Mã Zipcode Thanh Hoá – Mã bưu điện Thanh Hoá mới nhất

Rate this post

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Thanh Hóa 40000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 40001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 40002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 40003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 40004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 40005 7 Đảng ủy khối cơ quan 40009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 40010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 40011 10 Báo Thanh Hóa 40016 11 Hội đồng nhân dân 40021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 40030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 40035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 40036 15 Kiểm toán nhà nước khu vực XI 40037 16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 40040 17 Sở Công Thương 40041 18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40042 19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 40043 20 Sở Ngoại vụ 40044 21 Sở Tài chính 40045 22 Sở Thông tin và Truyền thông 40046 23 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 40047 24 Công an tỉnh 40049 25 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh 40050 26 Sở Nội vụ 40051 27 Sở Tư pháp 40052 28 Sở Giáo dục và Đào tạo 40053 29 Sở Giao thông vận tải 40054 30 Sở Khoa học và Công nghệ 40055 31 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 40056 32 Sở Tài nguyên và Môi trường 40057 33 Sở Xây dựng 40058 34 Sở Y tế 40060 35 Bộ chỉ huy Quân sự 40061 36 Ban Dân tộc 40062 37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 40063 38 Thanh tra tỉnh 40064 39 Trường chính trị tỉnh 40065 40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 40066 41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 40067 42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 40070 43 Cục Thuế 40078 44 Cục Hải quan 40079 45 Cục Thống kê 40080 46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 40081 47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 40085 48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 40086 49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 40087 50 Liên đoàn Lao động tỉnh 40088 51 Hội Nông dân tỉnh 40089 52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 40090 53 Tỉnh đoàn 40091 54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 40092 55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 40093

THÀNH PHỐ THANH HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Thanh Hóa 40100 2 Thành ủy 40101 3 Hội đồng nhân dân 40102 4 Ủy ban nhân dân 40103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40104 6 Phường Hàm Rồng 40106 7 Phường Tào Xuyên 40107 8 Xã Thiệu Dương 40108 9 Phường Đông Cương 40109 10 Phường Đông Thọ 40110 11 Phường Trường Thi 40111 12 Phường Nam Ngạn 40112 13 Xã Hoằng Long 40113 14 Xã Hoằng Anh 40114 15 Xã Hoằng Lý 40115 16 Xã Thiệu Khánh 40116 17 Xã Thiệu Vân 40117 18 Xã Đông Lĩnh 40118 19 Phường Phú Sơn 40119 20 Phường Điện Biên 40120 21 Phường Ba Đình 40121 22 Phường Ngọc Trạo 40122 23 Phường Lam Sơn 40123 24 Phường Đông Hương 40124 25 Phường Đông Hải 40125 26 Xã Hoằng Quang 40126 27 Xã Hoằng Đại 40127 28 Xã Quảng Hưng 40128 29 Phường Đông Sơn 40129 30 Phường Đông Vệ 40130 31 Phường Quảng Thắng 40131 32 Phường Tân Sơn 40132 33 Xã Đông Tân 40133 34 Phường An Hoạch 40134 35 Xã Đông Hưng 40135 36 Xã Đông Vinh 40136 37 Xã Quảng Thịnh 40137 38 Xã Quảng Thành 40138 39 Xã Quảng Đông 40139 40 Xã Quảng Phú 40140 41 Xã Quảng Tâm 40141 42 Xã Quảng Cát 40142 43 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 1 40150 44 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 2 40151 45 Bưu Cục Phát Thanh Hóa 3 40152 46 Bưu Cục Ba Voi 40153 47 Bưu Cục Cầu Tào 40154 48 Bưu Cục Chơ Môi 40155 49 Bưu Cục Đội Cung 40156 50 Bưu Cục Đông Vệ 40157 51 Bưu Cục Ga Thanh Hóa 40158 52 Bưu Cục Hàm Rồng 40159 53 Bưu Cục Hàng Đồng 40160 54 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 1 40161 55 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 2 40162 56 Bưu Cục Lai Thành 40163 57 Bưu Cục Phú Sơn 40164 58 Bưu Cục Hệ 1 Thanh Hoá 40199

THÀNH PHỐ SẦM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sầm Sơn 40200 2 Thành ủy 40201 3 Hội đồng nhân dân 40202 4 Ủy ban nhân dân 40203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40204 6 Phường Trường Sơn 40206 7 Phường Bắc Sơn 40207 8 Phường Trung Sơn 40208 9 Phường Quảng Cư 40209 10 Phường Quảng Tiến 40210 11 Phường Quảng Châu 40211 12 Phường Quảng Thọ 40212 13 Phường Quảng Vinh 40213 14 Xã Quảng Đại 40214 15 Xã Quảng Hùng 40215 16 Xã Quảng Minh 40216 17 Bưu Cục Phát Sầm Sơn 40250 18 Bưu Cục Quảng Tiến 40251

HUYỆN HOẰNG HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hoằng Hóa 40300 2 Huyện ủy 40301 3 Hội đồng nhân dân 40302 4 Ủy ban nhân dân 40303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40304 6 Thị trấn Bút Sơn 40306 7 Xã Hoằng Đạo 40307 8 Xã Hoằng Ngọc 40308 9 Xã Hoằng Đông 40309 10 Xã Hoằng Phụ 40310 11 Xã Hoằng Thanh 40311 12 Xã Hoằng Tiến 40312 13 Xã Hoằng Hải 40313 14 Xã Hoằng Trường 40314 15 Xã Hoằng Yến 40315 16 Xã Hoằng Hà 40316 17 Xã Hoằng Phúc 40317 18 Xã Hoằng Đạt 40318 19 Xã Hoằng Xuyên 40319 20 Xã Hoằng Đức 40320 21 Xã Hoằng Khê 40321 22 Xã Hoằng Quý 40322 23 Xã Hoằng Sơn 40323 24 Xã Hoằng Lương 40324 25 Xã Hoằng Trinh 40325 26 Xã Hoằng Trung 40326 27 Xã Hoằng Kim 40327 28 Xã Hoằng Khánh 40328 29 Xã Hoằng Xuân 40329 30 Xã Hoằng Phương 40330 31 Xã Hoằng Phú 40331 32 Xã Hoằng Giang 40332 33 Xã Hoằng Hơp 40333 34 Xã Hoằng Quỳ 40334 35 Xã Hoằng Cát 40335 36 Xã Hoằng Minh 40336 37 Xã Hoằng Vinh 40337 38 Xã Hoằng Đồng 40338 39 Xã Hoằng Thịnh 40339 40 Xã Hoằng Lộc 40340 41 Xã Hoằng Thái 40341 42 Xã Hoằng Thắng 40342 43 Xã Hoằng Lưu 40343 44 Xã Hoằng Thành 40344 45 Xã Hoằng Trạch 40345 46 Xã Hoằng Phong 40346 47 Xã Hoằng Tân 40347 48 Xã Hoằng Châu 40348 49 Bưu Cục Phát Hoằng Hóa 40375 50 Bưu Cục Phát Chơ Vực 40376 51 Bưu Cục Hoằng Châu 40377 52 Bưu Cục Nghĩa Trang 40378

HUYỆN HẬU LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hậu Lộc 40400 2 Huyện ủy 40401 3 Hội đồng nhân dân 40402 4 Ủy ban nhân dân 40403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40404 6 Thị trấn Hậu Lộc 40406 7 Xã Xuân Lộc 40407 8 Xã Hòa Lộc 40408 9 Xã Hải Lộc 40409 10 Xã Minh Lộc 40410 11 Xã Phú Lộc 40411 12 Xã Thịnh Lộc 40412 13 Xã Hoa Lộc 40413 14 Xã Ngư Lộc 40414 15 Xã Đa Lộc 40415 16 Xã Hưng Lộc 40416 17 Xã Liên Lộc 40417 18 Xã Quang Lộc 40418 19 Xã Tuy Lộc 40419 20 Xã Phong Lộc 40420 21 Xã Cầu Lộc 40421 22 Xã Thành Lộc 40422 23 Xã Đồng Lộc 40423 24 Xã Đại Lộc 40424 25 Xã Châu Lộc 40425 26 Xã Triệu Lộc 40426 27 Xã Tiến Lộc 40427 28 Xã Lộc Sơn 40428 29 Xã Lộc Tân 40429 30 Xã Mỹ Lộc 40430 31 Xã Văn Lộc 40431 32 Xã Thuần Lộc 40432 33 Bưu Cục Phát Hậu Lộc 40450 34 Bưu Cục Đại Lộc 40451 35 Bưu Cục Hoa Lộc 40452 36 Bưu Cục Minh Lộc 40453
READ  Hướng dẫn chuyển ảnh thành tranh vẽ trên PicsArt

HUYỆN NGA SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nga Sơn 40500 2 Huyện ủy 40501 3 Hội đồng nhân dân 40502 4 Ủy ban nhân dân 40503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40504 6 Thị trấn Nga Sơn 40506 7 Xã Nga Yên 40507 8 Xã Nga Hải 40508 9 Xã Nga Liên 40509 10 Xã Nga Thành 40510 11 Xã Nga An 40511 12 Xã Nga Thái 40512 13 Xã Nga Phú 40513 14 Xã Nga Điền 40514 15 Xã Nga Giáp 40515 16 Xã Nga Thiện 40516 17 Xã Nga Trường 40517 18 Xã Nga Vịnh 40518 19 Xã Ba Đình 40519 20 Xã Nga Tiến 40520 21 Xã Nga Văn 40521 22 Xã Nga Thắng 40522 23 Xã Nga Mỹ 40523 24 Xã Nga Lĩnh 40524 25 Xã Nga Thạch 40525 26 Xã Nga Nhân 40526 27 Xã Nga Bạch 40527 28 Xã Nga Trung 40528 29 Xã Nga Hưng 40529 30 Xã Nga Thanh 40530 31 Xã Nga Thủy 40531 32 Xã Nga Tân 40532 33 Bưu Cục Phát Nga Sơn 40550 34 Bưu Cục Hói Đào 40551 35 Bưu Cục Mai An Tiêm 40552 36 Bưu Cục Nga Nhân 40553

HUYỆN HÀ TRUNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hà Trung 40600 2 Huyện ủy 40601 3 Hội đồng nhân dân 40602 4 Ủy ban nhân dân 40603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40604 6 Thị trấn Hà Trung 40606 7 Xã Hà Lai 40607 8 Xã Hà Châu 40608 9 Xã Hà Vinh 40609 10 Xã Hà Thanh 40610 11 Xã Hà Vân 40611 12 Xã Hà Dương 40612 13 Xã Hà Yên 40613 14 Xã Hà Bình 40614 15 Xã Hà Ninh 40615 16 Xã Hà Thái 40616 17 Xã Hà Lâm 40617 18 Xã Hà Phú 40618 19 Xã Hà Hải 40619 20 Xã Hà Ngọc 40620 21 Xã Hà Phong 40621 22 Xã Hà Bắc 40622 23 Xã Hà Long 40623 24 Xã Hà Giang 40624 25 Xã Hà Tiến 40625 26 Xã Hà Tân 40626 27 Xã Hà Lĩnh 40627 28 Xã Hà Đông 40628 29 Xã Hà Sơn 40629 30 Xã Hà Toại 40630 34 Bưu Cục Phát Hà Trung 40650 31 Bưu Cục Cầu Cừ 40651 32 Bưu Cục Chơ Gũ 40652 33 Bưu Cục Đò Lèn 40653

THỊ XÃ BỈM SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bỉm Sơn 40700 2 Thị ủy 40701 3 Hội đồng nhân dân 40702 4 Ủy ban nhân dân 40703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40704 6 Phường Ba Đình 40706 7 Phường Lam Sơn 40707 8 Phường Đông Sơn 40708 9 Xã Hà Lan 40709 10 Xã Quang Trung 40710 11 Phường Phú Sơn 40711 12 Phường Ngọc Trạo 40712 13 Phường Bắc Sơn 40713 14 Bưu Cục Phát Bỉm Sơn 40750 15 Bưu Cục Bắc Sơn 40751 16 Bưu Cục Lam Sơn 40752

HUYỆN ĐÔNG SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Sơn 40800 2 Huyện ủy 40801 3 Hội đồng nhân dân 40802 4 Ủy ban nhân dân 40803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40804 6 Thị trấn Rừng Thông 40806 7 Xã Đông Tiến 40807 8 Xã Đông Thanh 40808 9 Xã Đông Khê 40809 10 Xã Đông Hoàng 40810 11 Xã Đông Ninh 40811 12 Xã Đông Anh 40812 13 Xã Đông Minh 40813 14 Xã Đông Thịnh 40814 15 Xã Đông Hòa 40815 16 Xã Đông Yên 40816 17 Xã Đông Văn 40817 18 Xã Đông Phú 40818 19 Xã Đông Quang 40819 20 Xã Đông Nam 40820 21 Bưu Cục Phát Đông Sơn 40850

HUYỆN THIỆU HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thiệu Hóa 40900 2 Huyện ủy 40901 3 Hội đồng nhân dân 40902 4 Ủy ban nhân dân 40903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 40904 6 Thị trấn Vạn Hà 40906 7 Xã Thiệu Nguyên 40907 8 Xã Thiệu Tân 40908 9 Xã Thiệu Hơp 40909 10 Xã Thiệu Thịnh 40910 11 Xã Thiệu Quang 40911 12 Xã Thiệu Duy 40912 13 Xã Thiệu Giang 40913 14 Xã Thiệu Long 40914 15 Xã Thiệu Phú 40915 16 Xã Thiệu Phúc 40916 17 Xã Thiệu Công 40917 18 Xã Thiệu Thành 40918 19 Xã Thiệu Ngọc 40919 20 Xã Thiệu Vũ 40920 21 Xã Thiệu Tiến 40921 22 Xã Thiệu Toán 40922 23 Xã Thiệu Minh 40923 24 Xã Thiệu Chính 40924 25 Xã Thiệu Hòa 40925 26 Xã Thiệu Tâm 40926 27 Xã Thiệu Viên 40927 28 Xã Thiệu Vận 40928 29 Xã Thiệu Đô 40929 30 Xã Thiệu Lý 40930 31 Xã Thiệu Trung 40931 32 Xã Thiệu Châu 40932 33 Xã Thiệu Giao 40933 34 Bưu Cục Phát Thiệu Hóa 40950 35 Bưu Cục Ba Chè 40951

HUYỆN YÊN ĐỊNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Định 41000 2 Huyện ủy 41001 3 Hội đồng nhân dân 41002 4 Ủy ban nhân dân 41003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41004 6 Thị trấn Quán Lào 41006 7 Xã Định Long 41007 8 Xã Định Hưng 41008 9 Xã Định Tân 41009 10 Xã Định Hải 41010 11 Xã Định Liên 41011 12 Xã Định Tăng 41012 13 Xã Định Tường 41013 14 Xã Định Bình 41014 15 Xã Định Hòa 41015 16 Xã Định Tiến 41016 17 Xã Định Thành 41017 18 Xã Định Công 41018 19 Xã Yên Thái 41019 20 Xã yên Ninh 41020 21 Xã Yên Lạc 41021 22 Xã Yên Thịnh 41022 23 Xã Yên Hùng 41023 24 Xã Yên Phong 41024 25 Xã Yên Trường 41025 26 Xã Yên Bái 41026 27 Xã Yên Phú 41027 28 Xã Yên Giang 41028 29 Xã Yên Tâm 41029 30 Xã Yên Trung 41030 31 Xã Yên Thọ 41031 32 Xã Quý Lộc 41032 33 Xã Yên Lâm 41033 34 Thị trấn Thống Nhất 41034 35 Bưu Cục Phát Yên Định 41050 36 Bưu Cục Kiểu 41051 37 Bưu Cục Thống Nhất 41052

HUYỆN VĨNH LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Lộc 41100 2 Huyện ủy 41101 3 Hội đồng nhân dân 41102 4 Ủy ban nhân dân 41103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41104 6 Thị trấn Vĩnh Lộc 41106 7 Xã Vĩnh Phúc 41107 8 Xã Vĩnh Hưng 41108 9 Xã Vĩnh Long 41109 10 Xã Vĩnh Quang 41110 11 Xã Vĩnh Yên 41111 12 Xã Vĩnh Tiến 41112 13 Xã Vĩnh Thành 41113 14 Xã Vĩnh Ninh 41114 15 Xã Vĩnh Khang 41115 16 Xã Vĩnh Hòa 41116 17 Xã Vĩnh Hùng 41117 18 Xã Vĩnh Tân 41118 19 Xã Vĩnh Thịnh 41119 20 Xã Vĩnh Minh 41120 21 Xã Vĩnh An 41121 23 Bưu Cục Phát Vĩnh Lộc 41150 22 Bưu Cục Bồng Trung 41151

HUYỆN THẠCH THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Thành 41200 2 Huyện ủy 41201 3 Hội đồng nhân dân 41202 4 Ủy ban nhân dân 41203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41204 6 Thị trấn Kim Tân 41206 7 Thị trấn Vân Du 41207 8 Xã Thành Vân 41208 9 Xã Thành Tân 41209 10 Xã Thành Trực 41210 11 Xã Thành Công 41211 12 Xã Thành Minh 41212 13 Xã Thành Vinh 41213 14 Xã Thành Yên 41214 15 Xã Thành Mỹ 41215 16 Xã Thạch Lâm 41216 17 Xã Thạch Tương 41217 18 Xã Thạch Quảng 41218 19 Xã Thạch Cẩm 41219 20 Xã Thạch Sơn 41220 21 Xã Thạch Bình 41221 22 Xã Thạch Định 41222 23 Xã Thạch Đồng 41223 24 Xã Thạch Long 41224 25 Xã Thành Hưng 41225 26 Xã Thành Kim 41226 27 Xã Thạch Tân 41227 28 Xã Thành Tiến 41228 29 Xã ThànhThọ 41229 30 Xã Thành Tâm 41230 31 Xã Thành An 41231 32 Xã Thành Long 41232 33 Xã Ngọc Trạo 41233 34 Bưu Cục Phát Thạch Thành 41250 35 Bưu Cục Thạch Quảng 41251 36 Bưu Cục Vân Du 41252
READ  Bộ luật Hammurabi là gì? Bộ luật Hammurabi là của nước nào?

HUYỆN CẨM THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Thủy 41300 2 Huyện ủy 41301 3 Hội đồng nhân dân 41302 4 Ủy ban nhân dân 41303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41304 6 Thị trấn Cẩm Thủy 41306 7 Xã Cẩm Phong 41307 8 Xã Cẩm Giang 41308 9 Xã Cẩm Tú 41309 10 Xã Cẩm Quý 41310 11 Xã Cẩm Lương 41311 12 Xã Cẩm Thành 41312 13 Xã Cẩm Liên 41313 14 Xã Cẩm Thạch 41314 15 Xã Cẩm Bình 41315 16 Xã Cẩm Châu 41316 17 Xã Cẩm Sơn 41317 18 Xã Cẩm Ngọc 41318 19 Xã Cẩm Long 41319 20 Xã Phúc Do 41320 21 Xã Cẩm Yên 41321 22 Xã Cẩm Tâm 41322 23 Xã Cẩm Tân 41323 24 Xã Cẩm Phú 41324 25 Xã Cẩm Vân 41325 26 Bưu Cục Phát Cẩm Thủy 41350 27 Bưu Cục Phố Vạc 41351 28 Bưu Cục Phúc Do 41352

HUYỆN BÁ THƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bá Thước 41400 2 Huyện ủy 41401 3 Hội đồng nhân dân 41402 4 Ủy ban nhân dân 41403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41404 6 Thị trấn Bá Thước 41406 7 Xã Lương Ngoại 41407 8 Xã Lương Nội 41408 9 Xã Hạ Trung 41409 10 Xã Tân Lập 41410 11 Xã Ban Công 41411 12 Xã Cổ Lũng 41412 13 Xã Lũng Cao 41413 14 Xã Thành Sơn 41414 15 Xã Lũng Niêm 41415 16 Xã Thành Lâm 41416 17 Xã Lâm Sa 41417 18 Xã Ái Thương 41418 19 Xã Điền Lư 41419 20 Xã Lương Trung 41420 21 Xã Điền Trung 41421 22 Xã Điền Hạ 41422 23 Xã Điền Thương 41423 24 Xã Điền Quang 41424 25 Xã Thiết Ống 41425 26 Xã Thiết Kế 41426 27 Xã Kỳ Tân 41427 28 Xã Văn Nho 41428 29 Bưu Cục Phát Bá Thước 41450 30 Bưu Cục Điền Lư 41451 31 Bưu Cục Đồng Tâm 41452

HUYỆN TRIỆU SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Triệu Sơn 41500 2 Huyện ủy 41501 3 Hội đồng nhân dân 41502 4 Ủy ban nhân dân 41503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41504 6 Thị trấn Triệu Sơn 41506 7 Xã Minh Châu 41507 8 Xã Dân Lý 41508 9 Xã Minh Dân 41509 10 Xã Dân Quyền 41510 11 Xã Dân Lực 41511 12 Xã Thọ Thế 41512 13 Xã Thọ Phú 41513 14 Xã Thọ Vực 41514 15 Xã Xuân Thịnh 41515 16 Xã Xuân Lộc 41516 17 Xã Thọ Dân 41517 18 Xã Xuân Thọ 41518 19 Xã Thọ Ngọc 41519 20 Xã Thọ Cường 41520 21 Xã Thọ Sơn 41521 22 Xã Thọ Tiến 41522 23 Xã Bình Sơn 41523 24 Xã Thọ Bình 41524 25 Xã Hơp Lý 41525 26 Xã Hơp Tiến 41526 27 Xã Triệu Thành 41527 28 Xã Hơp Thành 41528 29 Xã Thọ Tân 41529 30 Xã Hơp Thắng 41530 31 Xã Minh Sơn 41531 32 Xã An Nông 41532 33 Xã Văn Sơn 41533 34 Xã Nông Trường 41534 35 Xã Tiến Nông 41535 36 Xã Thái Hòa 41536 37 Xã Tân Ninh 41537 38 Xã Khuyến Nông 41538 39 Xã Đồng Lơi 41539 40 Xã Đồng Tiến 41540 41 Xã Đồng Thắng 41541 42 Bưu Cục Phát Triệu Sơn 41550 43 Bưu Cục Chơ Đà 41551 44 Bưu Cục Chơ Nưa 41552 45 Bưu Cục Chơ Sim 41553

HUYỆN THỌ XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thọ Xuân 41600 2 Huyện ủy 41601 3 Hội đồng nhân dân 41602 4 Ủy ban nhân dân 41603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41604 6 Thị trấn Thọ Xuân 41606 7 Xã Hạnh Phúc 41607 8 Xã Xuân Thành 41608 9 Xã Xuân Tân 41609 10 Xã Xuân Lai 41610 11 Xã Xuân Yên 41611 12 Xã Xuân Trường 41612 13 Xã Xuân Hòa 41613 14 Xã Thọ Hải 41614 15 Xã Phú Yên 41615 16 Xã Xuân Lập 41616 17 Xã Xuân Minh 41617 18 Xã Thọ Thắng 41618 19 Xã Quảng Phú 41619 20 Xã Xuân Tín 41620 21 Xã Thọ Lập 41621 22 Xã Xuân Châu 41622 23 Xã Thọ Minh 41623 24 Xã Xuân Thiên 41624 25 Xã Xuân Lam 41625 26 Xã Thọ Diên 41626 27 Xã Thọ Lâm 41627 28 Thị trấn Lam Sơn 41628 29 Thị trấn Sao Vàng 41629 30 Xã Thọ Xương 41630 31 Xã Xuân Bái 41631 32 Xã Xuân Phú 41632 33 Xã Xuân Thắng 41633 34 Xã Xuân Hưng 41634 35 Xã Xuân Sơn 41635 36 Xã Xuân Giang 41636 37 Xã Xuân Quang 41637 38 Xã Tây Hồ 41638 39 Xã Nam Giang 41639 40 Xã Thọ Lộc 41640 41 Xã Bắc Lương 41641 42 Xã Thọ Nguyên 41642 43 Xã Xuân Phong 41643 44 Xã Xuân Khánh 41644 45 Xã Thọ Trường 41645 46 Xã Xuân Vinh 41646 47 Bưu Cục Phát Thọ Xuân 41675 48 Bưu Cục Chơ Sánh 41676 49 Bưu Cục Mục Sơn 41677 50 Bưu Cục Sao Vàng 41678 51 Bưu Cục Tứ Trụ 41679 52 Bưu Cục Xuân Lai 41680

HUYỆN NGỌC LẶC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Lặc 41700 2 Huyện ủy 41701 3 Hội đồng nhân dân 41702 4 Ủy ban nhân dân 41703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41704 6 Thị trấn Ngọc Lặc 41706 7 Xã Cao Ngọc 41718 8 Xã Cao Thịnh 41710 9 Xã Đồng Thịnh 41713 10 Xã Kiên Thọ 41727 11 Xã Lam Sơn 41721 12 Xã Lộc Thịnh 41711 13 Xã Minh Sơn 41720 14 Xã Minh Tiến 41722 15 Xã Mỹ Tân 41717 16 Xã Ngọc Khê 41707 17 Xã Ngọc Liên 41712 18 Xã Ngọc Sơn 41708 19 Xã Ngọc Trung 41709 20 Xã Nguyệt Ấn 41723 21 Xã Phúc Thịnh 41726 22 Xã Phùng Giáo 41724 23 Xã Phùng Minh 41725 24 Xã Quang Trung 41714 25 Xã Thạch Lập 41716 26 Xã Thúy Sơn 41715 27 Xã Vân Âm 41719 28 Bưu Cục Phát Ngọc Lặc 41750 29 Bưu Cục Phố Xi 41751 30 Bưu Cục Minh Tiến 41752 31 Bưu Cục Phố 1 41753

HUYỆN LANG CHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lang Chánh 41800 2 Huyện ủy 41801 3 Hội đồng nhân dân 41802 4 Ủy ban nhân dân 41803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41804 6 Thị trấn Lang Chánh 41806 7 Xã Đồng Lương 41807 8 Xã Quang Hiến 41808 9 Xã Tân Phúc 41809 10 Xã Tam Văn 41810 11 Xã Lâm Phú 41811 12 Xã Yên Khương 41812 13 Xã Yên Thắng 41813 14 Xã Trí Nang 41814 15 Xã Giao An 41815 16 Xã Giao Thiện 41816 17 Bưu Cục Phát Lang Chánh 41850

HUYỆN QUAN HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quan Hóa 41900 2 Huyện ủy 41901 3 Hội đồng nhân dân 41902 4 Ủy ban nhân dân 41903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 41904 6 Thị trấn Quan Hóa 41906 7 Xã Xuân Phú 41907 8 Xã Phú Nghiêm 41908 9 Xã Hồi Xuân 41909 10 Xã Nam Xuân 41910 11 Xã Nam Động 41911 12 Xã Thiên Phủ 41912 13 Xã Hiền Kiệt 41913 14 Xã Hiền Chung 41914 15 Xã Nam Tiến 41915 16 Xã Thanh Xuân 41916 17 Xã Phú Xuân 41917 18 Xã Phú Lệ 41918 19 Xã Phú Sơn 41919 20 Xã Phú Thanh 41920 21 Xã Trung Thành 41921 22 Xã Thành Sơn 41922 23 Xã Trung Sơn 41923 24 Bưu Cục Phát Quan Hóa 41950
READ  Cách sử dụng hàm True False trong Excel

HUYỆN QUAN SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quan Sơn 42000 2 Huyện ủy 42001 3 Hội đồng nhân dân 42002 4 Ủy ban nhân dân 42003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42004 6 Thị trấn Quan Sơn 42006 7 Xã Trung Thương 42007 8 Xã Trung Tiến 42008 9 Xã Trung Hạ 42009 10 Xã Trung Xuân 42010 11 Xã Sơn Lư 42011 12 Xã Tam Lư 42012 13 Xã Sơn Hà 42013 14 Xã Tam Thanh 42014 15 Xã Sơn Điện 42015 16 Xã Mường Mìn 42016 17 Xã Na Mèo 42017 18 Xã Sơn Thủy 42018 19 Bưu Cục Phát Quan Sơn 42050 20 Bưu Cục Na Mèo 42051

HUYỆN MƯỜNG LÁT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Lát 42100 2 Huyện ủy 42101 3 Hội đồng nhân dân 42102 4 Ủy ban nhân dân 42103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42104 6 Thị trấn Mường Lát 42106 7 Xã Trung Lý 42107 8 Xã Mường Lý 42108 9 Xã Tam Chung 42109 10 Xã Tén Tằn 42110 11 Xã Nhi Sơn 42111 12 Xã Phường Nhi 42112 13 Xã Quang Chiểu 42113 14 Xã Mường Chanh 42114 15 Bưu Cục Phát Mường Lát 42150

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thường Xuân 42200 2 Huyện ủy 42201 3 Hội đồng nhân dân 42202 4 Ủy ban nhân dân 42203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42204 6 Thị trấn Thường Xuân 42206 7 Xã Xuân Dương 42207 8 Xã Ngọc Phụng 42208 9 Xã Xuân Cẩm 42209 10 Xã Lương Sơn 42210 11 Xã Yên Nhân 42211 12 Xã Bát Mọt 42212 13 Xã Vạn Xuân 42213 14 Xã Thọ Thanh 42214 15 Xã Xuân Cao 42215 16 Xã Xuân Lẹ 42216 17 Xã Xuân Chinh 42217 18 Xã Xuân Lộc 42218 19 Xã Luận Khê 42219 20 Xã Luận Thành 42220 21 Xã Tân Thành 42221 22 Xã Xuân Thắng 42222 23 Bưu Cục Phát Thường Xuân 42250 24 Bưu Cục Cưa Đặt 42251

HUYỆN NÔNG CỐNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nông Cống 42300 2 Huyện ủy 42301 3 Hội đồng nhân dân 42302 4 Ủy ban nhân dân 42303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42304 6 Thị trấn Nông Cống 42306 7 Xã Vạn Thiện 42307 8 Xã Trường Minh 42308 9 Xã Trường Trung 42309 10 Xã Minh Khôi 42310 11 Xã Minh Nghĩa 42311 12 Xã Vạn Hòa 42312 13 Xã Tế Lơi 42313 14 Xã Tế Nông 42314 15 Xã Tế Tân 42315 16 Xã Trung Ý 42316 17 Xã Hoàng Giang 42317 18 Xã Hoàng Sơn 42318 19 Xã Tân Phúc 42319 20 Xã Tân Thọ 42320 21 Xã Tân Khang 42321 22 Xã Trung Thành 42322 23 Xã Tế Thắng 42323 24 Xã Trung Chính 42324 25 Xã Vạn Thắng 42325 26 Xã Thăng Long 42326 27 Xã Thăng Thọ 42327 28 Xã Thăng Bình 42328 29 Xã Trường Sơn 42329 30 Xã Trường Giang 42330 31 Xã Tương Văn 42331 32 Xã Tương Lĩnh 42332 33 Xã Tương Sơn 42333 34 Xã Công Liêm 42334 35 Xã Công Chính 42335 36 Xã Công Bình 42336 37 Xã Yên Mỹ 42337 38 Bưu Cục Phát Nông Cống 42350 39 Bưu Cục Cầu Quan 42351 40 Bưu Cục Trường Sơn 42352 41 BĐVHX Lê Đình Chinh 42353

HUYỆN NHƯ THANH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Như Thanh 42400 2 Huyện ủy 42401 3 Hội đồng nhân dân 42402 4 Ủy ban nhân dân 42403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42404 6 Thị trấn Bến Sung 42406 7 Xã Phú Nhuận 42407 8 Xã Mậu Lâm 42408 9 Xã Phương Nghi 42409 10 Xã Xuân Du 42410 11 Xã Cán Khê 42411 12 Xã Xuân Thọ 42412 13 Xã Xuân Khang 42413 14 Xã Hải Long 42414 15 Xã Hải Vân 42415 16 Xã Xuân Thái 42416 17 Xã Xuân Phúc 42417 18 Xã Yên Thọ 42418 19 Xã Yên Lạc 42419 20 Xã Phúc Đường 42420 21 Xã Thanh Tân 42421 22 Xã Thanh Kỳ 42422 23 Bưu Cục Phát Như Thanh 42450 24 BĐVHX Thanh Tân 2 42451

HUYỆN NHƯ XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Như Xuân 42500 2 Huyện ủy 42501 3 Hội đồng nhân dân 42502 4 Ủy ban nhân dân 42503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42504 6 Thị trấn Yên Cát 42506 7 Xã Tân Bình 42507 8 Xã Yên Lễ 42508 9 Xã Thương Ninh 42509 10 Xã Cát Tân 42510 11 Xã Hóa Quỳ 42511 12 Xã Cát Vân 42512 13 Xã Thanh Xuân 42513 14 Xã Thanh Sơn 42514 15 Xã Thanh Quân 42515 16 Xã Thanh Phong 42516 17 Xã Thanh Lâm 42517 18 Xã Thanh Hòa 42518 19 Xã Xuân Quỳ 42519 20 Xã Bình Lương 42520 21 Xã Xuân Hòa 42521 22 Xã Xuân Bình 42522 23 Xã Bãi Trành 42523 24 Bưu Cục Phát Như Xuân 42550

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quảng Xương 42600 2 Huyện ủy 42601 3 Hội đồng nhân dân 42602 4 Ủy ban nhân dân 42603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42604 6 Thị trấn Quảng Xương 42606 7 Xã Quảng Đức 42607 8 Xã Quảng Giao 42608 9 Xã Quảng Định 42609 10 Xã Quảng Tân 42610 11 Xã Quảng Trạch 42611 12 Xã Quảng Phong 42612 13 Xã Quảng Hòa 42613 14 Xã Quảng Yên 42614 15 Xã Quảng Long 42615 16 Xã Quảng Hơp 42616 17 Xã Quảng Ninh 42617 18 Xã Quảng Nhân 42618 19 Xã Quảng Hải 42619 20 Xã Quảng Lưu 42620 21 Xã Quảng Bình 42621 22 Xã Quảng Văn 42622 23 Xã Quảng Ngọc 42623 24 Xã Quảng Phúc 42624 25 Xã Quảng Vọng 42625 26 Xã Quảng Trường 42626 27 Xã Quảng Lĩnh 42627 28 Xã Quảng Lộc 42628 29 Xã Quảng Thái 42629 30 Xã Quảng Lơi 42630 31 Xã Quảng Khê 42631 32 Xã Quảng Thạch 42632 33 Xã Quảng Chính 42633 34 Xã Quảng Trung 42634 35 Xã Quảng Nham 42635 36 Bưu Cục Phát Quảng Xương 42650 37 Bưu Cục Chơ Ghép 42651 38 Bưu Cục Vân Trinh 42652

HUYỆN TĨNH GIA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tĩnh Gia 42700 2 Huyện ủy 42701 3 Hội đồng nhân dân 42702 4 Ủy ban nhân dân 42703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 42704 6 Thị trấn Tĩnh Gia 42706 7 Xã Hải Hòa 42707 8 Xã Ninh Hải 42708 9 Xã Hải Nhân 42709 10 Xã Định Hải 42710 11 Xã Hải Lĩnh 42711 12 Xã Tân Dân 42712 13 Xã Hải An 42713 14 Xã Triêu Dương 42714 15 Xã Hải Ninh 42715 16 Xã Hải Châu 42716 17 Xã Thanh Thủy 42717 18 Xã Thanh Sơn 42718 19 Xã Ngọc Lĩnh 42719 20 Xã Anh Sơn 42720 21 Xã Hùng Sơn 42721 22 Xã Các Sơn 42722 23 Xã Phú Sơn 42723 24 Xã Nguyên Bình 42724 25 Xã Bình Minh 42725 26 Xã Hải Thanh 42726 27 Xã Hải Bình 42727 28 Xã Xuân Lâm 42728 29 Xã Phú Lâm 42729 30 Xã Trúc Lâm 42730 31 Xã Tùng Lâm 42731 32 Xã Tân Trường 42732 33 Xã Mai Lâm 42733 34 Xã Tĩnh Hải 42734 35 Xã Hải Yến 42735 36 Xã Trường Lâm 42736 37 Xã Hải Thương 42737 38 Xã Hải Hà 42738 39 Xã Nghi Sơn 42739 43 Bưu Cục Phát Tĩnh Gia 42750 40 Bưu Cục Chơ Kho 42751 41 Bưu Cục Mai Lâm 42752 42 Bưu Cục Nghi Sơn 42753

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Thanh Hoá – Mã bưu điện Thanh Hoá mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *