Mã Zipcode Hậu Giang – Mã bưu điện Hậu Giang mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Hậu Giang 95000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 95001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 95002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 95003 5 Ban Dân vận Tỉnh uỷ 95004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 95005 7 Đảng bộ các cơ quan 95009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 95010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 95011 mười Báo Hậu Giang 95016 11 phổ biến lắp ráp 95021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 95030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 95035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 95036 15 UBND và Văn phòng UBND 95040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 95041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 95042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 95043 19 Sở tài chính 95045 20 Cơ sở thông tin và truyền thông 95046 21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 95047 22 công an tỉnh 95049 23 Sở Nội vụ 95051 24 Sở tư pháp 95052 25 Giao dục va đao tạo 95053 26 phương tiện vận chuyển 95054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 95055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 95056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 95057 30 xây dựng cơ bản 95058 ba mươi đầu tiên Bộ Dịch vụ Y tế 95060 32 chỉ huy quân sự 95061 33 vấn đề dân tộc 95062 34 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 95063 35 thanh tra tỉnh 95064 36 Trường Chính trị tỉnh 95065 37 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 95066 38 Đài PT-TH tỉnh 95067 39 BHXH tỉnh 95070 40 cục thuế 95078 41 chi cục hải quan 95079 42 cục thống kê 95080 43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 95081 44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 95085 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 95086 bốn mươi sáu Hiệp hội Văn học Nghệ thuật 95087 47 Liên đoàn Lao động tỉnh 95088 48 Hội nông dân tỉnh 95089 49 UBMTTQVN tỉnh 95090 50 Tỉnh đoàn 95091 51 Hội LHPN tỉnh 95092 52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 95093
Tìm hiểu thêm: Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

VI THÀNH TP.

READ  Hướng dẫn sử dụng hàm LEN trong Excel đơn giản 2022
Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Vị Thanh 95100 2 thành phố 95101 3 phổ biến lắp ráp 95102 4 Uỷ ban nhân dân 95103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95104 6 Phường 1 95106 7 Phường 5 95107 số 8 Phường 4 95108 9 xã Vị Tân 95109 mười Phường 7 95110 11 Phường 3 95111 thứ mười hai Đô thị Hoa Lưu 95112 13 Tân Tiến 95113 14 xã Hóa Tiến 95114 15 Bưu điện Phát Vị Thành 95150 16 Bưu điện phường 1 95151 17 bưu điện phường 7 95152 18 Ban điều hành Tân Tiến 95153 19 Hệ Thống Bưu Điện 1 Hậu Giang 95199

QUẬN VI THIỆN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Vị Thủy 95200 2 Huyện ủy viên 95201 3 phổ biến lắp ráp 95202 4 Uỷ ban nhân dân 95203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95204 6 Nàng Mau Tp. 95206 7 thị trấn Vị Thắng 95207 số 8 thị trấn Vị Trung 95208 9 Vĩnh Tường 95209 mười xã Vĩnh Trung 95210 11 xã Vị Bình 95211 thứ mười hai TP Vị Thanh 95212 13 Vị Đông 95213 14 thị xã Vị Thủy 95214 15 xã Vĩnh Thuận Tây 95215 16 Bưu điện Phát Vị Thủy 95250 17 Bưu điện Vị Thanh 95251

QUẬN MỸ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Long Mỹ 95300 2 Huyện ủy viên 95301 3 phổ biến lắp ráp 95302 4 Uỷ ban nhân dân 95303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95304 6 xã Vĩnh Viễn 95306 7 xã Vĩnh Viễn A 95307 số 8 Xã Lương Nghĩa 95308 9 xã Lương Tâm 95309 mười xã Xà Phiên 95310 11 Thuận Hóa 95311 thứ mười hai Xã Thuận Hưng 95312 13 Vĩnh Thuận Đông 95313 14 Phát Long My Mail 95350 15 thư vĩnh viễn 95351
READ  Lực lượng sản xuất là gì? Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

thị xã long mỹ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thị xã Long Mỹ 95400 2 thành phố 95401 3 phổ biến lắp ráp 95402 4 Uỷ ban nhân dân 95403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95404 6 Phường Bình Thạnh 95406 7 phường Tường đến 95407 số 8 Phường Ann nói 95408 9 xã long phú 95409 mười Long Trị A 95410 11 xã Long Bình 95411 thứ mười hai Thành phố dài ba 95412 13 xã Tân Phú 95413 14 Phường Trà Long 95414 15 Phát Long My Mail 95450 16 Bưu điện Trà Long 94551

HUYỆN PHONG HIỆP

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Phụng Hiệp 95500 2 Huyện ủy viên 95501 3 phổ biến lắp ráp 95502 4 Uỷ ban nhân dân 95503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95504 6 thành phố dương 95506 7 thị trấn Phụng Hiệp 95507 số 8 Hòa quê tôi 95508 9 Hiệp Hưng 95509 mười TP.Búng Tàu 95510 11 Xã Tân Phước Hưng 95511 thứ mười hai Tân Long 95512 13 Xã Long Thành 95513 14 Xã Thanh Hóa 95514 15 Xã Bình Thạnh 95515 16 Xã Tân Bình 95516 17 Kinh Cùng TP. 95517 18 xã hòa an 95518 19 Phường Phương Bình 95519 20 xã Phương Phú 95520 21 Bưu điện Phát Phụng Hiệp 95550 22 Thư Hoa Mỹ 95551 23 Bưu điện Tân Phước Hưng 95552 24 Bưu điện Ura e Bardhë 95553 25 Bưu điện dài 95554 26 Bưu điện Hóa An 95555 27 Bưu điện Phương Bình 95556 28 Lời chúc tốt đẹp nhất đến ban giám đốc 95557

CHỈ BẢY NGUYÊN TẮC

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Ngã Bảy 95600 2 thành phố 95601 3 phổ biến lắp ráp 95602 4 Uỷ ban nhân dân 95603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95604 6 Từ phường Vịnh 95606 7 Xã Đại Thành 95607 số 8 xã hiệp lợi 95608 9 Phường Lái Hiếu 95609 mười Phường Hiệp Thành 95610 11 Xã Tân Thành 95611 thứ mười hai ngã tư đường 95650 13 Từ Bưu điện Phường Bảy 95651
READ  Thập tông tội là gì?

HUYỆN CHÂU THÀNH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Châu Thành 95700 2 Huyện ủy viên 95701 3 phổ biến lắp ráp 95702 4 Uỷ ban nhân dân 95703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95704 6 Thành Phố Từ Sau 95706 7 xã phú hữu 95707 số 8 xã phú an 95708 9 xã Đông Thành 95709 mười Đông Phước A 95710 11 Xã Đông Phước 95711 thứ mười hai Xã Phú Tân 95712 13 Mái Dầm TP. 95713 14 Đồng Phú 95714 15 Bưu Điện Phát Châu Thành 95750 16 Dầm mái 95751

HUYỆN CHÂU THÀNH A

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Châu Thành A 95800 2 Huyện ủy viên 95801 3 phổ biến lắp ráp 95802 4 Uỷ ban nhân dân 95803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 95804 6 thành phố ngàn dân 95806 7 thành phố Rạch Gòi 95807 số 8 xã Nhơn Nghĩa A 95808 9 xã Trường Long A 95809 mười Xã Trường Long Tây 95810 11 Tân Hóa 95811 thứ mười hai thành phố bảy nghìn 95812 13 Xã Thanh Xuân 95813 14 Xã Tân Phú Thạnh 95814 15 Cái Tắc Tp. 95815 16 Bưu điện Phát Châu Thành A 95850 17 Bưu điện Tân Hóa 95851 18 Bưu điện Thanh Xuân 95852 19 Bưu điện Tân Phú Thạnh 95853 20 Bưu điện Cái Tắc 95854

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Hậu Giang – Mã bưu điện Hậu Giang mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *