Mã Zipcode Hoà Bình – Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất

Rate this post

first Central Post Office of Hoa Binh Province 36000 2 Provincial Party Committee Inspection 36001 3 Organizing Committee of the Provincial Party Committee 36002 4 Propaganda Department of Provincial Party Committee 36003 5 Provincial Party Committee for Mass Mobilization 36004 6 Department of Internal Affairs of the Provincial Party Committee 36005 7 Party Committee of the agency block 36009 8 Provincial Party Committee and Office of Provincial Party Committee 36010 9 Party Committee of business block 36011 ten Hoa Binh Newspaper 36016 11 People’s Assembly 36021 twelfth Office of the National Assembly Deputies 36030 13 Provincial People’s Court 36035 14 Provincial People’s Procuracy 36036 15 People’s Committee and Office of People’s Committee 36040 16 Industrial and commercial facilities 36041 17 Department of Planning and investment 36042 18 Department of Labor, War Invalids and Social Affairs 36043 19 Foreign Service 36044 20 Financial Department 36045 21 Information and communication facilities 36046 22 Department of Culture, Sports and Tourism 36047 23 Provincial police 36049 24 Department of Internal Affairs 36051 25 Department of Justice 36052 26 Education and training 36053 27 Transportation facilities 36054 28 Department of Science and Technology 36055 29 Department of Agriculture and Rural Development 36056 30 Resource base and environment 36057 thirty first Facility construction 36058 32 Health service Dept 36060 33 Military command 36061 34 Ethnic Affairs 36062 35 State Bank Provincial Branch 36063 36 Provincial Inspector 36064 37 Provincial School of Politics 36065 38 Representative agency of Vietnam News Agency 36066 39 Provincial Radio and Television Station 36067 40 Provincial Social Insurance 36070 41 Department of Taxation 36078 42 Customs Department 36079 43 Department of Statistic 36080 44 Provincial State Treasury 36081 45 Union of Science and Technology Societies 36085 forty six Union of Friendship Organizations 36086 47 Union of Literature and Arts Associations 36087 48 Provincial Labor Confederation 36088 49 Provincial Farmers’ Association 36089 50 Provincial Fatherland Front Committee 36090 51 Provincial Youth Union 36091 52 Provincial Women’s Union 36092 53 Provincial Veterans Association 36093 CITY OF PEACE first Central Post Office of Hoa Binh City 36100 2 Municipal 36101 3 People’s Assembly 36102 4 People’s Committee 36103 5 Fatherland Front Committees 36104 6 Phuong Lam Ward 36106 7 Su Ngoi Commune 36107 8 Dong Tien Ward 36108 9 Trung Minh Commune 36109 ten Thinh Lang Ward 36110 11 Tan Hoa Ward 36111 twelfth Yen Mong commune 36112 13 Hoa Binh Commune 36113 14 Huu Nghi Ward 36114 15 Tan Thinh Ward 36115 16 Thai Thinh Commune 36116 17 Thai Binh Ward 36117 18 Thong Nhat Commune 36118 19 Cham Mat Ward 36119 20 Democratic Commune 36120 21 Hoa Binh Post Office 36150 22 Phuong Lam Post Office 36151 23 Dong Tien Post Office 36152 24 Tan Hoa Post Office 36153 25 Tan Thinh Post Office 36154 26 Cham Street Post Office 36155 27 HCC Hoa Binh Post Office 36198 28 Post Office System 1 Hoa Binh 36199 KY SON DISTRICT
Tham Khảo Thêm:  Bản đồ Thế Giới Khổ Lớn và các Châu Lục mới nhất
READ  Các dòng điện thoại Samsung có chế độ always on display
first Ky Son District Central Post Office 36200 2 District Commissioner 36201 3 People’s Assembly 36202 4 People’s Committee 36203 5 Fatherland Front Committees 36204 6 Ky Son town 36206 7 Dan Ha Commune 36207 8 Mong Hoa Commune 36208 9 Dan Hoa Commune 36209 ten Phuc Tien Commune 36210 11 Yen Quang Commune 36211 twelfth Phu Minh Commune 36212 13 Hop Thinh Commune 36213 14 Hop Thanh Commune 36214 15 Independent Commune 36215 16 Phat Ky Son Post Office 36230 17 Bai Nai Post Office 36231 LUONG SON DISTRICT first Luong Son District Central Post Office 36250 2 District Commissioner 36251 3 People’s Assembly 36252 4 People’s Committee 36253 5 Fatherland Front Committees 36254 6 Liangshan town 36256 7 Hoa Son Commune 36257 8 Lam Son Commune 36258 9 Truong Son Commune 36259 ten Cao Ram Commune 36260 11 Tan Vinh Commune 36261 twelfth Nhuan Trach Commune 36262 13 Cu Yen Commune 36263 14 Hop Hoa Commune 36264 15 Tien Son Commune 36265 16 Tan Thanh Commune 36266 17 Hop Chau Commune 36267 18 Long Son Commune 36268 19 Hop Thanh Commune 36269 20 Thanh Luong Commune 36270 21 Cao Thang Commune 36271 22 Cao Duong Commune 36272 23 Trung Son Commune 36273 24 Thanh Lap Commune 36274 25 Lien Son Commune 36275 26 Phat Luong Son Post Office 36285 27 Bai Lang Post Office 36286 28 Ben Market Post Office 36287

DA BAC DISTRICT

first Da Bac District Central Post Office 36300 2 District Commissioner 36301 3 People’s Assembly 36302 4 People’s Committee 36303 5 Fatherland Front Committees 36304 6 Da Bac Town 36306 7 Hao Ly Commune 36307 8 Tu Ly Commune 36308 9 Tan Minh Commune 36309 ten Tan Pheo Commune 36310 11 Giap Dat Commune 36311 twelfth Suoi Nah Commune 36312 13 Dong Nghe Commune 36313 14 Muong Tuong Commune 36314 15 Muong Chieng Commune 36315 16 Dong Chum Commune 36316 17 Dong Ruong Commune 36317 18 Solidarity Commune 36318 19 Trung Thanh Commune 36319 20 Yen Hoa Commune 36320 21 Tien Phong Commune 36321 22 Cao Son Commune 36322 23 Wai Nua Commune 36323 24 Hien Luong Commune 36324 25 Toan Son Commune 36325 26 Phat Da Bac Post Office 36350

MAI CHAU DISTRICT

first Mai Chau District Central Post Office 36400 2 District Commissioner 36401 3 People’s Assembly 36402 4 People’s Committee 36403 5 Fatherland Front Committees 36404 6 Mai Chau town 36406 7 Tong Dau Commune 36407 8 Ba Khan Commune 36408 9 Tan Mai Commune 36409 ten Tan Dan Commune 36410 11 Phuc San Commune 36411 twelfth Dong Bang Commune 36412 13 Tan Son Commune 36413 14 Ward Co commune 36414 15 Hang Kia Commune 36415 16 Cun Pheo Commune 36416 17 Pieng Ve Commune 36417 18 Bao La Commune 36418 19 Na Meo Commune 36419 20 Na Phon Commune 36420 21 Sam Khoe Commune 36421 22 Mai Hich Commune 36422 23 Mai Ha Commune 36423 24 Chieng Chau Commune 36424 25 Van Mai Commune 36425 26 Ward Pin . Commune 36426 27 Noong Luong Commune 36427 28 Thung Khe Commune 36428 29 Phat Mai Chau Post Office 36450
Tham Khảo Thêm:  Thuốc nổ là gì? – Cakhia TV
READ  Cách chèn hiệu ứng chuyển slide trong Powerpoint

CAO PHONG DISTRICT

first Cao Phong District Central Post Office 36500 2 District Commissioner 36501 3 People’s Assembly 36502 4 People’s Committee 36503 5 Fatherland Front Committees 36504 6 Gaofeng Town 36506 7 Dong Phong Commune 36507 8 Thu Phong Commune 36508 9 Bac Phong Commune 36509 ten Binh Thanh Commune 36510 11 Thung Nai Commune 36511 twelfth Tay Phong Commune 36512 13 Tan Phong Commune 36513 14 Dung Phong Commune 36514 15 Nam Phong Commune 36515 16 Yen Lap Commune 36516 17 Yen Thuong Commune 36517 18 Xuan Phong Commune 36518 19 Cao Phong Post Office 36530 20 Cao Phong Farm Post Office 36531

TAN LAC DISTRICT

first Central Post Office of Tan Lac District 36550 2 District Commissioner 36551 3 People’s Assembly 36552 4 People’s Committee 36553 5 Fatherland Front Committees 36554 6 Muong Khen town 36556 7 Quy Hau Commune 36557 8 My Hoa Commune 36558 9 Trung Hoa Commune 36559 ten Ngoi Hoa Commune 36560 11 Phu Vinh Commune 36561 twelfth Phu Cuong Commune 36562 13 Rich commune 36563 14 Dich Giao Commune 36564 15 Tuan Lo Commune 36565 16 Quy My Commune 36566 17 Quyet Chien Commune 36567 18 Bac Son Commune 36568 19 Lung Van Commune 36569 20 Nam Son Commune 36570 21 Do Nhan Commune 36571 22 Lo Son Commune 36572 23 Ngo Luong Commune 36573 24 Gia Mo Commune 36574 25 Ngoc My Commune 36575 26 Dong Lai Commune 36576 27 Thanh Hoi Commune 36577 28 Commune Tu Ne 36578 29 Man Duc Commune 36579 30 Tan Lac Post Office 36585 thirty first Cho Lo Post Office 36586

LOC SON DISTRICT

first Lac Son District Central Post Office 36600 2 District Commissioner 36601 3 People’s Assembly 36602 4 People’s Committee 36603 5 Fatherland Front Committees 36604 6 Wu Ban Town 36606 7 Yen Phu Commune 36607 8 Binh Alley Commune 36608 9 Van Nghia Commune 36609 ten My Thanh Commune 36610 11 Quy Hoa Commune 36611 twelfth Mountain Commune 36612 13 Tuan Dao Commune 36613 14 Tan Lap Commune 36614 15 Nhan Nghia Commune 36615 16 Van Son Commune 36616 17 Export Hoa Commune 36617 18 Thuong Coc Commune 36618 19 Phuc Tuyen Commune 36619 20 Phu Luong Commune 36620 21 Chi Thien Commune 36621 22 Settlement Commune 36622 23 Chi Dao Commune 36623 24 Ngoc Son Commune 36624 25 Tu Do Commune 36625 26 Ngoc Lau Commune 36626 27 Huong Nhuong Commune 36627 28 Lien Vu Commune 36628 29 Binh Cang Commune 36629 30 Binh Chan Commune 36630 thirty first Vu Lam Commune 36631 32 Tan My Commune 36632 33 An Nghia Commune 36633 34 Yen Nghiep Commune 36634 35 Phat Leshan Post Office 36650 36 Lam Hoa Post Office 36651
Tham Khảo Thêm:  Chị ông địa là ai? Gia thế khủng của chị ông địa
READ  Vì sao nên để cây kim tiền ở trong nhà?

YEN THUY DISTRICT

first Yen Thuy District Central Post Office 36700 2 District Commissioner 36701 3 People’s Assembly 36702 4 People’s Committee 36703 5 Fatherland Front Committees 36704 6 Hang Tram Town 36706 7 Yen Lac Commune 36707 8 Huu Loi Commune 36708 9 Bao Hieu Commune 36709 ten Lac Hung Commune 36710 11 Lac Luong Commune 36711 twelfth Lac Sy Commune 36712 13 Da Phuc Commune 36713 14 Lac Thinh Commune 36714 15 Phu Lai Commune 36715 16 Yen Tri Commune 36716 17 Ngoc Luong Commune 36717 18 Solidarity Commune 36718 19 Phat Yen Thuy Post Office 36750 20 Don Duong Post Office 36751

LOC THUY DISTRICT

first Lac Thuy District Central Post Office 36800 2 District Commissioner 36801 3 People’s Assembly 36802 4 People’s Committee 36803 5 Fatherland Front Committees 36804 6 Chi Ne Town 36806 7 Lac Long Commune 36807 8 Co Nghia Commune 36808 9 Phu Lao Commune 36809 ten Phu Thanh Commune 36810 11 Thanh Ha town 36811 twelfth Thanh Nong Commune 36812 13 Hung Thi Commune 36813 14 Dong Mon Commune 36814 15 Lien Hoa Commune 36815 16 Khoan Du Commune 36816 17 An Lac Commune 36817 18 An Binh Commune 36818 19 Yen Bong Commune 36819 20 Dong Tam Commune 36820 21 Phat Lac Thuy Post Office 36850 22 Ba Hang Doi Post Office 36851

KIM BOI DISTRICT

first Kim Boi District Central Post Office 36900 2 District Commissioner 36901 3 People’s Assembly 36902 4 People’s Committee 36903 5 Fatherland Front Committees 36904 6 The town of Bo 36906 7 Kim Binh Commune 36907 8 Trung Bi Commune 36908 9 Lap Chieng Commune 36909 ten Nhat Son Commune 36910 11 Hung Tien Commune 36911 twelfth Bac Son Commune 36912 13 Binh Son Commune 36913 14 Du Sang Commune 36914 15 Tu Son Commune 36915 16 Vinh Tien Commune 36916 17 Son Thuy Commune 36917 18 Thuong Bi Commune 36918 19 Ha Bi Commune 36919 20 Vinh Dong Commune 36920 21 Northeastern Commune 36921 22 Thuong Tien Commune 36922 23 Contract Commune 36923 24 Kim Tien Commune 36924 25 Kim Boi Commune 36925 26 Kim Truyen Commune 36926 27 Late Summer Commune 36927 28 Nong Dam Commune 36928 29 Mi Hoa Commune 36929 30 Sao Bay Commune 36930 thirty first Nam Thuong Commune 36931 32 Alloy Commune 36932 33 Kim Son Commune 36933 34 Phat Kim Boi Post Office 36950 35 Bai Chao Post Office 36951 36 Southern Thuong Post Office 36952

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Hoà Bình – Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *