Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

Rate this post

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc từ hình thức phân lô không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang phân lô có thu tiền. của thuế sử dụng đất;
 • Từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất; mở rộng sử dụng đất;
 • Thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin trên giấy tờ pháp lý.

Đây là mẫu đơn mới nhất theo quy định hiện hành ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Như vậy trên đây là nội dung chi tiết của mẫu đơn và cách viết, mời các bạn theo dõi tại đây.

Đơn đăng ký biến động đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai

ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH

ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính thưa: ……………………….

PHẦN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Hồ sơ đã được kiểm tra tính đầy đủ, rõ ràng và thống nhất với hồ sơ nộp.
Vào Sổ Biên Nhận Số:…….Sổ….
Ngày……/……/…….…
người nhận dữ liệu
(Ký và ghi rõ họ tên)

I. TUYÊN BỐ CỦA ỨNG VIÊN

(Xem hướng dẫn cách viết đơn trước khi kê khai; không xóa, sửa đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………

…………………………………………………….

1.2. Địa chỉ(Đầu tiên):…………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:………….…………; 2.2. Giấy chứng nhận số: …………………………;

2.3. Ngày cấp Giấy chứng nhận …/…/………….;

3. Nội dung thay đổi về: …………………………………………………….

Tìm hiểu thêm: Báo cáo thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
READ  Cộng đồng Valorant 'phát cuồng' trước BST skin súng Oni 2.0 tuyệt đẹp

3.1. Nội dung trong GCN trước khi biến động:

-.…………………….;

…………………….;

…………………….;

…………………….;

…………………….;

………………………………;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-……………………..;

………………………………;

………….………………………………;

………………………………;

………………………………;

………………………………;

4. Lý do của sự thay đổi

…………………………………………………….

…………………………………………………….

5. Có thay đổi về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất đã đăng ký

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

6. Các công việc liên quan đến sự thay đổi được trình bày với ứng dụng này bao gồm:

– Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

TÔI …………. phải cấp giấy chứng nhận mới……. Không cần cấp chứng chỉ mới

Tôi xin cam đoan những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày …… THÁNG …… năm…….

ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- CHỨNG NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG KPP

(Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp sau khi hết hạn và đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp phải ghi thêm quyền sở hữu)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Ngày……. Có lẽ ……

cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. Có lẽ ……

TM. Uỷ ban nhân dân

cái đầu

(Đã ký và đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Ngày……. Có lẽ ……

khán phòng
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. Có lẽ ……

Người quản lý
(Đã ký và đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Chỉ lưu ý đối với trường hợp xin mở rộng sử dụng đất)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Ngày……. Có lẽ ……

khán phòng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. Có lẽ ……

ông chủ của đại lý

(Đã ký và đóng dấu)

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai

*Thành thật

Tìm hiểu thêm: Bông Tím là ai? Sơ lược tiểu sử, lai lịch về Bông Tím
READ  FnB là gì? Food and beverage là gì?

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất (Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất).

*Địa chỉ

– Khai theo tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đã cung cấp, trường hợp thay đổi tên thì ghi đầy đủ các thông tin trước, sau khi thay đổi và nộp các giấy tờ chứng minh việc thay đổi.

* Thông tin về Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

 • Số vào sổ cấp giấy chứng nhận.
 • Ngày cấp giấy chứng nhận.

* Nội dung khác nhau

Tùy theo lý do thay đổi mà nhập chính xác nội dung thay đổi:

Ví dụ:

 • Những thay đổi về nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất đai phải được ghi cụ thể trên Giấy chứng nhận trước khi bạn trở thành người vô gia cư hoặc có nhà cũ; Khi sở hữu nhà ở hoặc có nhà ở mới phải ghi các thông tin về nhà ở như: Loại nhà, diện tích xây dựng, v.v.
 • Sửa thông tin trên giấy chứng nhận: Ví dụ tên sai thì ghi sai theo giấy chứng nhận đúng, tên đúng thì phải sửa lại.

* Lý do cho sự thay đổi

Tùy từng trường hợp cụ thể ghi chính xác lý do thay đổi, cụ thể:

 • Chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức nộp tiền thuê đất một lần sang hình thức nộp tiền thuê đất hàng năm;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Gia hạn thời hạn sử dụng đất;
 • Thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin trên giấy tờ về pháp nhân, giấy tờ tùy thân;
 • Thay đổi địa chỉ;
 • Suy giảm bề mặt đất do trượt lở tự nhiên;
 • Thay đổi giới hạn quyền; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai;
 • Thay đổi tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đính chính Giấy chứng nhận.
Tìm hiểu thêm: Fabo Nguyễn là ai? Thông tin, gia cảnh của ông trùm giày sneaker
READ  Có nên gãi sau khi bị muỗi đốt?

*Các tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi được đính kèm theo yêu cầu

 • Giấy chứng nhận cấp;
 • Hóa đơn, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
 • Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà phải nộp thêm các giấy tờ khác như:

Những lưu ý khi viết đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai

 • Khai theo tên, địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp thay đổi tên thì ghi đầy đủ các thông tin trước, sau khi thay đổi và nộp các giấy tờ chứng minh việc thay đổi.
 • Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ chồng thuộc sở hữu chung của vợ chồng; trường hợp xác nhận thay đổi dữ liệu đối với pháp nhân, số Chứng minh nhân dân của người, số Chứng minh nhân dân và địa chỉ trên Giấy chứng nhận thì các thông tin quy định tại điểm 5 mục I không phải kê khai, xác nhận . Mục II, III và IV của Đơn này.
 • Trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận thì không kê khai, xác minh các thông tin quy định tại điểm 5 mục I, mục II và IV của Đơn này. .

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *