Mã Zipcode Hưng Yên mới nhất – Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu điện trung tâm tỉnh Hưng Yên 17000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 17001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 17002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 17003 5 UBND tỉnh 17004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 17005 7 Đảng bộ các cơ quan 17009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 17010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 17011 mười Báo Hưng Yên 17016 11 phổ biến lắp ráp 17021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 17030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 17035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 17036 15 UBND và Văn phòng UBND 17040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 17041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 17042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 17043 19 Sở tài chính 17045 20 Cơ sở thông tin và truyền thông 17046 21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17047 22 công an tỉnh 17049 23 Sở Nội vụ 17051 24 Sở tư pháp 17052 25 Giao dục va đao tạo 17053 26 phương tiện vận chuyển 17054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 17055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 17057 30 xây dựng cơ bản 17058 ba mươi đầu tiên Bộ Dịch vụ Y tế 17060 32 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 17061 33 vấn đề dân tộc 17062 34 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 17063 35 thanh tra tỉnh 17064 36 Trường Chính trị tỉnh 17065 37 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 17066 38 Đài PT-TH tỉnh 17067 39 BHXH tỉnh 17070 40 cục thuế 17078 41 cục hải quan 17079 42 cục thống kê 17080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 17081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 17085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 17086 bốn mươi sáu Liên minh các xã hội văn học và nghệ thuật 17087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 17088 48 Hội nông dân tỉnh 17089 49 UBMTTQVN tỉnh 17090 50 Tỉnh đoàn 17091 51 Hội LHPN tỉnh 17092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 17093 Đầu tiên TP HƯNG YÊN Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Hưng Yên 17100 2 thành phố 17101 3 phổ biến lắp ráp 17102 4 Uỷ ban nhân dân 17103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17104 6 phường Hiến Nam 17106 7 Khu phố A Tao 17107 số 8 Phường Lam Sơn 17108 9 Phường Lê Lợi 17109 mười Phường Hồng Châu 17110 11 Phường Minh Khai 17111 thứ mười hai Phường Quang Trung 17112 13 xã Bảo Khê 17113 14 xã trung nghĩa 17114 15 Xã Liên Phương 17115 16 xã Hồng Nam 17116 17 Đô thị Canton 17117 18 xã phú cường 17118 19 Xã Hùng Cường 17119 20 Xã Phương Chiểu 17120 21 Xã Tân Hưng 17121 22 Xã Hoàng Hanh 17122 23 Giao Bưu Điện Hưng Yên 17150 24 Bưu Điện Chợ Gạo 17151 25 Bưu điện Lê Lợi 17152 26 Bưu điện Phố Hiến 17153 27 Dốc Lá Posta 17154 28 Trung Nghĩa Posta 17155 29 Hệ Thống Bưu Điện 1 Hưng Yên 17199 2 HUYỆN TIÊN LỘ Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tiên Lữ 17200 2 Huyện ủy viên 17201 3 phổ biến lắp ráp 17202 4 Uỷ ban nhân dân 17203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17204 6 thành phố Vương 17206 7 xã Hưng Đạo 17207 số 8 xã Ngô Quyền 17208 9 Thành phố Nhật Tân 17209 mười xã Dị Chế 17210 11 xã Lệ Xá 17211 thứ mười hai Một đô thị của Viên 17212 13 Xã Đức Thắng 17213 14 xã Trung Dũng 17214 15 Hải Triều 17215 16 xã Thủ Sỹ 17216 17 xã Thiện Phiến 17217 18 xã Thụy Lôi 17218 19 xã Cương Chính 17219 20 xã minh phương 17220 21 Bưu điện Phát Tiến Lữ 17250 22 Bưu điện Ba Hàng 17251 23 Bưu điện Thụy Lôi 17252 3 HUYỆN PHÙ CƯ Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Phù Cừ 17300 2 Huyện ủy viên 17301 3 phổ biến lắp ráp 17302 4 Uỷ ban nhân dân 17303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17304 6 thành phố trần cao 17306 7 Xã Minh Tân 17307 số 8 Phan Sào Nam 17308 9 Xã Quảng Hưng 17309 mười Xã Minh Hoàng 17310 11 Xã Đoàn Đào 17311 thứ mười hai xã Tống Phan 17312 13 xã Đình Cao 17313 14 Xã Nhật Quang 17314 15 xã Tiên Tiến 17315 16 xã Tam Đa 17316 17 Xã Minh Tiến 17317 18 Xã Nguyên Hòa 17318 19 xã Tống Trân 17319 20 Bưu điện Phát Phù Cừ 17350 21 Bưu điện cầu cáp 17351 22 Bưu điện Đình Cao 17352 23 Bưu điện La Tiến 17353 4 MỘT VÒNG TRÒN Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Thị 17400 2 Huyện ủy viên 17401 3 phổ biến lắp ráp 17402 4 Uỷ ban nhân dân 17403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17404 6 Thành phố A Thị 17406 7 Xã Phù Ủng 17407 số 8 xã bắc sơn 17408 9 xã Bãi Sậy 17409 mười xã Đào Dương 17410 11 Tân Phúc 17411 thứ mười hai xã Vân Du 17412 13 xã quang vinh 17413 14 Xã Xuân Trúc 17414 15 xã Hoàng Hoa Thám 17415 16 xã Quảng Lãng 17416 17 xã Văn Nhuệ 17417 18 xã Đặng Lễ 17418 19 xã Cam Ninh 17419 20 Xã Nguyễn Trãi 17420 21 xã Đa Lộc 17421 22 Xã Hồ Tùng Mậu 17422 23 Xã Tiền Phong 17423 24 xã Hồng Vân 17424 25 xã hồng quang 17425 26 Hạ Lễ 17426 27 Bưu điện Phát An Thị 17450 28 Bưu điện Tân Phúc 17451 29 Bưu Điện Đa Lộc 17452 30 thị trường bài 17453 5 HUYỆN MỸ HẢO Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Mỹ Hào 17500 2 Huyện ủy viên 17501 3 phổ biến lắp ráp 17502 4 Uỷ ban nhân dân 17503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17504 6 Bần Yên Nhân Tp. 17506 7 xã Phan Đình Phùng 17507 số 8 xã Cẩm Xá 17508 9 Xã Dương Quang 17509 mười xã hòa phong 17510 11 xã Nhân Hòa 17511 thứ mười hai xã Dị Sử 17512 13 xã Bạch Sam 17513 14 Xã Minh Đức 17514 15 xã Phùng Chí Kiên 17515 16 Xã Xuân Dục 17516 17 xã ngọc lâm 17517 18 xã Hưng Long 17518 19 Phát Mỹ Hảo Post 17550 20 Bưu điện nghèo 17551 21 Bưu Điện Chợ Thứ Bảy 17552 22 Bưu điện khu công nghiệp 17553 23 Bưu điện Bạch Sam 17554 6 HUYỆN VĂN LÂM Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Văn Lâm 17600 2 Huyện ủy viên 17601 3 phổ biến lắp ráp 17602 4 Uỷ ban nhân dân 17603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17604 6 Như Quỳnh Tp. 17606 7 Lạc Đạo 17607 số 8 chỉ đạo của chính quyền đô thị 17608 9 Đại Đồng 17609 mười Xã Việt Hưng 17610 11 Tân Quang 17611 thứ mười hai xã Đình Dù 17612 13 Xã Minh Hải 17613 14 Xã Lương Tài 17614 15 xã Trưng Trắc 17615 16 Lạc Hồng 17616 17 Bưu điện Phát Văn Lâm 17625 18 Quy hoạch Đô thị Thương mại Bưu điện Văn Lâm 17626 19 Bưu điện Như Quỳnh 17627 20 Bưu điện Lạc Đạo 17628 21 Bưu điện Đại Đồng 17629 22 Bài Trưng Trắc 17630 7 HUYỆN VĂN GIANG Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Văn Giang 17650 2 Huyện ủy viên 17651 3 phổ biến lắp ráp 17652 4 Uỷ ban nhân dân 17653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17654 6 Văn Giang Tp. 17656 7 Xã Xuân Quan 17657 số 8 Xã Cửu Cao 17658 9 Thị trấn Phụng Công 17659 mười xã Nghĩa Trụ 17660 11 Xã Long Hưng 17661 thứ mười hai xã Vĩnh Khúc 17662 13 xã Liên Nghĩa 17663 14 Tân Tiến 17664 15 Xã Thắng Lợi 17665 16 Tôi Vì vậy, đô thị 17666 17 Bưu điện Phát Vân Giang 17675 18 Bưu điện Vạn Phúc 17676 19 Bưu điện Long Hưng 17677 20 Bưu điện Mexico 17678 số 8 BẠN Ở QUẬN CỦA TÔI Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Yên mỹ 17700 2 Huyện ủy viên 17701 3 phổ biến lắp ráp 17702 4 Uỷ ban nhân dân 17703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17704 6 thành phố yên mỹ 17706 7 xã Giai Phạm 17707 số 8 xã Nghĩa Hiệp 17708 9 xã Đồng Than 17709 mười xã ngọc long 17710 11 Xã Liêu Xá 17711 thứ mười hai Xã Hoàn Long 17712 13 xã tân lập 17713 14 xã thanh long 17714 15 xã Yên Phụ 17715 16 Xã Việt Cường 17716 17 Trung Hòa City 17717 18 Yên Hòa 17718 19 Xã Minh Châu 17719 20 Xã Trung Hưng 17720 21 Xã Lý Thường Kiệt 17721 22 Xã Tân Việt 17722 23 Bưu điện Phát Yên Mỹ 17750 24 Bưu điện Trai Trang 17751 25 Bưu điện Từ Hồ 17752 26 Bưu điện Minh Châu 17753 9 HUYỆN KHẢI CHÂU Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Khoái Châu 17800 2 Huyện ủy viên 17801 3 phổ biến lắp ráp 17802 4 Uỷ ban nhân dân 17803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17804 6 Khoái Châu Tp. 17806 7 xã Đông Tảo 17807 số 8 Bình Minh City 17808 9 xã Dạ Trạch 17809 mười xã Hàm Tử 17810 11 xã Ông Định 17811 thứ mười hai Tân Dân 17812 13 xã Tứ Dân 17813 14 A Đô thị Vị 17814 15 xã Đông Kết 17815 16 xã Bình Kiều 17816 17 xã Dân Tiến 17817 18 xã Đồng Tiến 17818 19 xã hồng tiến 17819 20 Xã Tân Châu 17820 21 xã Liên Khê 17821 22 Phùng Hưng 17822 23 xã việt hòa 17823 24 Đông Ninh 17824 25 xã Đại Tập 17825 26 Xã Chí Tân 17826 27 Xã Đại Hưng 17827 28 Xã Thuận Hưng 17828 29 Thành Công City 17829 30 Xã Nhuế Dương 17830 ba mươi đầu tiên Bưu điện Phát Khoái Châu 17850 32 Bưu điện Đông Tảo 17851 33 Bưu điện Đông Kết 17852 34 Bưu điện 17853 35 Bưu điện Tân Châu 17854 36 Bưu điện Đại Hưng 17855 37 Bưu điện Thuận Hưng 17856 mười HUYỆN KIM ĐỒNG Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Kim Động 17900 2 Huyện ủy viên 17901 3 phổ biến lắp ráp 17902 4 Uỷ ban nhân dân 17903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 17904 6 TP Lương Bằng 17906 7 Nghĩa Đàn 17907 số 8 Đô thị Toàn Thắng 17908 9 xã Vĩnh Xá 17909 mười Xã Phạm Ngũ Lão 17910 11 xã Thọ Vinh 17911 thứ mười hai xã Đông Thành 17912 13 bài hát Mai Komuna 17913 14 xã Chính Nghĩa 17914 15 xã Nhân La 17915 16 Xã Phú Thịnh 17916 17 xã Mai Động 17917 18 xã đức hợp 17918 19 xã Hùng Á 17919 20 xã Ngọc Thành 17920 21 xã Vũ Xá 17921 22 Xã Hiệp Cường 17922 23 Bưu điện 17950 24 Bưu điện Trương Xá 17951 25 Bưu điện Thọ Vinh 17952 26 Bưu điện Đức Hợp 17953 27 khoa nghệ thuật 17954

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Hưng Yên mới nhất – Mã bưu điện Hưng Yên mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

READ  Hướng dẫn cách sử dụng hàm Dget trong excel đơn giản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *