Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước

Rate this post

Trường Cakhia TV xin gửi tới các bạn mẫu báo cáo tài chính nhà nước được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước là báo cáo tài chính phản ánh các thông tin về tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của nhà nước cuối kỳ báo cáo ở cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. theo Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước ngày 14/03/1017. Mẫu báo cáo tài chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
(cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20X2)

Đơn vị:

TT

NỘI DUNG

Mã số

hiện tại

31 tháng mười hai 20X2

31 tháng 12 20X1

MỘT.

tài sản

TÔI.

chuông hưCác sản phẩmmởĐiều kiện

Đầu tiên.

Tiền và các khoản tương đương tiền

2.

Công cụ tài chính ngắn hạn

3.

Những tài khoản có thể nhận được

4.

Hàng tồn kho

5.

nợ ngắn hạn

6.

Tài sản thanh khoản khác

biệt phái.

SỰ GIÀU CÓCÔ ẤYnh dàiChính xácPHỤ NỮ

Đầu tiên.

Đầu tư tài chính dài hạn

1.1. vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1.2. thủ đô

1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác

2.

Khoản vay dài hạn

3.

Trong xây dựng trở lên

4.

Tài sản cố định hữu hình

4.1. Tài sản cơ sở hạ tầng

4.2. Bất động sản, tòa nhà, thiết bị

5.

Tài sản cố định vô hình

6.

Tài sản dài hạn khác

một tỷDu lịchTÀI SẢN (I + II)

b.

PHỤ NỮCẦN TRẢ LẠI

TÔI.

PHỤ NỮợ hơi phải được trả lạimởĐiều kiện

Đầu tiên.

nợ ngắn hạn

Màu đỏ:

– Nợ trong nước của chính phủ

– Nợ nước ngoài của chính phủ

– Nợ chính quyền địa phương

2.

Phải trả ngắn hạn khác

II.

Độ tin cậy lâu dài

Đầu tiên.

Độ tin cậy lâu dài

Màu đỏ:

– Nợ trong nước của chính phủ

– Nợ nước ngoài của chính phủ

– Nợ chính quyền địa phương

2.

Phải trả dài hạn khác

một tỷDu lịchPHỤ NỮ NÊN BÍ MẬTCÔ ẤY (Tôi + II)

.

Khờ dạiNVÔi chúa ơiPHỤ NỮ

TÔI.

Nguồn vốn hình thành tài sản

II.

Thặng dư/thâm hụt lũy kế

III.

Các nguồn vốn khác

một tỷDu lịchNHANH LÊNNVÔi chúa ơiN (I + II + III)

READ  Vì sao ở Nam cực nhiều băng hơn Bắc cực?

QUYẾT ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

điều khiển
(Ký và ghi rõ họ tên)

thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/mau-bao-cao-tinh-hinh-tai-chinh-nha-nuoc/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu báo cáo tình hình tài chính nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *