Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Tỉnh Vĩnh Long 85000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 85001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 85002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 85003 5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 85004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 85005 7 Đảng bộ các cơ quan 85009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 85010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 85011 mười báo vĩnh long 85016 11 phổ biến lắp ráp 85021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 85030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 85035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 85036 15 UBND và Văn phòng UBND 85040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 85041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 85042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 85043 19 Sở tài chính 85045 20 Cơ sở thông tin và truyền thông 85046 21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 85047 22 công an tỉnh 85049 23 Sở Nội vụ 85051 24 Sở tư pháp 85052 25 Giao dục va đao tạo 85053 26 phương tiện vận chuyển 85054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 85055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 85056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 85057 30 xây dựng cơ bản 85058 ba mươi đầu tiên Bộ Dịch vụ Y tế 85060 32 chỉ huy quân sự 85061 33 vấn đề dân tộc 85062 34 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 85063 35 thanh tra tỉnh 85064 36 Trường Chính trị tỉnh 85065 37 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 85066 38 Đài PT-TH tỉnh 85067 39 BHXH tỉnh 85070 40 cục thuế 85078 41 cục hải quan 85079 42 cục thống kê 85080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 85081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 85085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 85086 bốn mươi sáu Liên minh các xã hội văn học và nghệ thuật 85087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 85088 48 Hội nông dân tỉnh 85089 49 UBMTTQVN tỉnh 85090 50 Tỉnh đoàn 85091 51 Hội LHPN tỉnh 85092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 85093
Tìm hiểu thêm: Tuyên bố đăng ký bản quyền

Thành phố dài đang đến

READ  Quán Lẩu Bò Phương Nam (Tp. Long Khánh, Đồng Nai)
Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Vĩnh Long 85100 2 thành phố 85101 3 phổ biến lắp ráp 85102 4 Uỷ ban nhân dân 85103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85104 6 Phường 1 85106 7 Phường 5 85107 số 8 Phường 4 85108 9 Phường 3 85109 mười Vòng tròn 2 85110 11 Phường 9 85111 thứ mười hai Phường 8 85112 13 Trường An 85113 14 Tân Ngãi 85114 15 Tân Hóa 85115 16 Hội Tân Hợi 85116 17 bưu điện vĩnh long 85150 18 Bưu điện Không quân Vĩnh Long 85151 19 Bưu điện Nguyễn Huệ 85152 20 Bưu điện Phước Thọ 85153 21 Bưu điện Tân Ngãi 85154 22 Bưu điện Mỹ Phú 85155 23 Hệ Thống Bưu Điện 1 Vĩnh Long 85199

HUYỆN LONG HỒ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Long Hồ 85200 2 Huyện ủy viên 85201 3 phổ biến lắp ráp 85202 4 Uỷ ban nhân dân 85203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85204 6 Thành Phố Long Hồ 85206 7 Xã Thanh Đức 85207 số 8 Xã Bình Hòa Phước 85208 9 Đồng Phú 85209 mười xã hòa ninh 85210 11 xã á bình 85211 thứ mười hai Xã Long Phước 85212 13 Xã Phước Hậu 85213 14 xã Tân Hạnh 85214 15 xã Thạnh Quới 85215 16 Phú Quới 85216 17 xã hòa phú 85217 18 xã lộc hòa 85218 19 Xã Phù Đức 85219 20 Long An 85220 21 Bưu Điện Phát Long Hồ 85250 22 Bưu điện khu công nghiệp Hòa Phú 85251

ĐÁNH BẠI VÒNG TRÒN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tam Bình 85300 2 Huyện ủy viên 85301 3 phổ biến lắp ráp 85302 4 Uỷ ban nhân dân 85303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85304 6 Tam Bình Tp. 85306 7 xã Tường Lộc 85307 số 8 xã hòa hiệp 85308 9 Xã Hòa Thành 85309 mười Hòa Lộc 85310 11 xã hậu lộc 85311 thứ mười hai xã tân lộc 85312 13 xã phú lộc 85313 14 xã song phú 85314 15 Xã Phú Thịnh 85315 16 xã Tân Phú 85316 17 xã long phú 85317 18 xã tôi Lộc 85318 19 Xã tôi Thành Trung 85319 20 Mượn đô thị của tôi 85320 21 Ngãi Tứ 85321 22 xã Bình Ninh 85322 23 Bưu điện Tam Bình 85350 24 Bưu điện Ba Cạn 85351 25 Thư của tôi Lộc 85352
READ  Có nên uống nước đun sôi để nguội qua đêm?

QUẬN BÌNH TÂN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm quận Bình Tân 85400 2 Huyện ủy viên 85401 3 phổ biến lắp ráp 85402 4 Uỷ ban nhân dân 85403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85404 6 Tân Quới 85406 7 Xã Thành Lợi 85407 số 8 anh xã Tuấn 85408 9 Xã Nguyễn Văn Thảnh 85409 mười Thành Trung 85410 11 Xã Thạnh Đông 85411 thứ mười hai Xã Tân Thành 85412 13 Xã Tân Hưng 85413 14 xã Tân Lược 85414 15 Tân An Thạnh 85415 16 Xã Tân Bình 85416 17 Giao Hàng Bưu Điện Bình Tân 85450

TP.BÌNH MINH.

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Bình Minh 85500 2 thành phố 85501 3 phổ biến lắp ráp 85502 4 Uỷ ban nhân dân 85503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85504 6 phường Cái Vồn 85506 7 Phường Đông Thuận 85507 số 8 xã Tuấn An 85508 9 Phường Thạnh Phước 85509 mười xã Mỹ Hòa 85510 11 xã đông bình 85511 thứ mười hai xã Đông Thành 85512 13 xã Đông Thành 85513 14 thư buổi sáng 85550

CHÙM XUNG QUANH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Trà Ôn 85600 2 Huyện ủy viên 85601 3 phổ biến lắp ráp 85602 4 Uỷ ban nhân dân 85603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85604 6 trong trà 85606 7 Thành phố của tôi nói 85607 số 8 xã Tích Thiện 85608 9 Xã Vĩnh Xuân 85609 mười Tân quê tôi 85610 11 xã Trà Côn 85611 thứ mười hai xã Thuận Thới 85612 13 xã Hựu Thành 85613 14 xã Thới Hòa 85614 15 Thành phố Hòa Bình 85615 16 Xã Xuân Hiệp 85616 17 xã Nhơn Bình 85617 18 Xã Lục Sỹ Thành 85618 19 xã phú thạnh 85619 20 Trà Ôn Post 85650 21 Bưu điện Hựu Thành 85651
READ  tiểu sử, gia đình và sự nghiệp

HUYỆN VŨNG LIÊM

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Vũng Liêm 85700 2 Huyện ủy viên 85701 3 phổ biến lắp ráp 85702 4 Uỷ ban nhân dân 85703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85704 6 TP.Vũng Liêm 85706 7 Xã Trung Thành Tây 85707 số 8 xã Quới An 85708 9 Tân Quới Trung 85709 mười Xã Trung Chánh 85710 11 Xã Tân An Luông 85711 thứ mười hai xã trung hiệp 85712 13 Xã Trung Thành Đông 85713 14 xã trung thành 85714 15 xã Trung Hiếu 85715 16 xã Hiếu Phụng 85716 17 xã Hiếu Thuận 85717 18 Trung An 85718 19 Trung Ngãi 85719 20 xã trung nghĩa 85720 21 Xã Thanh Bình 85721 22 xã Quới Thiện 85722 23 xã Hiếu Nhơn 85723 24 xã Hiếu Thành 85724 25 xã Hiếu Nghĩa 85725 26 Bưu Điện Phát Vũng Liêm 85750 27 Bưu điện Tân An Luông 85751 28 Bưu điện Hiếu Phụng 85752

MONG NÓI XUNG QUANH

Đầu tiên Mang Thít. Bưu điện trung tâm huyện 85800 2 Huyện ủy viên 85801 3 phổ biến lắp ráp 85802 4 Uỷ ban nhân dân 85803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85804 6 Cái Nhum Tp. 85806 7 Xã Chánh An 85807 số 8 xã A Phước 85808 9 xã mỹ phước 85809 mười đô thị mỹ an 85810 11 Đô thị Long Ime 85811 thứ mười hai Xã Hòa Tịnh 85812 13 xã nhơn phú 85813 14 Người đứng đầu Hiệp hội 85814 15 xã bình phước 85815 16 Tân An Hội 85816 17 Tân Long 85817 18 Tân Long Hội 85818 19 Bưu điện Phát Mang Thít 85850

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *