Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

Rate this post

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở gồm 4 mẫu, được lập ra để báo cáo thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, dùng làm căn cứ để đánh giá, đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Nội dung mẫu báo cáo cần nêu rõ thông tin của giáo viên, nêu cụ thể thành tích đã thực hiện được trong năm vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cakhia TV:

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 1

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ tên………………………………

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………; Giới tính:…………..

– Quê quán: ……………………………………….

– Đơn vị công tác: Trường ………………………………

– Chức vụ: ………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………..

– Quá trình công tác:.

Ngày …….tháng ……..năm …….., tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ……..năm ……….đến tháng ……..năm ……..là giáo viên trường …………………..

Từ tháng ……….năm ………..đến nay là giáo viên trường…………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

– Giảng dạy: …………………………………

– Thư ký hội đồng sư phạm.

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả cụ thể:

Giỏi: ………HS = ………..%

Yếu: …….HS.

+ Về công tác chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ đạo của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu với Ban chỉ đạo XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm ………và kế hoach năm ………..; giúp Ban chỉ đạo kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giáo viên Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác điều tra, tiến hành thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ đạo huyện đúng quy định và được đánh giá cao.

Đến thời điểm tháng ………năm ………xã …………đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ……….% (Tăng …………% so với năm …………).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Mầm non nhập hoàn thiện số liệu vào phần mềm Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ………..năm …………

+ Công tác thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu giao cho kiêm nhiệm công tác Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, đến và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; phần mềm phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường… Với khối lượng công việc khá nhiều như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc mà nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

– Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

– Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan đến công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc điều tra, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời gian quy định.

– Trong công tác chuyên môn, luôn kết hợp với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Tham Khảo Thêm:  Founder khác Co-founder như nào?
READ  Có nên ăn bánh mỳ chấm sữa?

– Năm học …………: Sáng kiến “Một vài biện pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ………………. xếp loại A;

– Năm học …………: Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn đánh giá cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức…; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ………..do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên không được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công tác xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công tác Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các cấp phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công tác thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

Tham Khảo Thêm:  Cách tạo thiệp chúc mừng cực đẹp bằng Photoshop

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

READ  Top 7 bãi tắm Phú Quốc đẹp như mơ đang chờ bạn khám phá

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số……………

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số …………………

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
năm học …………………….

1. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên:……………………………………………………….

– Ngày tháng năm sinh:……………………………………….

– Đơn vị công tác:………………………………………………

– Chức vụ, chuyên môn được đào tạo:………………..

2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua:

2.1. Thành tích của bộ môn/phòng ban:

– Thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy):

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

– Nghiên cứu khoa học:………………………………..

– Hoạt động phong trào:………………………………..

– Các thành tích khác:…………………………………..

2.2. Thành tích của cá nhân:

– Nhiệm vụ được giao:………………………………..

– Thực hiện nhiệm vụ được giao (giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có) nêu cụ thể số giờ giảng, đối tượng sinh viên, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại…. tên đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm hay tham gia

– Các thành tích khác:…………………………………

3. Khen thưởng của cá nhân trong năm qua:

– Khen thưởng của bộ môn (huân chương, bằng khen, giấy khen, TTLĐXS)

– Khen thưởng của cá nhân (bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương….)

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Hội đồng Thi đua – khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học ……………….

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

…………., ngày….tháng….năm….

Người báo cáo

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở – Mẫu 3

SỞ GD&ĐT…………….

TRƯỜNG…………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày…tháng…năm 201….

BÁO CÁO 
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM 20………

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

1. Sơ yếu lý lịch:

– Sinh ngày, tháng, năm:………………………………..

– Quê quán: Xã (phường, thị trấn); huyện (thị xã, thành phố), tỉnh.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………………………

II. Thành tích đạt được năm 201.. :

Báo cáo thành tích trong năm đề nghị khen và bám sát theo tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Cụ thể:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

Đối với cá nhân là thủ trưởng đơn vị:

– Nêu tóm tắt những thành tích tiêu biểu của đơn vị đã được ghi nhận trong năm đề nghị khen;

– Thủ trưởng đơn vị kinh doanh thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, vấn đề môi trường trong năm đề nghị khen.

+ Đối với trường học: lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, số chiến sỹ thi đua các cấp, …

+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (có giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

+ Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

Tham Khảo Thêm:  Cáp giới con gì? Các bài thuốc chữa bệnh từ Cáp giới

+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành địa phương…

READ  Mã Zipcode An Giang – Mã bưu điện An Giang mới nhất

3. Thành tích đạt được của cá nhân:

3.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: về chất lượng, hiệu quả công tác (ghi số liệu cụ thể).

– Với thủ trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân.

3.2. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

3.3. Các công tác khác:

– Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình.

– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

– Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện … do đơn vị, địa phương tổ chức.

Nếu là thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, đứng đầu các tổ chức đoàn thể phải nêu rõ vai trò của cá nhân, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

(Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định)

Các hình thức khen thưởng trong năm về các mặt công tác; kết quả bình xét trong các đợt thi đua do đơn vị tổ chức trong năm.

Ví dụ:

– Được xếp loại xuất sắc trong các đợt thi đua: chào mừng ngày truyền thống của ngành.

– Được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2009-2011 tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 10 năm 2011.

– Được tặng thưởng giấy khen của Đảng bộ… về thành tích công tác xây dựng Đảng tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 12 năm………

Thủ trưởng đơn vị
xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen
(ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

SỞ GDĐT ………………
TRƯỜNG …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”
NĂM HỌC ………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên:……………………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm:………..Giới tính: …………

– Quê quán:……………………………………………………

– Trú quán:…………………………………………………….

– Đơn vị công tác:…………………………………………..

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………..

+ Đảng:…………………………………………………………..

+ Chính quyền:…………………………………………………

+ Đoàn thể:……………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn………………, nghiệp vụ:………

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:…………..

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC..

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

Chức vụ Giáo viên, phụ trách lĩnh vực (hoặc nhiệm vụ):

– Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ):…………………………….

– Lĩnh vực 2 (hoặc nhiệm vụ):…………………………….

– Lĩnh vực 3 (hoặc nhiệm vụ):……………………………

2. Thành tích đạt được của cá nhân

2.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ):

a) Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ): Giảng dạy

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường phân công, bản thân luôn phấn đấu: Đảm bảo chương trình, nội dung dạy học theo quy định của cấp trên. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, mang lại cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà các em cần chứ không phải chỉ cung cấp những gì mà bản thân có. Luôn cập nhật, bổ sung các kiến thức và kỹ năng mới để bổ sung vào bài dạy, tạo ra hứng thú học tập cho học sinh. Cùng tập thể giáo viên trong Tổ có nhiều biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả dạy học.

……….

Cakhia TV file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Cakhia TV

Chuyên mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc Cakhia TV. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ:

/mau-bao-cao-thanh-tich-chien-si-thi-dua-cap-co-so-4-mau/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *