Mã Zipcode Thừa Thiên Huế – Mã bưu điện Thừa Thiên Huế mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Thua Thien – Hue province 49000 2 The Inspection Committee of the Provincial Party Committee of Thua Thien – Hue province 49001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee of Thua Thien – Hue province 49002 4 Propaganda Department of Thua Thien – Hue Provincial Party Committee 49003 5 People’s Committee of Thua Thien – Hue Provincial Party Committee 49004 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee of Thua Thien – Hue province 49005 7 Thua Thien – Hue Provincial Party Committee 49009 8 Provincial Party Committee and Office of the Provincial Party Committee of Thua Thien – Hue province 49010 9 Party Committee of the business block of Thua Thien – Hue province 49011 ten Thua Thien Hue Newspaper 49016 11 People’s Council of Thua Thien – Hue province 49021 twelfth Office of the Delegation of the National Assembly of Thua Thien – Hue province 49030 13 People’s Court of Thua Thien – Hue province 49035 14 People’s Procuracy of Thua Thien – Hue province 49036 15 People’s Committee and Office of the People’s Committee of Thua Thien – Hue province 49040 16 Department of Industry and Trade of Thua Thien – Hue province 49041 17 Department of Planning and Investment of Thua Thien – Hue province 49042 18 Department of Labor – Invalids and Social Affairs of Thua Thien – Hue province 49043 19 Department of Foreign Affairs of Thua Thien – Hue province 49044 20 Department of Finance of Thua Thien – Hue province 49045 21 Department of Information and Communications of Thua Thien – Hue province 49046 22 Department of Culture and Sports of Thua Thien – Hue province 49047 23 Department of Tourism of Thua Thien – Hue province 49048 24 Thua Thien – Hue Provincial Police 49049 25 Thua Thien – Hue Province Fire Prevention and Fighting Police Department 49050 26 Department of Home Affairs of Thua Thien – Hue province 49051 27 Department of Justice of Thua Thien – Hue province 49052 28 Department of Education and Training of Thua Thien – Hue province 49053 29 Department of Transport of Thua Thien – Hue province 49054 30 Department of Science and Technology of Thua Thien – Hue province 49055 thirty first Department of Agriculture and Rural Development of Thua Thien – Hue province 49056 32 Department of Natural Resources and Environment of Thua Thien – Hue province 49057 33 Department of Construction of Thua Thien – Hue province 49058 34 Department of Health of Thua Thien – Hue province 49060 35 Military Command of Thua Thien – Hue province 49061 36 Department of Ethnic Minority Affairs of Thua Thien – Hue province 49062 37 State Bank branch in Thua Thien – Hue province 49063 38 Inspector of Thua Thien – Hue province 49064 39 Political School of Thua Thien – Hue Province 49065 40 Representative office of Vietnam News Agency in Thua Thien – Hue province 49066 41 Radio and Television Station of Thua Thien – Hue Province 49067 42 Social insurance of Thua Thien – Hue province 49070 43 Tax Department of Thua Thien – Hue province 49078 44 Customs Department of Thua Thien – Hue province 49079 45 Thua Thien – Hue Provincial Statistics Office 49080 forty six State Treasury of Thua Thien – Hue province 49081 47 Union of Science and Technology Associations of Thua Thien – Hue province 49085 48 Union of Friendship Organizations of Thua Thien – Hue Province 49086 49 Union of Literature and Arts Associations of Thua Thien – Hue province 49087 50 Thua Thien – Hue Provincial Labor Confederation 49088 51 Farmers Association of Thua Thien – Hue Province 49089 52 Committee of the Fatherland Front of Thua Thien – Hue province 49090 53 Provincial Youth Union of Thua Thien – Hue province 49091 54 Women’s Union of Thua Thien – Hue province 49092 55 Veterans Association of Thua Thien – Hue province 49093
Tham Khảo Thêm:  Rhymastic là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, đời tư, hôn nhân của nam rapper

Hue city

READ  Review Quán cơm tỳ hưu chỉ có vào không có ra
first Hue City Center Post Office 49100 2 Municipal 49101 3 People’s Assembly 49102 4 People’s Committee 49103 5 Fatherland Front Committees 49104 6 Xuan Phu Ward 49106 7 Vi Da Ward 49107 8 Phu Cat Ward 49108 9 Phu Hiep Ward 49109 ten Phu Hau Ward 49110 11 Phu Binh Ward 49111 twelfth Thuan Loc Ward 49112 13 Huong So Ward 49113 14 An Hoa Ward 49114 15 Tay Loc Ward 49115 16 Thuan Thanh Ward 49116 17 Phu Hoa Ward 49117 18 Phu Hoi Ward 49118 19 Phu Nhuan Ward 49119 20 Vinh Ninh Ward 49120 21 Thuan Hoa Ward 49121 22 Kim Long Ward 49122 23 Huong Long Ward 49123 24 Ward Duc Ward 49124 25 Phu Thuan Ward 49125 26 Phuoc Vinh Ward 49126 27 An Tay Ward 49127 28 An Dong Ward 49128 29 An Cuu Ward 49129 30 Truong An Ward 49130 thirty first Thuy Xuan Ward 49131 32 Thuy Bieu Ward 49132 33 Hue Post Office 49150 34 E-Commerce Post Office 49151 35 Tay Loc Post Office 49152 36 Hue Thanh Post Office 49153 37 Tran Hung Dao Post Office 49154 38 Le Loi Post Office 49155 39 Ly Thuong Kiet Post Office 49156 40 Kim Long Post Office 49157 41 Hue Post Office 49158 42 An Hoa Post Office 49159 43 An Duong Vuong Post Office 49160 44 Post Office KHL – HCC Thua Thien – Hue 49198 45 Post Office System 1 Thua Thien – Hue 49199

Quang Dien District

first Quang Dien District Central Post Office 49200 2 District Commissioner 49201 3 People’s Assembly 49202 4 People’s Committee 49203 5 Fatherland Front Committees 49204 6 Sia town 49206 7 Quang Phuoc Commune 49207 8 Quang Cong Commune 49208 9 Quang Ngan Commune 49209 ten Quang Thai Commune 49210 11 Quang Loi Commune 49211 twelfth Quang Vinh Commune 49212 13 Quang Phu Commune 49213 14 Quang Tho Commune 49214 15 Quang An Commune 49215 16 Quang Thanh Commune 49216 17 Quang Dien Post Office 49250 18 Quang Cong Post Office 49251 19 Quang Thanh Post Office 49252
Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử nhóm nhạc KARD: BM, J.Seph, Jiwoo, Somin
READ  Cao Dĩ Tường là ai? tiểu sử, đời tư và tình cảm nam diễn viên

Phong Dien District

first Central Post Office 49300 2 District Commissioner 49301 3 People’s Assembly 49302 4 People’s Committee 49303 5 Fatherland Front Committees 49304 6 Phong Dien town 49306 7 Phong Hien Commune 49307 8 Phong Chuong Commune 49308 9 Dien Loc Commune 49309 ten Dien Hoa Commune 49310 11 Dien Hai Commune 49311 twelfth Phong Hai Commune 49312 13 Dien Mon Commune 49313 14 Dien Huong Commune 49314 15 Phong Binh Commune 49315 16 Phong Hoa Commune 49316 17 Phong Thu Commune 49317 18 Phong My Commune 49318 19 Phong An Commune 49319 20 Phong Son Commune 49320 21 Phong Xuan Commune 49321 22 Phong Dien Post Office 49350 23 An Lo Post Office 49351 24 Dien Hoa Post Office 49352 25 Phong Xuan Post Office 49353

Huong Tra Town

first Central Post Office 49400 2 City Party Committee 49401 3 People’s Assembly 49402 4 People’s Committee 49403 5 Fatherland Front Committees 49404 6 Tu Ha Ward 49406 7 Huong Toan Commune 49407 8 Huong Vinh Commune 49408 9 Huong Phong Commune 49409 ten Hai Duong Commune 49410 11 Huong Van Ward 49411 twelfth Huong Xuan Ward 49412 13 Huong Chu Ward 49413 14 Huong An Ward 49414 15 Huong Ho Ward 49415 16 Huong Binh Commune 49416 17 Huong Van Ward 49417 18 Binh Dien Commune 49418 19 Hong Tien Commune 49419 20 Huong Tho Commune 49420 21 Binh Thanh Commune 49421 22 Huong Tra Post Office 49450 23 Binh Dien Post Office 49451 24 Huong Chu Post Office 49452

A Luoi District

first Central Post Office 49500 2 District Commissioner 49501 3 People’s Assembly 49502 4 People’s Committee 49503 5 Fatherland Front Committees 49504 6 A Luoi town 49506 7 Hong Ha Commune 49507 8 Hong Kim Commune 49508 9 Hong Van Commune 49509 ten Hong Thuy Commune 49510 11 Hong Trung Commune 49511 twelfth Bac Son Commune 49512 13 Hong Bac Commune 49513 14 Hong Quang Commune 49514 15 A Ngo Commune 49515 16 Son Thuy Commune 49516 17 Nham Commune 49517 18 Phu Vinh Commune 49518 19 Hong Thuong Commune 49519 20 Hong Thai Commune 49520 21 Huong Phong Commune 49521 22 Huong Nguyen Commune 49522 23 Huong Lam Commune 49523 24 Dong Son Commune 49524 25 A Dot Commune 49525 26 A Roang Commune 49526 27 Post Office delivers A Luoi 49550 28 Red Boot Post Office 49551

Huong Thuy Town

first Central Post Office 49600 2 City Party Committee 49601 3 People’s Assembly 49602 4 People’s Committee 49603 5 Fatherland Front Committees 49604 6 Thuy Chau Ward 49606 7 Thuy Thanh Commune 49607 8 Thuy Van Commune 49608 9 Thuy Duong Ward 49609 ten Thuy Bang Commune 49610 11 Thuy Phuong Ward 49611 twelfth Phu Bai Ward 49612 13 Thuy Luong Ward 49613 14 Thuy Tan Commune 49614 15 Thuy Phu Commune 49615 16 Phu Son Commune 49616 17 Duong Hoa Commune 49617 18 Huong Thuy Post Office 49650 19 Thuy Duong Post Office 49651 20 Thuy Chau Commune Cultural Post Office 49652
Tham Khảo Thêm:  TOP ứng dụng chụp ảnh đẹp nhất cho smartphone dịp Tết
READ  Làm cây thông Noel bằng giấy. Cách làm cây thông Noel bằng giấy

Nam Dong District

first Central Post Office 49700 2 District Commissioner 49701 3 People’s Assembly 49702 4 People’s Committee 49703 5 Fatherland Front Committees 49704 6 Khe Tre town 49706 7 Huong Loc Commune 49707 8 Huong Phu Commune 49708 9 Huong Son Commune 49709 ten Huong Hoa Commune 49710 11 Huong Giang Commune 49711 twelfth Huong Huu Commune 49712 13 Thuong Quang Commune 49713 14 Thuong Lo Commune 49714 15 Thuong Long Commune 49715 16 Thuong Nhat Commune 49716 17 Nam Dong Post Office 49750

Phu Loc District

first Central Post Office 49800 2 District Commissioner 49801 3 People’s Assembly 49802 4 People’s Committee 49803 5 Fatherland Front Committees 49804 6 Phu Loc town 49806 7 Loc Binh Commune 49807 8 Loc Vinh Commune 49808 9 Vinh Hai Commune 49809 ten Vinh My Commune 49810 11 Vinh Hung Commune 49811 twelfth Vinh Giang Commune 49812 13 Vinh Hien Commune 49813 14 Loc An Commune 49814 15 Loc Son Commune 49815 16 Loc Bon Commune 49816 17 Xuan Loc Commune 49817 18 Loc Hoa Commune 49818 19 Loc Dien Commune 49819 20 Loc Tien Commune 49820 21 Loc Tri Commune 49821 22 Loc Thuy Commune 49822 23 Lang Co town 49823 24 Phu Loc Post Office 49850 25 Tu Hien Gate Post Office 49851 26 La Son Post Office 49852 27 Lang Co Post Office 49853 28 Phung Chanh Post Office 49854 29 Thua Luu Post Office 49855 30 Truoi Post Office 49856

Phu Vang District

first Central Post Office 49900 2 District Commissioner 49901 3 People’s Assembly 49902 4 People’s Committee 49903 5 Fatherland Front Committees 49904 6 Phu Da Town 49906 7 Phu Xuan Commune 49907 8 Phu Luong Commune 49908 9 Vinh Thai Commune 49909 ten Vinh Ha Commune 49910 11 Vinh Phu Commune 49911 twelfth Vinh An Commune 49912 13 Vinh Thanh Commune 49913 14 Vinh Xuan Commune 49914 15 Phu Dien Commune 49915 16 Phu Hai Commune 49916 17 Phu Thuan Commune 49917 18 Thuan An town 49918 19 Phu Thanh Commune 49919 20 Phu Mau Commune 49920 21 Phu Thuong Commune 49921 22 Phu Duong Commune 49922 23 Phu An Commune 49923 24 Phu My Commune 49924 25 Phu Ho Commune 49925 26 Phu Vang Post Office 49950 27 Cua Thuan Post Office 49951 28 Phu Tan Post Office 49952 29 Middle East Post Office 49953 30 Vien Trinh Post Office 49954 thirty first Vinh An Post Office 49955 32 Vinh Thai Post Office 49956 33 Phu Dien Commune Cultural Post Office 49957 34 Cultural Post Office of Tan An Commune 49958

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Thừa Thiên Huế – Mã bưu điện Thừa Thiên Huế mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *