Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

Rate this post

Mẫu biên bản hội nghị liên tịch trình bày cán bộ đề nghị bổ nhiệm giám đốc là mẫu biên bản được lập để ghi lại cuộc họp liên tịch trình bày cán bộ đề nghị bổ nhiệm giám đốc.

Nội dung trong mẫu biên bản phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp. Nội dung chi tiết mời bạn đọc tải về bài viết dưới đây.

(Đầu tiên)

Bạn đang xem: Mẫu biên bản hội nghị liên tịch

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
………, ngày…...tháng…...năm…...

CHỈ CÓ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

Tờ trình giới thiệu nhân sự chức danh giám đốc/giám đốc

I. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày…. năm………

– Địa điểm: tại ……………………………………………………………….

II. nguyên liệu

– Thành phần: (điền đầy đủ thành phần các thành viên được gọi như đã xác định):

– Số cuộc gọi: ………………………………………………………………..

– Hiện tại: ……/…. Mất tích: ..…/…. (Lý do): …………………………

– Chủ trì Hội nghị: đ/c………………………. tiêu đề………….

– Thư ký Hội nghị: đ/c…………………… chức danh………….

III. NỘI DUNG

1. Nêu sự cần thiết của việc bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt quy trình thực hiện nhân sự; Quy hoạch cán bộ; Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám đốc/hiệu trưởng, kết quả trình bày nhân sự đề nghị bổ nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt trường/trung tâm.

2. Tổng hợp các nhận xét, đánh giá của các thành viên dự hội nghị cán bộ trình bày đề án đề cử.

READ  Những lý do thói quen cũ khó bỏ

3. Họp biểu quyết nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

kết quả:

– Số phiếu thu về:…………..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:…………..phiếu

– Số phiếu không tán thành:……phiếu/……. phiếu (…..%)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham gia Hội nghị nhất trí thông qua.

NGÀNH HỘI NGHỊ
(Cốt lõicó, nhập tên đầy đủ)

CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ
(Cốt lõithiết lập như vậy Tên và họ)

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-bien-ban-hoi-ngilien-tich/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu biên bản hội nghị liên tịch . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *