Mã Zipcode Lai Châu – Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu điện trung tâm tỉnh Lai Châu 30000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 30001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 30002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 30003 5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 30004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 30005 7 Đảng bộ các cơ quan 30009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 30010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 30011 mười Báo Lai Châu 30016 11 phổ biến lắp ráp 30021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 30030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 30035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 30036 15 UBND và Văn phòng UBND 30040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 30041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 30043 19 Dịch vụ nước ngoài 30044 20 Sở tài chính 30045 21 Cơ sở thông tin và truyền thông 30046 22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30047 23 công an tỉnh 30049 24 Sở Nội vụ 30051 25 Sở tư pháp 30052 26 Giao dục va đao tạo 30053 27 phương tiện vận chuyển 30054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 30055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 30057 ba mươi đầu tiên xây dựng cơ bản 30058 32 Bộ Dịch vụ Y tế 30060 33 chỉ huy quân sự 30061 34 vấn đề dân tộc 30062 35 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 30063 36 thanh tra tỉnh 30064 37 Trường Chính trị tỉnh 30065 38 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 30066 39 Đài PT-TH tỉnh 30067 40 BHXH tỉnh 30070 41 cục thuế 30078 42 cục hải quan 30079 43 cục thống kê 30080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 30081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 30085 bốn mươi sáu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 30086 47 Liên minh các xã hội văn học và nghệ thuật 30087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 30088 49 Hội nông dân tỉnh 30089 50 UBMTTQVN tỉnh 30090 51 Tỉnh đoàn 30091 52 Hội LHPN tỉnh 30092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 30093
Tìm hiểu thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất

TP LAI CHÂU

READ  Trước nhà có hồ nước có phải là điểm lành?
Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Lai Châu 30100 2 thành phố 30101 3 phổ biến lắp ráp 30102 4 Uỷ ban nhân dân 30103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30104 6 Nó được gọi là phường Tiên 30106 7 Nó được gọi là phường Thắng 30107 số 8 xã Nậm Lọng 30108 9 Phường Đoàn Kết 30109 mười Phường Tân Phong 30110 11 Phường Đông Phong 30111 thứ mười hai xã San Thàng 30112 13 Giao hàng Bưu điện Lai Châu 30150 13 Bưu điện Lai Châu 30150 13 bưu điện thống nhất 30150 13 Hệ thống Bưu điện 1 Lai Châu 30199

HUYỆN Tam Đường

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tam Đường 30200 2 Huyện ủy viên 30201 3 phổ biến lắp ráp 30202 4 Uỷ ban nhân dân 30203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30204 6 Tam Dương Tp. 30206 7 xã Bình Lư 30207 số 8 Xã Sơn Bình 30208 9 Hồ Thầu 30209 mười Xã Giang Ma 30210 11 xã Tà Lèng 30211 thứ mười hai Rồi xã tội 30212 13 xã Sùng Phài 30213 14 xã Nùng Nàng 30214 15 xã Bản Giang 30215 16 xã Bản Hon 30216 17 Khun Ha 30217 18 xã Nà Tăm 30218 19 Bàn thịt bò. XÃ 30219 20 Bưu điện Phát Tâm Đường 30250 21 Bưu điện Hồ Tiêu 30251

HUYỆN Phong Thổ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Phong Thổ 30300 2 Huyện ủy viên 30301 3 phổ biến lắp ráp 30302 4 Uỷ ban nhân dân 30303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30304 6 thành phố gió đất 30306 7 Thành phố Khổng Lào 30307 số 8 làng làng 30308 9 xã Dào San 30309 mười xã Tống Quả Lìn 30310 11 Phường Ngoại Sử 30311 thứ mười hai xã Mô Sì San 30312 13 xã Sì Lờ Lầu 30313 14 xã Ma Lì Chải 30314 15 Xã Ma Chải Vàng 30315 16 Xã Mù Sang 30316 17 Xã Ma Ly Pho 30317 18 xã Hoàng Then 30318 19 Xã Huổi Luông 30319 20 Mường So . 30320 21 xã La Nhị Thắng 30321 22 xã Nậm Xe 30322 23 xã Sin Suối Hồ 30323 24 Bưu điện Phong Thổ 30350 25 Mường So. Bưu điện 30351
Tìm hiểu thêm: 4/9 là ngày gì? Ngày 9 tháng 4 là ngày gì?
READ  Tổ nghiệp sân khấu là ai? Chuyện kỵ trong giới

HUYỆN TƯỜNG TỬ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Mường Tè 30400 2 Huyện ủy viên 30401 3 phổ biến lắp ráp 30402 4 Uỷ ban nhân dân 30403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30404 6 thị trấn Mường Tè 30406 7 xã Bún Nưa 30407 số 8 xã Vệ Sử 30408 9 phòng ban 30409 mười xã Tá Bạ 30410 11 xã Thu Lũm 30411 thứ mười hai xã Ka Lăng 30412 13 xã Mù Cả 30413 14 Huyện Mường Tè 30414 15 xã Nậm Khao 30415 16 Bún Đối với đô thị 30416 17 xã Tà Tổng 30417 18 xã Kan Hô 30418 19 Mặt Trời Vàng. XÃ 30419 20 Chuyển Phát Bưu Điện Mường Tè 30450

HUYỆN Nam Nhân

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Nậm Nhùn 30500 2 Huyện ủy viên 30501 3 phổ biến lắp ráp 30502 4 Uỷ ban nhân dân 30503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30504 6 Nậm Nhùn Tp. 30506 7 xã Nam Hàng 30507 số 8 Huyện Đạo 30508 9 xã Nậm Pì 30509 mười xã Trung Chải 30510 11 xã Nam Ban 30511 thứ mười hai xã Hua Bum 30512 13 xã Mường Mô 30513 14 Xã Nậm Chà 30514 15 xã nam manh 30515 16 xã Lê Lợi 30516 17 Bưu điện 30550

HUYỆN SIN HỒ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Sìn Hồ 30600 2 Huyện ủy viên 30601 3 phổ biến lắp ráp 30602 4 Uỷ ban nhân dân 30603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30604 6 TP.Sìn Hồ 30606 7 Phang Solin 30607 số 8 xã Mã Quai 30608 9 xã Phìn Hồ 30609 mười xã phường tân 30610 11 xã Hồng Thu 30611 thứ mười hai xã Tả Phìn 30612 13 xã Sà Dề Phìn 30613 14 xã Tả Ao 30614 15 xã Làng Mô 30615 16 Xã Chắn Nưa 30616 17 Xã Tủa Sín Chải 30617 18 xã Nam Mã 30618 19 Xã Nậm Chà 30619 20 Cơ thể. XÃ 30620 21 Xã Nam Hán 30621 22 Xã Nậm Cuội 30622 23 trang trại lợn 30623 24 phường Sâm Cáp 30624 25 bộ phận ngăn chặn của đô thị 30625 26 xã Nam Tâm 30626 27 Xã Lũng Thàng 30627 28 Bưu điện Phà Sìn Hồ 30650 29 Bưu điện Nậm Tăm 30651
Tìm hiểu thêm: Suy nghĩ quá mức là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục suy nghĩ quá mức?
READ  Tìm hiểu 10 sự thật thú vị về “Lightyear: Cảnh sát vũ trụ” – bộ phim hoạt hình nằm trong vũ trụ “Toy Story” mới nhất tháng

HUYỆN TÂNUYÊN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tân Uyên 30700 2 Huyện ủy viên 30701 3 phổ biến lắp ráp 30702 4 Uỷ ban nhân dân 30703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30704 6 Tân Uyên Tp. 30706 7 xã Phúc Khoa 30707 số 8 xã Mường Khoa 30708 9 đô thị thân yêu 30709 mười xã Năm Căn 30710 11 xã Nam Sở 30711 thứ mười hai xã Tà Mít 30712 13 xã Pắc Tạ 30713 14 xã Hố Mít 30714 15 Đô thị Trung Đông 30715 16 Bưu điện Phát Tân Uyên 30750

HUYỆN THANH UYÊN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Than Uyên 30800 2 Huyện ủy viên 30801 3 phổ biến lắp ráp 30802 4 Uỷ ban nhân dân 30803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30804 6 thành phố Thất Uyên 30806 7 xã Mường Than 30807 số 8 xã phúc thần 30808 9 Xã Mường Mít 30809 mười thị trấn Mường Cang 30810 11 xã pha mu 30811 thứ mười hai xã Tà Hừa 30812 13 xã Tạ Gia 30813 14 xã Khoen On 30814 15 xã Tà Mung 30815 16 Xã Mường Kim 30816 17 xã Hủa Na 30817 18 Bưu điện Phát Than Uyên 30850

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Lai Châu – Mã bưu điện Lai Châu mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *