Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội nông dân

Rate this post

Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm vụ Hội nông dân là mẫu báo cáo được lập nhằm tổng kết, tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, từ đó thể hiện phương hướng, nhiệm vụ của Hội nông dân. Hội và phong trào nông dân trước nhiệm vụ mới.

Nội dung báo cáo cần đánh giá ngắn gọn, chính xác thực trạng công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, kết quả đạt được (có dẫn chứng), chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Lý do; Bài học kinh nghiệm; Bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với phương châm đổi mới mô hình, nội dung, phương thức hoạt động. phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân

BÁO CÁO
CỦA ỦY BAN TỈNH HỘI NÔNG DÂN ĐỊA PHƯƠNG…..
TẠI HỘI NGHỊ LIÊN BANG……………………
LẦN ĐẦU TIÊN ….., Tiết 20…-20….

Đại hội Hội Nông dân……………………. diễn ra vào thời điểm mà Đảng bộ, quân và dân…………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………… trên tinh thần: (tên chủ đề đại hội) có nhiệm vụ đánh giá kết quả của Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ V… nhiệm kỳ ………… –……………..; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn ………… – ……………..; phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới.

BCH Hội Nông dân……. báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn ………… – ……………..; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ ………… –……………

Phần đầu tiên
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÁC HỘI VÀ LỜI NÔNG DÂN ………… – …………..

A. TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

1. Tình hình nông nghiệp

– Đánh giá chung về sản xuất nông nghiệp, các ngành dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Ở đó:

+ Trồng trọt: Sản xuất lúa, rau màu, mô hình mới trong liên kết chuỗi giá trị.

+ Chăn nuôi: Tình hình phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

+ Khai thác thủy sản: Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản

– Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

2. Tình hình nông dân và nông thôn

– Đời sống, thu nhập, việc làm của nông dân

– Vấn đề môi trường, hạ tầng kỹ thuật

– Tâm tư, nguyện vọng, kiến ​​nghị, đề xuất của nông dân

READ  Công an nhân dân là gì? Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gồm lực lượng nào?

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN, HẾT…. –…..

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

– Dư luận chung về: tâm trạng, chính kiến, nguyện vọng của người nông dân.

– Kết quả tuyên truyền từ ………… – …………….. (nêu rõ số liệu).

– Công tác vận động, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, cơ sở, chi, tổ hội

– Xây dựng, phát triển và sử dụng quỹ Hội và hội phí

– Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn, hội nghề nghiệp theo Đề án số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

– Kết quả xếp loại tổ chức Hội qua các năm và các nhiệm kỳ.

3. Công tác thanh tra, giám sát

– Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm, chương trình chuyên đề theo quy định của điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

– Kết quả kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, kỷ luật của Hội.

4. Công tác thi đua khen thưởng

– Tổ chức các phong trào thi đua của Hội, noi gương yêu nước, noi gương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, noi gương xây dựng nông thôn mới.

– Kết quả phong trào thi đua từ ………… – ……………

– Thưởng kết quả công việc.

5. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (nếu có)

– Chương trình, nội dung dự án, dự án thực hiện

– Đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm; cử cán bộ, hội viên nông dân ra nước ngoài.

II. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

– Vận động nông dân tham gia tái cơ cấu nông nghiệp

– Các mô hình, gương nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao (cánh đồng lớn vô địch, liên kết chuỗi giá trị, trang trại, gia trại, tổ hợp tác, câu lạc bộ…).

– Kết quả đăng ký và thực hiện mục tiêu SXKDG các cấp

– Kết quả vận động hội viên giúp nhau giảm nghèo: số hộ được hỗ trợ, giá trị, ngày công, vật chất… số hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến nay (……… … –…………….. ) .

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân

– Dịch vụ vốn (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Hợp tác xã Nhân dân), cung ứng vật tư thiết bị nông nghiệp.

– Hỗ trợ nông dân và khoa học kỹ thuật, công nghệ mới

– Dịch vụ hỗ trợ nông dân về thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản.

– Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

3. Vận động, định hướng nông dân phát triển các hình thức, mô hình kinh tế tập thể

– Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về kinh tế tập thể, các hình thức và phương pháp phát triển kinh tế tập thể.

– Kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình tập thể (HTX, tổ hợp tác).

READ  rắn thần, rắn độc, rắn vào nhà

III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI NÔNG DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Kết quả vận động hội viên thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới

+ Các hoạt động do Hội Nông dân tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (mô hình tổ thu gom rác thải; trồng cây, thu gom thuốc bảo vệ thực vật; các công trình, đoạn đường do Hội thực hiện). nông dân tự quản)

+ Kết quả cụ thể (………… –……………..)

– Kết quả của Hội Nông dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới

+ Các hình thức tham gia, phối hợp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đóng góp ngày công, số tiền quyên góp, xây dựng đường giao thông, làm đẹp khuôn viên thôn, làng, hộ gia đình; bảo hiểm y tế); chăm sóc y tế; văn hóa, thể thao…)

+ Kết quả cụ thể (………… –……………..)

2. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh

– Vận động hội viên nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia tự vệ địa phương, bộ đội biên phòng trên biển.

– Kết quả phối hợp với quân đội, công an trong công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh nông thôn, chính sách đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội.

3. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chăm lo sức khỏe cán bộ, hội viên nông dân.

– Kết quả đăng ký và thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa

– Tham gia phong trào vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nông dân; an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn lao động.

– Kết quả phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng “Khu dân cư 5 không” và phối hợp thực hiện phong trào xây dựng thôn mới.

IV. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA XÂY DỰNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Vững Mạnh

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hội viên nông dân

– Các chương trình dạy nghề cho hội viên nông dân: do Hội tổ chức, Hội phối hợp tổ chức.

– Thuyết trình tại nơi làm việc, tư vấn nghề nghiệp

– Kết quả cụ thể (………… –……………..)

2. Tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

– Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân

– Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới.

– Các chương trình ký kết với các sở, ngành, đơn vị…

V. THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

– Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị.

READ  VALORANT chuẩn bị ra mắt bản đồ mang chủ đề mùa đông Icebox

– Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Đảng viên tham gia sinh hoạt Hội, hội viên được kết nạp vào Đảng, đề bạt, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ phát triển Đảng.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Một số kết quả, nguyên nhân bất thường

2. Hạn chế, yếu kém (trong công tác xây dựng hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng làng mới, xây dựng giai cấp nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền)

3. Nguyên nhân và hạn chế

– Nguyên nhân chủ quan

– Nguyên nhân khách quan

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội về trình độ chuyên môn.

3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội.

4. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường các chương trình phối hợp.

5. Xác định nhiệm vụ chính, chủ yếu; xây dựng mô hình và làm tốt công tác bắt chước, tuyên dương.

phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI PHIM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHIM TRANG TRẠI ………… –……………..

I. DỰ BÁO TỔNG QUÁT 5 NĂM TỚI (Thuận lợi, khó khăn)

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng chung

Ngắn gọn, súc tích, bám sát các chỉ thị của Hội và các Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp.

2. Mục đích chính

Tập trung đa dạng các nội dung: Công tác Hội, phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, chủ đề trọng tâm, nghị quyết nhiệm kỳ…

3. Mục tiêu cụ thể

Trên cơ sở kết quả thực hiện, xây dựng hệ thống mục tiêu phù hợp và số liệu cụ thể cần đạt được trong kỳ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng tổ chức Hội (tuyên truyền; xét tổ chức; thi đua khen chê; đối ngoại)

2. Tổ chức, phối hợp thực hiện phong trào thi đua phát triển nông nghiệp

3. Tổ chức thực hiện và phối hợp tổ chức gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới

4. Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân…

5. Tổ chức các hoạt động của Hội tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận kèm theo khẩu hiệu kêu gọi hành động của cán bộ, đảng viên đơn vị.

Người nhận:

– Thường trực Tỉnh hội;

– Các ban chuyên trách;

– Cán bộ phong trào;

– Các quận, huyện

– Lưu VP.

T/MA đứng

NV/CHỦ TỊCH

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /mau-bao-cao-tong-ket-nhiem-ky-cua-hoi-nong-dan/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội nông dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *