Mẫu CN-NTVĐ: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

Rate this post

Giấy chứng nhận lớp nhận thức về Đảng Phiên bản mới nhất được làm theo Mẫu CN-NTVD căn cứ Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu giấy chứng nhận được trình bày theo thể thức văn kiện Đảng, khổ giấy A5, bên ngoài màu đỏ, mẫu bên trong. Vậy đây là Chứng chỉ lớp nhận thức về Đảng mới nhất, mời các bạn tham khảo tại đây.

Giấy chứng nhận lớp nhận thức về Đảng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận đồng hành:……………..Ngày sinh……/……………. /…………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………………..

Là tình cảm đảng của chi bộ: ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………….

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương,

LÀM: …………………………………………………………………………………………………………

Tổ chức từ ngày … tháng ………….. đến ngày……

Kết quả học tập: …………………………………………………….

…………, ngày… tháng… năm 20…

T/MA đứng
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Cách viết mẫu giấy chứng nhận:

– Giấy chứng nhận: trong đó ghi rõ đã học bồi dưỡng nhận thức về Đảng/Bồi dưỡng Đảng viên mới/Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…

– Xác nhận: công khai (ghi rõ họ tên, hình thức bồi dưỡng nhận thức về Đảng); Đảng viên (ghi rõ họ tên, hình thức bồi dưỡng đảng viên mới/ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng…)

READ  Mã Zipcode Lào Cai – Mã bưu điện Lào Cai mới nhất

– Ngày sinh: Ghi chính xác ngày, tháng, năm sinh được ghi trên Giấy khai sinh.

– Nơi sinh: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc khu phố, huyện, thành phố.

– Đó là: cảm tình đảng (với hình thức nâng cao nhận thức về đảng), đảng viên dự bị (với hình thức khuyến khích đảng viên mới), bí thư/phó bí thư/chi bộ viên (với hình thức khuyến khích đảng viên mới). , vân vân.)

– Chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng bộ sư đoàn, đảng bộ cơ sở, huyện ủy, tỉnh ủy…

– Hết chương trình: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ Bồi dưỡng Đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng được nêu rõ…

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-cn-ntvd-giay-chung-nhan-hoc-lop-nhan-thuc-ve-dang/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu CN-NTVĐ: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *