Mẫu C6-13/NS: Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách

Rate this post

Cơ quan..

Bạn đang xem: Mẫu C6-13/NS: Đơn xin tạm ứng ngân sách

một cách dễ dàngchàotrong hương vị: …………

S TC: …………

Mã DVQHNS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Mẫu số. C613/NS
(Theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số:…………….. Năm NS: …………

Ở LẠImởY TẠM NHẬNmởP CHỈ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Tháng …. Năm …….

Kính thưa: Kho bạc Nhà nước ………………………………………………….

Căn cứ dự báo chi ngân sách thường xuyên……. năm 20… của đơn vị là:……………………

Dự toán kinh phí cho KCX…………. Bình quân tháng trong năm 20….. của đơn vị là: …………

Để đảm bảo hoạt động nghiệp vụ của đơn vị trong thời gian công tác đánh giá hàng năm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị Kho bạc Nhà nước………………………. tạm cấp dự toán đơn giá theo chi tiết sau:

Tìm hiểu thêm: Đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh
Mã số TKKT CHÚNG TAMỘT CHƯƠNG Mã số CHI NHÁNH KT mã nguồn ngân sách nhà nước Ứng dụng số nếmChính xác phiến đá Phê duyệt của Kho bạc Nhà nước
tổng cộng

Tổng số tiền đề nghị tạm hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………… ……

……………………………………………………

Cốt lõiTIẾP THỊ KHÔNG THỂ cái đầu
(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

READ  Hướng dẫn cách gộp ô trong Google Sheets mới nhất 2023

THẮNGừmHỒ SƠ DU LỊCH TIỂU BANG N:

Đồng ý tạm thời đánh giá đơn vị:

…………………………………………………….

Số lượng bằng số:

……………………………………………………

S tiền viết bằng chữ:

……………………………………………………

……………………………………………………

….Ngày tháng năm…..

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

giám đốc

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu C6-13/NS: Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *