểu thêm: Tờ khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh viện

Nỗ lực Cơ cấu Tuổi: Dưới 40 là……. bạn ơi, từ 40 đến 50 tuổi là …..bạn, trên 50 tuổi là …………. Bạn.

4. Về cấu trúc.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp ủy viên, Đảng bộ phải có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ; đặc biệt:

+ Thủ trưởng đơn vị …………. Bạn.

+ Đoàn trưởng… anh bạn.

+ Cơ cấu tổ chức của các đảng bộ có liên quan (nếu có)

+ Cấu tạo của con cái là…… giao phối.

– Cấp độ phân quyền của key mới được làm mới không thấp hơn 1/3 so với khi bắt đầu key cũ.

READ  Nhìn ảnh cưới của bố mẹ, bé trai khóc nấc vì tưởng bố ngoại tình

– Về nhân sự Bí thư cấp ủy: Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Trường hợp đương chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức vụ bí thư thì cơ cấu cấp phó của cơ quan, đơn vị.

– Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: …………

(Kèm theo danh sách trích dẫn do các ban trước soạn)

THÊM CẤP 20….-20…. (20….-20….)

Lưu ý: đã thành lập thường trực ban với 03 đề án với Đảng ủy:

(1) dự thảo nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ;

(2) dự thảo nhân sự Ban Thường vụ;

(3) Đề án nhân sự bí thư, phó bí thư.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu đề án nhân sự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *