Mã Zipcode Vĩnh Phúc – Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu điện trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc 15000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 15001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 15002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 15003 5 Ban Dân vận Tỉnh uỷ 15004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 15005 7 Đảng bộ các cơ quan 15009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 15010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 15011 mười báo vĩnh phúc 15016 11 phổ biến lắp ráp 15021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 15030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 15035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 15036 15 UBND và Văn phòng UBND 15040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 15041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 15043 19 Dịch vụ nước ngoài 15044 20 Sở tài chính 15045 21 Cơ sở thông tin và truyền thông 15046 22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15047 23 công an tỉnh 15049 24 Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 15050 25 Sở Nội vụ 15051 26 Sở tư pháp 15052 27 Giao dục va đao tạo 15053 28 phương tiện vận chuyển 15054 29 Sở Khoa học và Công nghệ 15055 30 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 15056 ba mươi đầu tiên Sở Tài nguyên và Môi trường 15057 32 xây dựng cơ bản 15058 33 Bộ Dịch vụ Y tế 15060 34 chỉ huy quân sự 15061 35 vấn đề dân tộc 15062 36 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 15063 37 thanh tra tỉnh 15064 38 Trường Chính trị tỉnh 15065 39 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 15066 40 Đài PT-TH tỉnh 15067 41 BHXH tỉnh 15070 42 cục thuế 15078 43 chi cục hải quan 15079 44 cục thống kê 15080 45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 15081 bốn mươi sáu Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 15085 47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 15086 48 Hiệp hội Văn học Nghệ thuật 15087 49 Liên đoàn Lao động tỉnh 15088 50 Hội nông dân tỉnh 15089 51 UBMTTQVN tỉnh 15090 52 Tỉnh đoàn 15091 53 Hội LHPN tỉnh 15092 54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 15093

ĐÂY TỚI JEN. thành phố

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Vĩnh Yên 15100 2 thành phố 15101 3 phổ biến lắp ráp 15102 4 Uỷ ban nhân dân 15103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15104 6 Phường Tích Sơn 15106 7 Phường Đống Đa 15107 số 8 Phường Ngô Quyền 15108 9 Phường Khai Quang 15109 mười Phường Liên Bảo 15110 11 xã Định Trung 15111 thứ mười hai Phường Đồng Tâm 15112 13 phường Hội Hợp 15113 14 Xã Thanh Trù 15114 15 Bưu điện Vĩnh Yên Phát 15150 16 Bưu điện Không quân Vĩnh Phúc 15151 17 Bưu điện Phòng không Không quân Vĩnh Yên 15152 18 Bưu điện Phường Khai Quang 15153 19 Bưu điện Liên Bảo 15154 20 Bưu điện Đồng Tâm 15155 21 Hệ Thống Bưu Điện 1 Vĩnh Phúc 15199
READ  Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan nào?

HUYỆN TAM DƯƠNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tam Đường 15200 2 Huyện ủy viên 15201 3 phổ biến lắp ráp 15202 4 Uỷ ban nhân dân 15203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15204 6 TP.Hợp Hòa 15206 7 trinh sát của đô thị 15207 số 8 xã Hoằng Hóa 15208 9 Xã Đông Tĩnh 15209 mười xã á hòa 15210 11 xã Hoàng Đan 15211 thứ mười hai xã Hoàng Lâu 15212 13 xã Duy Phiên 15213 14 xã Vân Hội 15214 15 xã Hợp Thịnh 15215 16 Xã Thanh Vân 15216 17 Xã Kim Long 15217 18 Xã Đạo Tú 15218 19 Bưu điện Phát Tâm Đường 15250

HUYỆN TAM ĐẢO

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tam Đảo 15300 2 Huyện ủy viên 15301 3 phổ biến lắp ráp 15302 4 Uỷ ban nhân dân 15303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15304 6 Xã Hợp Châu 15306 7 xã Hồ Sơn 15307 số 8 xã Đại Định 15308 9 Xã Đạo Trù 15309 mười Xã Yên Dương 15310 11 xã Bồ Lý 15311 thứ mười hai xã Tam Quan 15312 13 Thành Phố Tam Đảo 15313 14 Xã Minh Quang 15314 15 Bưu điện Tam Đảo 15350 16 Bưu điện Tam Đảo 15351

KHU VỰC Lập Thạch

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Lập Thạch 15400 2 Huyện ủy viên 15401 3 phổ biến lắp ráp 15402 4 Uỷ ban nhân dân 15403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15404 6 thành phố lập thạch 15406 7 xã Tử Ngư 15407 số 8 xã Bàn Giản 15408 9 xã Liên Hoa 15409 mười thành phố hoa sơn 15410 11 xã Liên Sơn 15411 thứ mười hai Thành phố Thái Hòa 15412 13 TP Bắc Bình 15413 14 xã hội hợp lý 15414 15 xã Quảng Sơn 15415 16 xã ngọc mỹ 15416 17 xã Vân Trúc 15417 18 xã xuân hòa 15418 19 Xã Xuân Lôi 15419 20 xã văn quán 15420 21 xã Sơn Động 15421 22 Xã Triệu Đề 15422 23 xã Định Cư 15423 24 xã Tiên Lữ 15424 25 xã Đồng Ích 15425 26 Bưu điện Phát Lập Thạch 15450 27 Bưu điện Liễn Sơn 15451
READ  Cách thêm hiệu ứng Paintbrush vào ảnh trong Microsoft PowerPoint

LO QUẬN SONG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Sông Lô 15500 2 Huyện ủy viên 15501 3 phổ biến lắp ráp 15502 4 Uỷ ban nhân dân 15503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15504 6 Tam Sơn Tp. 15506 7 xã Nhạo Sơn 15507 số 8 Xã Đồng Quế 15508 9 Thành phố Lãng Kông 15509 mười TP Quảng Yên 15510 11 xã Bạch Lưu 15511 thứ mười hai Xã Hải Lựu 15512 13 xã hội loài người 15513 14 xã Đôn Nhân 15514 15 xã Phương Khoan 15515 16 xã Như Thụy 15516 17 Xã Tứ Yên 15517 18 xã Đức Bác 15518 19 Xã Cao Phong 15519 20 xã Đông Thịnh 15520 21 xã Yên Thạch 15521 22 xã tân lập 15522 23 Bài hát Lo Posta 15550 24 Bưu điện bến then 15551

HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Vĩnh Tường 15600 2 Huyện ủy viên 15601 3 phổ biến lắp ráp 15602 4 Uỷ ban nhân dân 15603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15604 6 Thành phố bất diệt 15606 7 Tứ Trưng Tp. 15607 số 8 Xã Vạn Xuân 15608 9 Vũ Di. XÃ 15609 mười Xã Bình Dương 15610 11 xã Vĩnh Sơn 15611 thứ mười hai Thổ Tang Tp. 15612 13 Đại Đồng 15613 14 Tân Tiến 15614 15 Xã Nghĩa Hưng 15615 16 Xã Chấn Hưng 15616 17 Xã Yên Bình 15617 18 xã Kim Xá 15618 19 Đây là xã Lập 15619 20 Xã Việt Xuân 15620 21 Xã Hòa Lũng 15621 22 xã Bồ Sao 15622 23 Xã Cao Đại 15623 24 thành phố tân cương 15624 25 Xã Thượng Trưng 15625 26 Xã Phú Thịnh 15626 27 Thành phố Lý Nhân 15627 28 Xã Tuân Chính 15628 29 xã A Tường 15629 30 xã Vĩnh Thịnh 15630 ba mươi đầu tiên Xã Vĩnh Ninh 15631 32 xã phú đa 15632 33 xã Ngũ Kiên 15633 34 xã Tam Phúc 15634 35 Bưu điện Phát Vĩnh Tường 15650 36 Bưu điện Từ Dương 15651 37 Bưu điện Tân Tiến 15652 38 Bưu điện Sơn Kiều 15653 39 Bưu điện Bồ Sao 15654
READ  VALORANT: Đội tuyển Guild Esports của Beckham bị xử thua do vi phạm điều cấm

HUYỆN ANH LỰC

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Jen Laçi 15700 2 Huyện ủy viên 15701 3 phổ biến lắp ráp 15702 4 Uỷ ban nhân dân 15703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15704 6 Thành phố là Laç 15706 7 Bình Định 15707 số 8 Đông Cường 15708 9 Đồng Văn 15709 mười Xã Trung Nguyên 15710 11 xã Tế Lộ 15711 thứ mười hai Xã Tam Hồng 15712 13 Yên Đồng 15713 14 Đại Từ 15714 15 xã Liên Châu 15715 16 Xã Hồng Châu 15716 17 Trung Hà 15717 18 xã trung kiên 15718 19 Xã Hồng Phương 15719 20 xã Yên Phương 15720 21 xã Văn Tiến 15721 22 xã Nguyệt Đức 15722 23 Bưu điện Phát Yên Lạc 15750 24 Bưu điện Tam Hồng 15751 25 Bưu Điện Chợ Lò 15752

BÌNH XUÂN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bình Xuyên 15800 2 Huyện ủy viên 15801 3 phổ biến lắp ráp 15802 4 Uỷ ban nhân dân 15803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15804 6 Hương Canh TP. 15806 7 xã Sơn Lôi 15807 số 8 xã Bá Hiến 15808 9 Trung Mỹ 15809 mười xã Thiện Kế 15810 11 Gia Khánh Tp. 15811 thứ mười hai Xã Hương Sơn 15812 13 xã Tam Hợp 15813 14 thị trấn Quất Lưu 15814 15 Xã Tân Phong 15815 16 Thành phố Thanh Lãng 15816 17 Xã Phú Xuân 15817 18 Xã Đạo Đức 15818 19 Bưu điện Phát Bình Xuyên 15850 20 Bưu điện Quảng Hà 15851

PHÚC JEN . thị trấn

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Phúc Yên 15900 2 thành phố 15901 3 phổ biến lắp ráp 15902 4 Uỷ ban nhân dân 15903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15904 6 Phường Trunk 15906 7 phường Trưng Nhị 15907 số 8 Phường Phúc Thắng 15908 9 xã Nam Viêm 15909 mười phường Xuân Hòa 15910 11 Phường Đồng Xuân 15911 thứ mười hai xã Ngọc Thành 15912 13 Xã Cao Minh 15913 14 Xã Tiền Châu 15914 15 Phường Hùng Vương 15915 16 Bưu điện Phát Phúc Yên 15950 17 Bài Trưng Trắc 15951 18 Bưu điện Xuân Hòa 15952 19 Bưu điện Phúc Yên 15953

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Vĩnh Phúc – Mã bưu điện Vĩnh Phúc mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *