Mã Zipcode Quảng Trị – Mã bưu điện Quảng Trị mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu điện trung tâm tỉnh Quảng Trị 48000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 48001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 48002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 48003 5 Ban Dân vận Tỉnh uỷ 48004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 48005 7 Đảng bộ các cơ quan 48009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 48010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 48011 mười báo Quảng Trị 48016 11 phổ biến lắp ráp 48021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 48030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 48035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 48036 15 UBND và Văn phòng UBND 48040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 48041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 48042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 48043 19 Dịch vụ nước ngoài 48044 20 Sở tài chính 48045 21 Cơ sở thông tin và truyền thông 48046 22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 48047 23 công an tỉnh 48049 24 Sở Nội vụ 48051 25 Sở tư pháp 48052 26 Giao dục va đao tạo 48053 27 phương tiện vận chuyển 48054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 48055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 48056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 48057 ba mươi đầu tiên xây dựng cơ bản 48058 32 Bộ Dịch vụ Y tế 48060 33 chỉ huy quân sự 48061 34 vấn đề dân tộc 48062 35 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 48063 36 thanh tra tỉnh 48064 37 Trường Chính trị Lê Duẩn 48065 38 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 48066 39 Đài PT-TH tỉnh 48067 40 BHXH tỉnh 48070 41 cục thuế 48078 42 cục hải quan 48079 43 cục thống kê 48080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 48081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 48085 bốn mươi sáu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 48086 47 Liên minh các xã hội văn học và nghệ thuật 48087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 48088 49 Hội nông dân tỉnh 48089 50 UBMTTQVN tỉnh 48090 51 Tỉnh đoàn 48091 52 Hội LHPN tỉnh 48092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 48093

TP.Đông Hà

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Đông Hà 48100 2 Huyện ủy viên 48101 3 phổ biến lắp ráp 48102 4 Uỷ ban nhân dân 48103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48104 6 Phường 1 48106 7 Vòng tròn 2 48107 số 8 Phường Đông Giang 48108 9 Phường Đông Thành 48109 mười Phường 4 48110 11 Phường 3 48111 thứ mười hai Phường 5 48112 13 Phường Đông Lễ 48113 14 Phường Đông Lương 48114 15 Chuyển phát thư Đông Hà 48150 16 Bưu điện Đông Hà 48151 18 Sòng bạc bưu điện 48152 19 Bưu điện Hàm Nghi 48153 20 Bưu điện Hùng Vương 48154 21 Bưu điện Lê Lợi 48155 22 Bưu điện Lương An 48156 17 Hệ Thống Bưu Điện 1 Quảng Trị 48199
READ  Trương Hồ Phương Nga là ai? Tóm tắt vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga.

HUYỆN CẨM LỘ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Cam Lộ 48200 2 Huyện ủy viên 48201 3 phổ biến lắp ráp 48202 4 Uỷ ban nhân dân 48203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48204 6 Cam Lộ Tp. 48206 7 Xã Cẩm Thành 48207 số 8 xã Cẩm An 48208 9 xã Cẩm Thủy 48209 mười Xã Cam Tuyền 48210 11 Xã Cẩm Thành 48211 thứ mười hai xã Cam Hiếu 48212 13 thị trấn cam nghĩa 48213 14 xã Cam Chính 48214 15 Bưu điện Cam Lộ 48250 16 Bưu điện Tân Lâm 48251 17 Bưu điện Chợ Củi 48252

HUYỆN KHÔNG LINH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Gio Linh 48300 2 Huyện ủy viên 48301 3 phổ biến lắp ráp 48302 4 Uỷ ban nhân dân 48303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48304 6 Thành Phố Gio Linh 48306 7 thị trấn Gio Mỹ 48307 số 8 Trung Giang 48308 9 Trung Hải 48309 mười Xã Gio Phong 48310 11 Trung Sơn 48311 thứ mười hai Xã Vĩnh Trường 48312 13 thị trấn Gio An 48313 14 thị trấn Gio Bình 48314 15 Xã Gio Châu 48315 16 thị trấn Gio Thành 48316 17 thị trấn Gio hải 48317 18 đô thị Gio Việt 48318 19 Thành Phố Cửa Việt 48319 20 xã Gio Mai 48320 21 thị trấn Gio Quang 48321 22 xã Gio Hòa 48322 23 xã Gio Sơn 48323 24 Hải Thái 48324 25 Xã Linh Hải 48325 26 Xã Linh Thượng 48326 27 Bưu điện Gio Linh 48350 28 Bưu điện Chợ Kèn 48351 29 Bưu Điện Miền Bắc Việt Nam 48352 30 Bài Gió Sơn 48353

HUYỆN VĨNH LINH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Vĩnh Linh 48400 2 Huyện ủy viên 48401 3 phổ biến lắp ráp 48402 4 Uỷ ban nhân dân 48403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48404 6 Hồ Xá Tp. 48406 7 Vĩnh Nam 48407 số 8 xã Vĩnh Trung 48408 9 xã Vĩnh Kim 48409 mười xã Vĩnh Thái 48410 11 xã Vĩnh Tú 48411 thứ mười hai TP Vĩnh Chúc 48412 13 xã Vĩnh Khê 48413 14 Thành Phố Vĩnh Long 48414 15 xã Vĩnh Hòa 48415 16 xã Vinh Hiền 48416 17 Vĩnh Thạch 48417 18 xã Vĩnh Tân 48418 19 Cửa Tùng Tp. 48419 20 TP Vĩnh Giang 48420 21 TP Vĩnh Thạnh 48421 22 xã Vĩnh Lâm 48422 23 Bến Quan Tp. 48423 24 thị xã vĩnh thủy 48424 25 xã Vĩnh Sơn 48425 26 xã Vĩnh Hà 48426 27 xã Vĩnh Ô 48427 28 Bưu điện Vĩnh Linh 48450 29 Quyết định của Bưu điện 48451 30 Bưu điện Chợ Đỏ 48452 ba mươi đầu tiên Bưu điện Bến Quan 48453
READ  Bí quyết nấu món cháo canh cá lóc chuẩn vị Quảng Bình

HUYỆN HƯỚNG HÓA

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hướng Hóa 48500 2 Huyện ủy viên 48501 3 phổ biến lắp ráp 48502 4 Uỷ ban nhân dân 48503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48504 6 thành phố Khe Sanh 48506 7 xã tân hợp 48507 số 8 Xã Hướng Linh 48508 9 Xã Hương Sơn 48509 mười Xã Hướng Lập 48510 11 Xã Hướng Việt 48511 thứ mười hai xã Hướng Phùng 48512 13 Xã Tân Thành 48513 14 xã Hướng Tân 48514 15 Lao Bảo Tp. 48515 16 Tân Long 48516 17 xã tân lập 48517 18 Xã Tân Liên 48518 19 xã Húc 48519 20 xã hương lộc 48520 21 xã Tuấn 48521 22 Thành phố 48522 23 A Xing. XÃ 48523 24 Xã Ba Tầng 48524 25 xã A Túc 48525 26 xã Đồi 48526 27 đô thị Xy 48527 28 thư định hướng 48550 29 Bưu điện Tân Thành 48551 30 hàng rào bưu điện 48552 ba mươi đầu tiên Bưu điện Lao Bảo 48553

HUYỆN ĐA KÔNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Đa Krông 48600 2 Huyện ủy viên 48601 3 phổ biến lắp ráp 48602 4 Uỷ ban nhân dân 48603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48604 6 Krông Klang Tp. 48606 7 Xã Hướng Hiệp 48607 số 8 xã Đa Krông 48608 9 xã Mò Ó 48609 mười Xã Ba Nang 48610 11 Xã Triệu Nguyên 48611 thứ mười hai xã Ba Lòng 48612 13 Xã Hải Phúc 48613 14 xã Tà Long 48614 15 xã Húc Nghì 48615 16 xã A Vao 48616 17 xã Tà Rụt 48617 18 A Bưng. XÃ 48618 19 Một tổ chức phi chính phủ đô thị 48619 20 Bưu Điện Phát Đa Krông 48650 21 Bưu Điện Ba Trái Tim 48651 22 Bưu điện Tà Rụt 48652

HUYỆN TRIỆU PHONG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Triệu Phong 48700 2 Huyện ủy viên 48701 3 phổ biến lắp ráp 48702 4 Uỷ ban nhân dân 48703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48704 6 thành phố ái tử 48706 7 xã Triệu Thành 48707 số 8 xã Triệu Đông 48708 9 xã Triệu Tài 48709 mười xã Triệu Trung 48710 11 xã triệu sơn 48711 thứ mười hai xã Triệu Lăng 48712 13 xã Triệu Trạch 48713 14 xã Triệu Vân 48714 15 xã Triệu An 48715 16 xã Triệu Phước 48716 17 Đô thị Triệu Độ 48717 18 xã Triệu Đại 48718 19 xã Triệu Thuận 48719 20 xã Triệu Hòa 48720 21 xã Triệu Long 48721 22 xã Triệu Giang 48722 23 xã Triệu Ái 48723 24 xã Triệu Thượng 48724 25 Bưu Điện Phát Triệu Phong 48750 26 Bưu điện Chợ Cạn 48751 27 Bưu Điện Nam Việt 48752 28 Bài Bồ Đào Nha 48753 29 Bưu điện Triệu Đô 48754 30 Bưu Điện Chợ Thuận 48755
READ  Tại sao đội tuyển Pháp nhiều cầu thủ da đen?

TP.Quảng Trị

Đầu tiên Bưu điện trung tâm TP Quảng Trị 48800 2 thành phố 48801 3 phổ biến lắp ráp 48802 4 Uỷ ban nhân dân 48803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48804 6 vòng tròn 2 48806 7 Phường 3 48807 số 8 Phường 1 48808 9 Phường A Đôn 48809 mười xã Hải Lệ 48810 11 Bưu điện Quảng Trị Phát 48750 thứ mười hai Bưu điện Thạch Khẩn 48751

HUYỆN HẢI LĂNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hải Lăng 48900 2 Huyện ủy viên 48901 3 phổ biến lắp ráp 48902 4 Uỷ ban nhân dân 48903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48904 6 xin chào thành phố 48906 7 xã hải thiên 48907 số 8 Xã Hải Thành 48908 9 Xã Hải Hòa 48909 mười Xã Hải Dương 48910 11 xã hải khê 48911 thứ mười hai Quận Hải An 48912 13 xã Hải Quế 48913 14 Quận Hai Bà 48914 15 xã Hải Vĩnh 48915 16 Xã Hải Xuân 48916 17 xã Hải Quy 48917 18 Xã Hải Thượng 48918 19 xã Hải Phú 48919 20 xã hải tân 48920 21 Hải Thọ 48921 22 Xã Hải Trường 48922 23 Hải Lâm 48923 24 Hải Sơn 48924 25 Xã Hải Chánh 48925 26 Bưu điện Phát Hải Lăng 48930 27 Bưu điện Hội Yên 48931 28 Bưu điện Phương Lãng 48932 29 Bưu điện Mỹ Chánh 48933

Cồn Cỏ GIỚI THIỆU

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Cồn Cỏ 48950 2 Huyện ủy viên 48951 3 phổ biến lắp ráp 48952 4 Uỷ ban nhân dân 48953 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48954 6 Bưu điện Cồn Cỏ 48975

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Quảng Trị – Mã bưu điện Quảng Trị mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *