Mã Zipcode Lào Cai – Mã bưu điện Lào Cai mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Lào Cai 31000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 31001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 31002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 31003 5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 31004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 31005 7 Đảng bộ khối cơ quan 31009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 31010 9 Đảng bộ khối doanh nghiệp 31011 mười báo Lào cai 31016 11 Hội đồng nhân dân 31021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 31030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 31035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 31036 15 UBND và Văn phòng UBND 31040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 31041 17 Sở kế hoạch và đầu tư 31042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 31043 19 Dịch vụ nước ngoài 31044 20 Bộ phận tài chính 31045 21 Cơ sở thông tin và truyền thông 31046 22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31047 23 công an tỉnh 31049 24 Sở Nội vụ 31051 25 Sở tư pháp 31052 26 Giao dục va đao tạo 31053 27 phương tiện giao thông 31054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 31055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 31056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 31057 31 xây dựng cơ sở 31058 32 Sở dịch vụ y tế 31060 33 chỉ huy quân sự 31061 34 vấn đề dân tộc 31062 35 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 31063 36 thanh tra tỉnh 31064 37 Trường Chính trị tỉnh 31065 38 Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam 31066 39 Đài PT-TH tỉnh 31067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 31070 41 cục thuế 31078 42 cục hải quan 31079 43 cục thống kê 31080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 31081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 31085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 31086 47 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 31087 48 Liên đoàn lao động tỉnh 31088 49 Hội nông dân tỉnh 31089 50 UBMTTQVN tỉnh 31090 51 Tỉnh đoàn 31091 52 Hội LHPN tỉnh 31092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 31093

TP LÀO CAI

Đầu tiên Bưu điện Trung tâm TP Lào Cai 31100 2 thành phố 31101 3 Hội đồng nhân dân 31102 4 Uỷ ban nhân dân 31103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31104 6 Phường Kim Tân 31106 7 xã Vạn Hòa 31107 số 8 Phường Phố Mới 31108 9 Phường Lào Cai 31109 mười Phường Duyên Hải 31110 11 Phường Cốc Lếu 31111 thứ mười hai Xã Đồng Tuyển 31112 13 Phường Bắc Cường 31113 14 Xã Tả Phời 31114 15 Xã Hợp Thành 31115 16 Xã Cam Đường 31116 17 Phường Thống Nhất 31117 18 phường Xuân Tăng 31118 19 Phường Bình Minh 31119 20 Phường Pom Hán 31120 21 Phường Bắc Lệnh 31121 22 Phường Nam Cường 31122 23 Bưu Điện Lào Cai 31150 24 Bưu Điện Giao Lộ Đường Cam 31151 25 Bưu Điện Lào Cai 31152 26 Bưu điện Kim Tân 31153 27 Bưu điện Hoàng Liên 31154 28 Bưu điện biên giới 31155 29 Bưu điện Duyên Hải 31156 30 Bưu điện Cốc Lếu 31157 31 Bưu điện Bình Minh 31158 32 Bưu điện Pom Hán 31159 33 Bưu điện Trần Hưng Đạo 31160 34 HCC Bưu ​​Điện Lào Cai 31198 35 Hệ thống Bưu điện 1 Lào Cai 31199
Tham Khảo Thêm:  Các điều kiện để được tuyển chọn vào Công an nhân dân?
READ  Mẫu đơn xin việc viết tay dành cho sinh viên mới ra trường

HUYỆN BẢO THÔNG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bảo Thắng 31200 2 Huyện ủy viên 31201 3 Hội đồng nhân dân 31202 4 Uỷ ban nhân dân 31203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31204 6 Phố Lu 31206 7 Xã Xuân Quang 31207 số 8 Xã Phong Niên 31208 9 Nông trường Phong Hải 31209 mười Xã Bản Cầm 31210 11 Xã Bản Phiệt 31211 thứ mười hai Xã Thái Niên 31212 13 Xã Gia Phú 31213 14 Xã Sơn Hải 31214 15 Xã Xuân Giao 31215 16 thị trấn Tằng Loỏng 31216 17 Xã Phú Nhuận 31217 18 Xã Sơn Hạ 31218 19 Xã Phố Lu 31219 20 Xã Trí Quang 31220 21 Bưu điện Bảo Thắng 31250 22 Bưu điện Xuân Quang 31251 23 Bưu điện Gia Phú 31252 24 Bưu điện Tằng Loỏng 31253 3 HUYỆN BÃI BIỂN Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bắc Hà 31300 2 Huyện ủy viên 31301 3 Hội đồng nhân dân 31302 4 Uỷ ban nhân dân 31303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31304 6 thị trấn Bắc Hà 31306 7 Xã Tà Chải 31307 số 8 Xã Cái Giang Phố 31308 9 Xã Tả Củ Tỷ 31309 mười Xã Bản Già 31310 11 xã Lũng Cải 31311 thứ mười hai xã Lùng Phình 31312 13 xã Lầu Thí Ngài 31313 14 Xã Tả Văn Chư 31314 15 Xã Hoàng Thu Phố 31315 16 Xã Bản Phố 31316 17 Xã Na Hối 31317 18 Xã Cốc Ly 31318 19 xã Nậm Mòn 31319 20 xã Nậm Đét 31320 21 Xã Bảo Nhai 31321 22 Xã Cốc Lầu 31322 23 Xã Nam Lưu 31323 24 Xã Bản Cài 31324 25 Xã Nam Khánh 31325 26 Xã Bản Liền 31326 27 Bưu điện Bắc Hà 31350 28 Bưu điện Bảo Nhai 31351
Tham Khảo Thêm:  Cách bỏ logo Prisma trong ảnh
READ  Hasbulla là ai? Tìm hiểu về Hasbulla Magomedov?

HUYỆN SƠ MA CÁI

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Si Ma Cai 31400 2 Huyện ủy viên 31401 3 Hội đồng nhân dân 31402 4 Uỷ ban nhân dân 31403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31404 6 Xã Si Ma Cai 31406 7 xã Nàn Sán 31407 số 8 Xã Ban Mê 31408 9 xã Thào Chu Phìn 31409 mười Xã Sín Chéng 31410 11 Xã Mản Thẩn 31411 thứ mười hai Xã Cán Hồ 31412 13 xã Nàn Xin 31413 14 Xã Quan Thần Sán 31414 15 Xã Cán Cấu 31415 16 Xã Lử Thẩn 31416 17 xã Lùng Sui 31417 18 Xã Sán Chải 31418 19 Bưu điện Phát Si Ma Cai 31450

HUYỆN Mường Khương

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Mường Khương 31500 2 Huyện ủy viên 31501 3 Hội đồng nhân dân 31502 4 Uỷ ban nhân dân 31503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31504 6 thị trấn mường khương 31506 7 Xã Tùng Chung Phố 31507 số 8 Xã Tả Ngải Chồ 31508 9 Xã Pha Long 31509 mười Xã Nậm Chảy 31510 11 Xã Thanh Bình 31511 thứ mười hai xã Lũng Vài 31512 13 Xã Bản Lầu 31513 14 Xã Bản Sen 31514 15 Xã La Pán Tẩn 31515 16 xã Tả Thàng 31516 17 Xã Cao Sơn 31517 18 xã Lùng Khấu Nhin 31518 19 Xã Nam Lư 31519 20 xã Dìn Chin 31520 21 Xã Tả Gia Khâu 31521 22 Bưu điện Phát Khương 31550 23 Bưu điện Bản Lầu 31551

HUYỆN BÁT XẠ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bát Xát 31600 2 Huyện ủy viên 31601 3 Hội đồng nhân dân 31602 4 Uỷ ban nhân dân 31603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31604 6 thị trấn Bát Xát 31606 7 Xã Bản Qua 31607 số 8 Xã Bản Vược 31608 9 Xã Cốc Mỳ 31609 mười Xã Trịnh Tường 31610 11 xã Nậm Chạc 31611 thứ mười hai Xã A Mú Sung 31612 13 xã á lữ 31613 14 xã Ngải Thầu 31614 15 Xã Y Tý 31615 16 Xã Dền Sáng 31616 17 Xã Sàng Ma Sáo 31617 18 xã Dền Thàng 31618 19 Xã Mường Hum 31619 20 Xã Trung Lèng Hồ 31620 21 Xã Nậm Pung 31621 22 Xã Bản Xèo 31622 23 Xã Mường Vi 31623 24 phường chèo 31624 25 Xã Quảng Kim 31625 26 Xã Phìn Ngan 31626 27 Xã Tòng Sanh 31627 28 Xã Cốc San 31628 29 Bưu điện Bát Xát 31650

HUYỆN SA PA

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Sa Pa 31700 2 Huyện ủy viên 31701 3 Hội đồng nhân dân 31702 4 Uỷ ban nhân dân 31703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31704 6 thị trấn sa pa 31706 7 Xã Sa Pả 31707 số 8 Xã Trung Chải 31708 9 Xã Tả Phìn 31709 mười Xã Bản Khoang 31710 11 Xã Tả Giàng Phình 31711 thứ mười hai xã San Sả Hồ 31712 13 Xã Lao Chải 31713 14 xã Tả Van 31714 15 Xã Bản Hồ 31715 16 xã Nậm Sài 31716 17 xã Nậm Cang 31717 18 Xã Suối Thầu 31718 19 Xã Thạnh Phú 31719 20 Xã Bản Phùng 31720 21 Xã Thành Kim 31721 22 xã Sử Pán 31722 23 Xã Hầu Thào 31723 24 Bưu điện Sa Pa 31750 25 Bưu điện Sa Pa 31751 26 Bưu điện Cầu Mây 31752 27 Bưu điện Hàm Rồng 31753
Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn ghép ảnh vào khung với PhotoShine
READ  File INI là gì? – THPT Lê Hồng Phong

HUYỆN VĂN BỀN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Văn Bàn 31800 2 Huyện ủy viên 31801 3 Hội đồng nhân dân 31802 4 Uỷ ban nhân dân 31803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31804 6 thị trấn khánh yên 31806 7 Xã Khánh Yên Thượng 31807 số 8 Xã Sơn Thủy 31808 9 Xã Tân Thượng 31809 mười Xã Võ Lao 31810 11 Xã Vân Sơn 31811 thứ mười hai xã Nậm Mạ 31812 13 xã Nậm Ràng 31813 14 Xã Dân Thắng 31814 15 Xã Nậm Chảy 31815 16 xã Nậm Xe 31816 17 Xã Minh Lương 31817 18 Xã Hòa Mạc 31818 19 Xã Lạng Giang 31819 20 Xã Dương Quỳ 31820 21 Xã Thẩm Dương 31821 22 Xã Nậm Xây 31822 23 Xã Khánh Yên Trung 31823 24 Xã Khánh Yên Hạ 31824 25 Xã Liêm Phú 31825 26 xã Nậm Thà 31826 27 Xã Chiềng Ken 31827 28 Xã Tân An 31828 29 Văn phòng giao hàng Bưu điện 31850 30 Bưu điện Võ Lao 31851 31 Bưu điện Tân An 31852

HUYỆN BẢO YÊN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bảo Yên 31900 2 Huyện ủy viên 31901 3 Hội đồng nhân dân 31902 4 Uỷ ban nhân dân 31903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31904 6 thị trấn Phố Ràng 31906 7 Xã Xuân Thượng 31907 số 8 xã xuân hòa 31908 9 Xã Vĩnh Yên 31909 mười Xã Nghĩa Đô 31910 11 Xã Tân Tiến 31911 thứ mười hai Xã Điện Quan 31912 13 Xã Thượng Hà 31913 14 Xã Tân Dương 31914 15 Xã Minh Tân 31915 16 Xã Kim Sơn 31916 17 Xã Cẩm Côn 31917 18 Xã Bảo Hà 31918 19 Xã Yên Sơn 31919 20 Xã Lương Sơn 31920 21 Xã Long Khánh 31921 22 Xã Long Phúc 31922 23 Xã Việt Tiến 31923 24 Bưu điện Phát Bảo Yên 31950

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Lào Cai – Mã bưu điện Lào Cai mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *