Mã Zipcode Hồ Chí Minh – Mã bưu điện Hồ Chí Minh mới nhất

Rate this post

1 Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) 70001 2 Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) 70002 3 Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70003 4 Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70004 5 Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương) 70005 6 Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 70007 7 Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh 70008 8 Cục Quản trị T78,Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng) 70010 9 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam 70011 10 Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội) 70030 11 Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao) 70035 12 Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh 70036 13 Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh 70037 14 Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ) 70040 15 Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương) 70041 16 Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 70042 17 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh 70043 18 Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh 70045 19 Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh 70046 20 Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh 70047 21 P9,Văn phòng Bộ Công an 70049 22 Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) 70052 23 Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh 70053 24 Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh 70054 25 Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) 70055 26 Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh 70056 27 Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh 70057 28 Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh 70058 29 Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh 70060 30 Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh 70061 31 Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh 70062 32 Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh 70063 33 Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ 70064 34 Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 70065 35 Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70066 36 Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70067 37 Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70068 38 Bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam 70070 39 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70071 40 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70072 41 Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ) 70073 42 Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ) 70074 43 Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 70087 44 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70088 45 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70089 46 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh 70090 47 Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) 70092 48 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 70000 49 Ủy ban Kiểm tra thành ủy 70101 50 Ban Tổ chức thành ủy 70102 51 Ban Tuyên giáo thành ủy 70103 52 Ban Dân vận thành ủy 70104 53 Ban Nội chính thành ủy 70105 54 Đảng ủy khối cơ quan 70109 55 Thành ủy và Văn phòng thành ủy 70110 56 Đảng ủy khối doanh nghiệp 70111 57 Báo Sài Gòn Giải Phóng 70116 58 Hội đồng nhân dân thành phố 70121 59 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố 70130 60 Tòa án nhân dân thành phố 70135 61 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 70136 62 Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV 70137 63 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 70140 64 Sở Công Thương 70141 65 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70142 66 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 70143 67 Sở Ngoại vụ 70144 68 Sở Tài chính 70145 69 Sở Thông tin và Truyền thông 70146 70 Sở Văn hoá và Thể thao 70147 71 Sở Du lịch 70148 72 Công an thành phố 70149 73 Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố 70150 74 Sở Nội vụ 70151 75 Sở Tư pháp 70152 76 Sở Giáo dục và Đào tạo 70153 77 Sở Giao thông vận tải 70154 78 Sở Khoa học và Công nghệ 70155 79 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 70156 80 Sở Tài nguyên và Môi trường 70157 81 Sở Xây dựng 70158 82 Sở Quy hoạch – Kiến trúc 70159 83 Sở Y tế 70160 84 Bộ Tư lệnh Thành phố 70161 85 Ban Dân tộc 70162 86 Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố 70163 87 Thanh tra thành phố 70164 88 Học viện Cán bộ thành phố 70165 89 Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố) 70166 90 Đài truyền hình thành phố 70167 91 Đài Tiếng nói nhân dân thành phố 70168 92 Bảo hiểm xã hội thành phố 70170 93 Cục Thuế 70178 94 Cục Hải quan 70179 95 Cục Thống kê 70180 96 Kho bạc Nhà nước thành phố 70181 97 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 70185 98 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 70186 99 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 70187 100 Liên đoàn Lao động thành phố 70188 101 Hội Nông dân thành phố 70189 102 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 70190 103 Thành Đoàn 70191 104 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 70192 105 Hội Cựu chiến binh thành phố 70193 106 Điểm phục vụ Bưu điện T78 70199 107 Tổng LSQ. Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len 70200 108 Tổng LSQ. Cộng Hòa Ấn Độ 70201 109 Tổng LSQ. Ca-na-đa 70202 110 Tổng LSQ. Cam-pu-chia 70203 111 Tổng LSQ. Cô-oét 70204 112 Tổng LSQ. Cộng hòa Cu-ba 70205 113 Tổng LSQ. Cộng hòa Liên bang Đức 70206 114 Tổng LSQ. Vương quốc Hà Lan 70207 115 Tổng LSQ. Hàn Quốc 70208 116 Tổng LSQ. Hoa Kỳ 70209 117 Tổng LSQ. Hung-ga-ri 70210 118 Tổng LSQ. Cộng hòa I-ta-li-a 70211 119 Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a 70212 120 Tổng LSQ. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 70213 121 Tổng LSQ. Ma-lai-xi-a 70214 122 Tổng LSQ. Liên Bang Nga 70215 123 Tổng LSQ. Nhật Bản 70216 124 Tổng LSQ. Niu Di-lân 70217 125 Tổng LSQ. Ô-xtơ-rây-li-a 70218 126 Tổng LSQ. Cộng hòa Pa-na-ma 70219 127 Tổng LSQ. Cộng hòa Pháp 70220 128 Tổng LSQ. Vương quốc Thái Lan 70221 129 Tổng LSQ. Thụy Sỹ 70222 130 Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 70223 131 Tổng LSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po 70224 132 LSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len 70225 133 LSQ. Cộng hòa Áo 70226 134 LSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha 70227 135 LSQ. Vương quốc Bỉ 70228 136 LSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan 70229 137 LSQ. Cộng hòa Chi-lê 70230 138 LSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a 70231 139 LSQ. Cộng hòa Hy Lạp 70232 140 LSQ. Cộng hòa Man-ta 70233 141 LSQ. Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma 70234 142 LSQ. Mông Cổ 70235 143 LSQ. Vương quốc Na-uy 70236 144 LSQ. Cộng hòa Nam Phi 70237 145 LSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan 70238 146 LSQ. Cộng hòa Pa-lau 70239 147 LSQ. Cộng hòa Phần Lan 70240 148 LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin 70241 149 LSQ. Cộng hòa Séc 70242 150 LSQ. Cộng hòa Síp 70243 151 LSQ. Thụy Điển 70244 152 LSQ. U-crai-na 70245 153 LSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay 70246 154 LSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a 70247 155 LSQ. Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca 70248 156 LSQ. Cộng hòa Su-đăng 70249 157 LSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo 70250 158 LSQ. Vương quốc Tây Ban Nha 70251 159 LSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua 70252
Tham Khảo Thêm:  Quốc thiều là gì? Thông tin liên quan đến Quốc thiều

QUẬN 1

1 Bưu Cục Trung tâm quận 1 71000 2 Quận ủy 71001 3 Hội đồng nhân dân 71002 4 Ủy ban nhân dân 71003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71004 6 Phường Bến Nghé 71006 7 Phường Đa Kao 71007 8 Phường Tân Định 71008 9 Phường Bến Thành 71009 10 Phường Nguyễn Thái Bình 71010 11 Phường Cầu Ông Lãnh 71011 12 Phường Phạm Ngũ Lão 71012 13 Phường Cô Giang 71013 14 Phường Nguyễn Cư Trinh 71014 15 Phường Cầu Kho 71015 16 Bưu Cục Phát Quận 1 71050 17 Bưu Cục Phát TTDVKH Sài Gòn 71051 18 Bưu Cục Phát Trung Tâm 1 71052 19 Bưu Cục Phát Quận 3 71053 20 Bưu Cục Phát Quận 4 71054 21 Bưu Cục KHL Sài Gòn 71055 22 Bưu Cục Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn 71056 23 Bưu Cục Nguyễn Du 71057 24 Bưu Cục Đa Kao 71058 25 Bưu Cục Tân Định 71059 26 Bưu Cục Bến Thành 71060 27 Bưu Cục Trần Hưng Đạo 71061 28 Bưu Cục Hệ 1 Thành Phố Hồ Chí Minh 71099
READ  Sleep hay shutdown: Lựa chọn nào tốt hơn cho PC của bạn?

QUẬN 2

1 Bưu Cục Trung tâm quận 2 71100 2 Quận ủy 71101 3 Hội đồng nhân dân 71102 4 Ủy ban nhân dân 71103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71104 6 Phường An Phú 71106 7 Phường Thảo Điền 71107 8 Phường Bình An 71108 9 Phường An Khánh 71109 10 Phường Thủ Thiêm 71110 11 Phường An Lợi Đông 71111 12 Phường Bình Khánh 71112 13 Phường Bình Trưng Tây 71113 14 Phường Thạnh Mỹ Lợi 71114 15 Phường Cát Lái 71115 16 Phường Bình Trưng Đông 71116 17 Bưu Cục Phát Quận 2 71150 18 Bưu Cục An Điền 71151 19 Bưu Cục An Khánh 71152 20 Bưu Cục Bình Trưng 71153 21 Bưu Cục Cát Lái 71154 22 Bưu Cục Tân Lập 71155

QUẬN 9

1 Bưu Cục Trung tâm quận 9 71200 2 Quận ủy 71201 3 Hội đồng nhân dân 71202 4 Ủy ban nhân dân 71203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71204 6 Phường Hiệp Phú 71206 7 Phường Tăng Nhơn Phú A 71207 8 Phường Phước Long A 71208 9 Phường Phước Bình 71209 10 Phường Phước Long B 71210 11 Phường Tăng Nhơn Phú B 71211 12 Phường Phú Hữu 71212 13 Phường Long Trường 71213 14 Phường Long Phước 71214 15 Phường Trường Thạnh 71215 16 Phường Long Thạnh Mỹ 71216 17 Phường Long Bình 71217 18 Phường Tân Phú 71218 19 Bưu Cục Phát Quận 9 71250 20 Bưu Cục Chợ Nho 71251 21 Bưu Cục Phước Long 71252 22 Bưu Cục Phước Bình 71253 23 Bưu Cục Phú Hữu 71254 24 Bưu Cục Cây Dầu 71255 25 Bưu Cục Trường Thạnh 71256

QUẬN THỦ ĐỨC

1 Bưu Cục Trung tâm quận Thủ Đức 71300 2 Quận ủy 71301 3 Hội đồng nhân dân 71302 4 Ủy ban nhân dân 71303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71304 6 Phường Bình Thọ 71306 7 Phường Linh Chiểu 71307 8 Phường Linh Trung 71308 9 Phường Linh Xuân 71309 10 Phường Linh Tây 71310 11 Phường Tam Phú 71311 12 Phường Tam Bình 71312 13 Phường Bình Chiểu 71313 14 Phường Hiệp Bình Phước 71314 15 Phường Hiệp Bình Chánh 71315 16 Phường Linh Đông 71316 17 Phường Trường Thọ 71317 18 Bưu Cục Phát Thủ Đức 71350 19 Bưu Cục Phát Linh Trung 71351 20 Bưu Cục Phát Bình Chiểu 71352 21 Bưu Cục Phát Bình Triệu 71353 22 Bưu Cục Phát TTDVKH Thủ Đức 71354 23 Bưu Cục KHL Thủ Đức 71355 24 Bưu Cục Bình Thọ 71356 25 Bưu Cục Linh Trung 71357 26 Bưu Cục Tam Bình 71358 27 Bưu Cục Bình Chiểu 71359 28 Bưu Cục Bình Triệu 71360

QUẬN GÒ VẤP

1 Bưu Cục Trung tâm quận Gò Vấp 71400 2 Quận ủy 71401 3 Hội đồng nhân dân 71402 4 Ủy ban nhân dân 71403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71404 6 Phường 10 71406 7 Phường 7 71407 8 Phường 4 71408 9 Phường 3 71409 10 Phường 1 71410 11 Phường 5 71411 12 Phường 6 71412 13 Phường 17 71413 14 Phường 15 71414 15 Phường 13 71415 16 Phường 16 71416 17 Phường 9 71417 18 Phường 14 71418 19 Phường 8 71419 20 Phường 12 71420 21 Phường 11 71421 22 Bưu Cục Phát Gò Vấp 71450 23 Bưu Cục KHL Nguyễn Oanh 71451 24 Bưu Cục Trưng Nữ Vương 71452 25 Bưu Cục Xóm Mới 71453 26 Bưu Cục Lê Văn Thọ 71454 27 Bưu Cục An Hội 71455 28 Bưu Cục Thông Tây Hội 71456

QUẬN 12

1 Bưu Cục Trung tâm quận 12 71500 2 Quận ủy 71501 3 Hội đồng nhân dân 71502 4 Ủy ban nhân dân 71503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71504 6 Phường Tân Chánh Hiệp 71506 7 Phường Trung Mỹ Tây 71507 8 Phường Đông Hưng Thuận 71508 9 Phường Tân Hưng Thuận 71509 10 Phường Tân Thới Nhất 71510 11 Phường Tân Thới Hiệp 71511 12 Phường Hiệp Thành 71512 13 Phường Thới An 71513 14 Phường Thạnh Xuân 71514 15 Phường Thạnh Lộc 71515 16 Phường An Phú Đông 71516 17 Bưu Cục Phát Quận 12 A 71550 18 Bưu Cục Phát Quận 12 B 71551 19 Bưu Cục Công Viên Phần Mềm Quang trung 71552 20 Bưu Cục Trung Mỹ Tây 71553 21 Bưu Cục Quang Trung 71554 22 Bưu Cục Nguyễn Văn Quá 71555 23 Bưu Cục Bàu Nai 71556 24 Bưu Cục Tân Thới Nhất 71557 25 Bưu Cục Tân Thới Hiệp 71558 26 Bưu Cục Hiệp Thành 71559 27 Bưu Cục Nguyễn Thị Kiểu 71560 28 Bưu Cục Hà Huy Giáp 71561 29 Bưu Cục Ngã Tư Ga 71562

HUYỆN CỦ CHI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Củ Chi 71600 2 Huyện ủy 71601 3 Hội đồng nhân dân 71602 4 Ủy ban nhân dân 71603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71604 6 Thị trấn Củ Chi 71606 7 Xã Tân An Hội 71607 8 Xã Tân Thông Hội 71608 9 Xã Tân Phú Trung 71609 10 Xã Tân Thạnh Đông 71610 11 Xã Bình Mỹ 71611 12 Xã Hòa Phú 71612 13 Xã Trung An 71613 14 Xã Tân Thạnh Tây 71614 15 Xã Phước Vĩnh An 71615 16 Xã Phú Hòa Đông 71616 17 Xã Phạm Văn Cội 71617 18 Xã Nhuận Đức 71618 19 Xã An Nhơn Tây 71619 20 Xã An Phú 71620 21 Xã Phú Mỹ Hưng 71621 22 Xã Trung Lập Thượng 71622 23 Xã Trung Lập Hạ 71623 24 Xã Phước Thạnh 71624 25 Xã Thái Mỹ 71625 26 Xã Phước Hiệp 71626 27 Bưu Cục Phát Củ Chi 71650 28 Bưu Cục Phát TTDVKH Củ Chi 71651 29 Bưu Cục Phát An Nhơn Tây 71652 30 Bưu Cục Phát Tân Trung 71653 31 Bưu Cục Phát Tân Phú Trung 71654 32 Bưu Cục Thị Trấn Củ Chi 71655 33 Bưu Cục Tân Phú Trung 71656 34 Bưu Cục Tân Trung 71657 35 Bưu Cục Phú Hòa Đông 71658 36 Bưu Cục Phạm Văn Cội 71659 37 Bưu Cục An Nhơn Tây 71660 38 Bưu Cục An Phú 71661 39 Bưu Cục Trung Lập 71662 40 Bưu Cục Phước Thạnh 71663
Tham Khảo Thêm:  17/5 là ngày gì? 17 tháng 5 là ngày đặc biệt gì của LGBT?
READ  Valentine Trắng là gì? Ý nghĩa ngày Valentine Trắng

HUYỆN HÓC MÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hóc Môn 71700 2 Huyện ủy 71701 3 Hội đồng nhân dân 71702 4 Ủy ban nhân dân 71703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71704 6 Thị trấn Hóc Môn 71706 7 Xã Thới Tam Thôn 71707 8 Xã Đông Thạnh 71708 9 Xã Nhị Bình 71709 10 Xã Tân Hiệp 71710 11 Xã Tân Thới Nhì 71711 12 Xã Xuân Thới Sơn 71712 13 Xã Xuân Thới Thượng 71713 14 Xã Bà Điểm 71714 15 Xã Xuân Thới Đông 71715 16 Xã Trung Chánh 71716 17 Xã Tân Xuân 71717 18 Bưu Cục Phát Hóc Môn A 71750 19 Bưu Cục Phát Hóc Môn B 71751 20 Bưu Cục TTDVKH Hóc Môn 71752 21 Bưu Cục KHL Hóc Môn 71753 22 Bưu Cục Đông Thạnh 71754 23 Bưu Cục Nhị Xuân 71755 24 Bưu Cục Bà Điểm 71756 25 Bưu Cục An Sương 71757 26 Bưu Cục Ngã Ba Bầu 71758 27 Bưu Cục Trung Chánh 71759 28 Bưu Cục Tân Thới Nhì 71760

HUYỆN BÌNH CHÁNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Chánh 71800 2 Huyện ủy 71801 3 Hội đồng nhân dân 71802 4 Ủy ban nhân dân 71803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71804 6 Thị trấn Tân Túc 71806 7 Xã Tân Quý Tây 71807 8 Xã An Phú Tây 71808 9 Xã Hưng Long 71809 10 Xã Quy Đức 71810 11 Xã Đa Phước 71811 12 Xã Phong Phú 71812 13 Xã Bình Hưng 71813 14 Xã Bình Chánh 71814 15 Xã Tân Kiên 71815 16 Xã Tân Nhựt 71816 17 Xã Lê Minh Xuân 71817 18 Xã Bình Lợi 71818 19 Xã Vĩnh Lộc B 71819 20 Xã Phạm Văn Hai 71820 21 Xã Vĩnh Lộc A 71821 22 Bưu Cục Phát Tân Túc 71850 23 Bưu Cục Phát Lê Minh Xuân 71851 24 Bưu Cục Phát Hưng Long 71852 25 Bưu Cục Phát Vĩnh Lộc 71853 26 Bưu Cục Phát Phong Phú 71854 27 Bưu Cục Chợ Đệm 71855 28 Bưu Cục Ghisê 2 Chợ Bình Chánh 71856 29 Bưu Cục Quy Đức 71857 30 Bưu Cục Phong Phú 71858 31 Bưu Cục Bình Hưng 71859 32 Bưu Cục Chợ Bình Chánh 71860 37 Bưu Cục Láng Le 71861 33 Bưu Cục Lê Minh Xuân 71862 34 Bưu Cục Vĩnh Lộc 71863 35 Bưu Cục Cầu Xáng 71864 36 BĐVHX Láng Le 1 71865

QUẬN BÌNH TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm quận Bình Tân 71900 2 Quận ủy 71901 3 Hội đồng nhân dân 71902 4 Ủy ban nhân dân 71903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 71904 6 Phường An Lạc 71906 7 Phường An Lạc A 71907 8 Phường Bình Trị Đông B 71908 9 Phường Tân Tạo A 71909 10 Phường Bình Trị Đông 71910 11 Phường Bình Trị Đông A 71911 12 Phường Binh Hưng Hoà A 71912 13 Phường Bình Hưng Hòa 71913 14 Phường Binh Hưng Hoà B 71914 15 Phường Tân Tạo 71915 16 Bưu Cục Phát Bình Trị Đông 71950 17 Bưu Cục Phát Gò Mây 71951 18 Bưu Cục Phát An Lạc 71952 19 Bưu Cục Phát Tân Tạo 71953 20 Bưu Cục Phát TTDVKH Bình Chánh 71954 21 Bưu Cục Phát Gò Xoài 71955 22 Bưu Cục KHL Bình Tân 71956 23 Bưu Cục Hồ Học Lãm 71957 24 Bưu Cục Tên Lửa 71958 25 Bưu Cục Bốn Xã 71959 26 Bưu Cục Bình Trị Đông 71960 27 Bưu Cục Bình Hưng Hòa 71961 28 Bưu Cục Gò Xoài 71962 29 Bưu Cục Gò Mây 71963 30 Bưu Cục Bà Hom 71964 31 Bưu Cục Tân Kiên 71965 32 Bưu Cục An Lạc 71966 33 Bưu Cục Mũi Tàu 71967

QUẬN TÂN PHÚ

1 Bưu Cục Trung tâm quận Tân Phú 72000 2 Quận ủy 72001 3 Hội đồng nhân dân 72002 4 Ủy ban nhân dân 72003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72004 6 Phường Hoà Thạnh 72006 7 Phường Tân Thành 72007 8 Phường Tân Sơn Nhì 72008 9 Phường Tây Thạnh 72009 10 Phường Sơn Kỳ 72010 11 Phường Tân Quý 72011 12 Phường Phú Thọ Hoà 72012 13 Phường Phú Thạnh 72013 14 Phường Hiệp Tân 72014 15 Phường Tân Thới Hoà 72015 16 Phường Phú Trung 72016 17 Bưu Cục Phát Tân Phú 72050 18 Bưu Cục Phát TTDVKH Gia Định 2 72051 19 Bưu Cục KHL Tân Quý 72052 20 Bưu Cục TMĐT Tân Bình 72053 21 Bưu Cục Gò Dầu 72054 22 Bưu Cục Tây Thạnh 72055 23 Bưu Cục KCN Tân Bình 72056 24 Bưu Cục Phú Thọ Hòa 72057

QUẬN TÂN BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm quận Tân Bình 72100 2 Quận ủy 72101 3 Hội đồng nhân dân 72102 4 Ủy ban nhân dân 72103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72104 6 Phường 4 72106 7 Phường 1 72107 8 Phường 2 72108 9 Phường 15 72109 10 Phường 13 72110 11 Phường 12 72111 12 Phường 14 72112 13 Phường 11 72113 14 Phường 10 72114 15 Phường 9 72115 16 Phường 8 72116 17 Phường 6 72117 18 Phường 7 72118 19 Phường 5 72119 20 Phường 3 72120 21 Bưu Cục Phát Tân Bình 72150 22 Bưu Cục Phạm Văn Hai 72151 23 Bưu Cục Tân Sơn Nhất 72152 24 Bưu Cục Bà Queo 72153 25 Bưu Cục Bàu Cát 72154 26 Bưu Cục Hoàng Hoa Thám 72155 27 Bưu Cục Bàu Cát 72156 28 Bưu Cục Ly Thường Kiệt 72157 29 Bưu Cục Bảy Hiền 72158 30 Bưu Cục Chí Hòa 72159

QUẬN PHÚ NHUẬN

1 Bưu Cục Trung tâm quận Phú Nhuận 72200 2 Quận ủy 72201 3 Hội đồng nhân dân 72202 4 Ủy ban nhân dân 72203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72204 6 Phường 11 72206 7 Phường 12 72207 8 Phường 17 72208 9 Phường 15 72209 10 Phường 2 72210 11 Phường 1 72211 12 Phường 7 72212 13 Phường 3 72213 14 Phường 4 72214 15 Phường 5 72215 16 Phường 9 72216 17 Phường 8 72217 18 Phường 10 72218 19 Phường 14 72219 20 Phường 13 72220 21 Bưu Cục Phát Phú Nhuận 72250 22 Bưu Cục Đông Ba 72251 23 Bưu Cục Lê Văn Sỹ 72252

QUẬN BÌNH THẠNH

1 Bưu Cục Trung tâm quận Bình Thạnh 72300 2 Quận ủy 72301 3 Hội đồng nhân dân 72302 4 Ủy ban nhân dân 72303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72304 6 Phường 14 72306 7 Phường 24 72307 8 Phường 25 72308 9 Phường 27 72309 10 Phường 26 72310 11 Phường 13 72311 12 Phường 12 72312 13 Phường 11 72313 14 Phường 5 72314 15 Phường 6 72315 16 Phường 7 72316 17 Phường 3 72317 18 Phường 1 72318 19 Phường 2 72319 20 Phường 15 72320 21 Phường 17 72321 22 Phường 21 72322 23 Phường 19 72323 24 Phường 22 72324 25 Phường 28 72325 26 Bưu Cục Phát Bình Thạnh 72350 27 Bưu Cục Phát Trung Tâm 2 72351 28 Bưu Cục TTDVKH Gia Định 1 72352 29 Bưu Cục Thanh Đa 72353 30 Bưu Cục Hàng Xanh 72354 31 Bưu Cục Thị Ngh​è 72355
Tham Khảo Thêm:  Giấc ngủ tròn là gì?
READ  Hướng dẫn chỉnh sửa và chia sẻ ảnh trên VSCO

QUẬN 3

1 Bưu Cục Trung tâm Quận 3 72400 2 Quận ủy 72401 3 Hội đồng nhân dân 72402 4 Ủy ban nhân dân 72403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72404 6 Phường 5 72406 7 Phường 6 72407 8 Phường 8 72408 9 Phường 14 72409 10 Phường 12 72410 11 Phường 11 72411 12 Phường 13 72412 13 Phường 10 72413 14 Phường 9 72414 15 Phường 7 72415 16 Phường 4 72416 17 Phường 3 72417 18 Phường 2 72418 19 Phường 1 72419 20 Bưu Cục Phát Quận 3 72450 21 Bưu Cục Vườn Xoài 72451 22 Bưu Cục Nguyễn Văn Trôi 72452 23 Bưu Cục Bàn Cờ 72453

QUẬN 10

1 Bưu Cục Trung tâm quận 10 72500 2 Quận ủy 72501 3 Hội đồng nhân dân 72502 4 Ủy ban nhân dân 72503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72504 6 Phường 14 72506 7 Phường 9 72507 8 Phường 10 72508 9 Phường 11 72509 10 Phường 12 72510 11 Phường 13 72511 12 Phường 15 72512 13 Phường 8 72513 14 Phường 7 72514 15 Phường 6 72515 16 Phường 5 72516 17 Phường 4 72517 18 Phường 3 72518 19 Phường 2 72519 20 Phường 1 72520 21 Bưu Cục Phát Quận 10 72550 22 Bưu Cục Phát Trung tâm 4 72551 23 Bưu Cục Phát Logistics 72552 24 Bưu Cục KHL Chợ Lớn 2 72553 25 Bưu Cục Phú Thọ 72555 26 Bưu Cục Bà Hạt 72557 27 Bưu Cục Ngã Sáu Dân Chủ 72558 28 Bưu Cục Sư Vạn Hạnh 72559 29 Bưu Cục Hoà Hưng 72560 30 Bưu Cục Ngô Quyền 72561

QUẬN 11

1 Bưu Cục Trung tâm quận 11 72600 2 Quận ủy 72601 3 Hội đồng nhân dân 72602 4 Ủy ban nhân dân 72603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72604 6 Phường 10 72606 7 Phường 14 72607 8 Phường 5 72608 9 Phường 3 72609 10 Phường 1 72610 11 Phường 2 72611 12 Phường 16 72612 13 Phường 9 72613 14 Phường 8 72614 15 Phường 12 72615 16 Phường 6 72616 17 Phường 4 72617 18 Phường 7 72618 19 Phường 13 72619 20 Phường 11 72620 21 Phường 15 72621 22 Bưu Cục Đầm Sen 72650 23 Bưu Cục Lạc Long Quân 72651 24 Bưu Cục Phó Cơ Điều 72652 25 Bưu Cục Tôn Thất Hiệp 72653 26 Bưu Cục Lữ Gia 72654

QUẬN 5

1 Bưu Cục Trung tâm quận 5 72700 2 Quận ủy 72701 3 Hội đồng nhân dân 72702 4 Ủy ban nhân dân 72703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72704 6 Phường 8 72706 7 Phường 7 72707 8 Phường 1 72708 9 Phường 2 72709 10 Phường 3 72710 11 Phường 4 72711 12 Phường 9 72712 13 Phường 12 72713 14 Phường 11 72714 15 Phường 15 72715 16 Phường 14 72716 17 Phường 13 72717 18 Phường 10 72718 19 Phường 6 72719 20 Phường 5 72720 21 Bưu Cục Phát Quận 5 72750 22 Bưu Cục Phát Trung Tâm 3 72751 23 Bưu Cục Phát Quận 11 72752 24 Bưu Cục Phát Quận 6 72753 25 Bưu Cục TTDVKH Chợ Lớn 72754 26 Bưu Cục Phát Quận 8 72755 27 Bưu Cục KHL Chợ Lớn 1 72756 28 Bưu Cục Nguyễn Tri Phương 72757 29 Bưu Cục Nguyễn Duy Dương 72758 30 Bưu Cục Nguyễn Trãi 72759 31 Bưu Cục Lê Hồng Phong 72760 32 Bưu Cục Hung Vương 72761

QUẬN 4

1 Bưu Cục Trung tâm Quận 4 72800 2 Quận ủy 72801 3 Hội đồng nhân dân 72802 4 Ủy ban nhân dân 72803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72804 6 Phường 12 72806 7 Phường 9 72807 8 Phường 6 72808 9 Phường 5 72809 10 Phường 2 72810 11 Phường 1 72811 12 Phường 3 72812 13 Phường 4 72813 14 Phường 8 72814 15 Phường 10 72815 16 Phường 14 72816 17 Phường 15 72817 18 Phường 16 72818 19 Phường 18 72819 20 Phường 13 72820 21 Bưu Cục Phát Quận 4 72850 22 Bưu Cục Khánh Hội 72851

QUẬN 7

1 Bưu Cục Trung tâm quận 7 72900 2 Quận ủy 72901 3 Hội đồng nhân dân 72902 4 Ủy ban nhân dân 72903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 72904 6 Phường Phú Mỹ 72906 7 Phường Phú Thuận 72907 8 Phường Tân Phú 72908 9 Phường Tân Thuận Đông 72909 10 Phường Tân Thuận Tây 72910 11 Phường Tân Kiểng 72911 12 Phường Tân Hưng 72912 13 Phường Tân Quy 72913 14 Phường Bình Thuận 72914 15 Phường Tân Phong 72915 16 Bưu Cục Phát Quận 7A 72950 17 Bưu Cục Phát Quận 7B 72951 18 Bưu Cục TTDVKH Nam Sài Gòn 72952 19 Bưu Cục Phát Tân Hưng 72953 20 Bưu Cục Phú Mỹ 72956 21 Bưu Cục Tân Thuận Đông 72957 22 Bưu Cục Tân Thuận 72958 23 Bưu Cục Tân Quy Đông 72959 24 Bưu Cục Tân Phong 72960

QUẬN 8

1 Bưu Cục Trung tâm quận 8 73000 2 Quận ủy 73001 3 Hội đồng nhân dân 73002 4 Ủy ban nhân dân 73003 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73004 6 Phường 11 73006 7 Phường 9 73007 8 Phường 8 73008 9 Phường 10 73009 10 Phường 13 73010 11 Phường 12 73011 12 Phường 14 73012 13 Phường 15 73013 14 Phường 16 73014 15 Phường 7 73015 16 Phường 6 73016 17 Phường 5 73017 18 Phường 4 73018 19 Phường 3 73019 20 Phường 2 73020 21 Phường 1 73021 22 Bưu Cục Phát Quận 8 73050 23 Bưu Cục Dã Tượng 73052 24 Bưu Cục Chánh Hưng 73053 25 Bưu Cục Rạch Ông 73054

QUẬN 6

1 Bưu Cục Trung tâm quận 6 73100 2 Quận ủy 73101 3 Hội đồng nhân dân 73102 4 Ủy ban nhân dân 73103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73104 6 Phường 1 73106 7 Phường 2 73107 8 Phường 3 73108 9 Phường 4 73109 10 Phường 5 73110 11 Phường 6 73111 12 Phường 9 73112 13 Phường 8 73113 14 Phường 7 73114 15 Phường 10 73115 16 Phường 11 73116 17 Phường 12 73117 18 Phường 13 73118 19 Phường 14 73119 20 Bưu Cục Minh Phụng 73150 21 Bưu Cục Lý Chiêu Hoàng 73151 22 Bưu Cục Phú Lâm 73152

HUYỆN NHÀ BÈ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nhà Be 73200 2 Huyện ủy 73201 3 Hội đồng nhân dân 73202 4 Ủy ban nhân dân 73203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73204 6 Thị trấn Nhà Bè 73206 7 Xã Phước Kiển 73207 8 Xã Phước Lộc 73208 9 Xã Nhơn Đức 73209 10 Xã Phú Xuân 73210 11 Xã Long Thới 73211 12 Xã Hiệp Phước 73212 13 Bưu Cục Phát Nhà Be 73250 14 Bưu Cục Phước Kiển 73251 15 Bưu Cục Hiệp Phước 73253

HUYỆN CẦN GIỜ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cần Giờ 73300 2 Huyện ủy 73301 3 Hội đồng nhân dân 73302 4 Ủy ban nhân dân 73303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 73304 6 Thị trấn Cần Thạnh 73306 7 Xã Long Hòa 73307 8 Xã Thạnh An 73308 9 Xã Tam Thôn Hiệp 73309 10 Xã Bình Khánh 73310 11 Xã An Thới Đông 73311 12 Xã Ly Nhơn 73312 13 Bưu Cục Phát Cần Giờ 73350 14 Bưu Cục Phát Bình Khánh 73351 15 Bưu Cục Cần Thạnh 73352 16 Bưu Cục 30/4 73353 17 Bưu Cục Bình Khánh 73354

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Hồ Chí Minh – Mã bưu điện Hồ Chí Minh mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *