Mã Zipcode Bình Thuận – Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất

Rate this post

Đầu tiên Bưu điện trung tâm tỉnh Bình Thuận 77000 2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 77001 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 77002 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 77003 5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 77004 6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 77005 7 Đảng bộ các cơ quan 77009 số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 77010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 77011 mười Báo Bình Thuận 77016 11 phổ biến lắp ráp 77021 thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 77030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 77035 14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 77036 15 UBND và Văn phòng UBND 77040 16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 77041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 77042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 77043 19 Sở tài chính 77045 20 Cơ sở thông tin và truyền thông 77046 21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 77047 22 công an tỉnh 77049 23 Sở Nội vụ 77051 24 Sở tư pháp 77052 25 Giao dục va đao tạo 77053 26 phương tiện vận chuyển 77054 27 Sở Khoa học và Công nghệ 77055 28 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 77056 29 Sở Tài nguyên và Môi trường 77057 30 xây dựng cơ bản 77058 ba mươi đầu tiên Bộ Dịch vụ Y tế 77060 32 chỉ huy quân sự 77061 33 vấn đề dân tộc 77062 34 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 77063 35 thanh tra tỉnh 77064 36 Trường Chính trị tỉnh 77065 37 Đài PT-TH tỉnh 77067 38 BHXH tỉnh 77070 39 cục thuế 77078 40 cục hải quan 77079 41 cục thống kê 77080 42 Kho bạc Nhà nước tỉnh 77081 43 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 77085 44 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 77086 45 Hiệp hội Văn học Nghệ thuật 77087 bốn mươi sáu Liên đoàn Lao động tỉnh 77088 47 Hội nông dân tỉnh 77089 48 UBMTTQVN tỉnh 77090 49 Tỉnh đoàn 77091 50 Hội LHPN tỉnh 77092 51 Hội Cựu chiến binh tỉnh 77093

bánh mì bánh mì

Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố Phan Thiết 77100 2 thành phố 77101 3 phổ biến lắp ráp 77102 4 Uỷ ban nhân dân 77103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77104 6 Phường Đức Thắng 77106 7 P. Bình Hưng 77107 số 8 Phường Hưng Long 77108 9 Phường Thanh Hải 77109 mười Phường Đức Nghĩa 77110 11 Phường Lạc Đạo 77111 thứ mười hai Quận Công Long 77112 13 Xã Tiến Lợi 77113 14 Phường Phú Tài 77114 15 phường Xuân An 77115 16 Phường Phú Hài 77116 17 Phường Hàm Tiến 77117 18 Phường Mũi Né 77118 19 xã Thiện Nghiệp 77119 20 Phường Phú Thủy 77120 21 Phường Phú Trinh 77121 22 xã Phong Nẫm 77122 23 Xã Tiến Thành 77123 24 Bưu điện Phan Thiết 77150 25 Nhóm tiếp thị bán hàng qua thư 77151 26 Bưu Khoa Thủ Khoa Huân 77152 27 7 bài vượt qua 77153 28 Bưu điện Bến Lội 77154 29 Bưu điện Hàm Tiến 77155 30 Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu 77156 ba mươi đầu tiên Bưu điện Mũi Né 77157 32 Bưu điện Lê Hồng Phong 77158 34 Ban Điều Hành Xuân An 2 77159 35 thiện chí 2 77160 36 Hệ thống Bưu điện 1 Bình Thuận 77199
READ  Cách dùng Fotojet làm thiệp chúc mừng

HUYỆN TUẤN PHONG

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Tuy Phong 77200 2 Huyện ủy viên 77201 3 phổ biến lắp ráp 77202 4 Uỷ ban nhân dân 77203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77204 6 Liên Hương Tp. 77206 7 xã Phước 77207 số 8 xã Vĩnh Tân 77208 9 xã vĩnh hảo 77209 mười Xã Phan Dũng 77210 11 xã phú lạc 77211 thứ mười hai đô thị giàu có 77212 13 Xã Bình Thạnh 77213 14 Xã Chí Công 77214 15 xã hòa minh 77215 16 TP.Phan Rí Cửa 77216 17 xã hòa phú 77217 18 Bưu điện Phát Tuy Phong 77250 19 Bưu điện Vĩnh Tân 77251 20 Bưu điện Phan Rí Cửa 77252 21 Phong Phú 2 77253

HUYỆN BẮC BÌNH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Bắc Bình 77300 2 Huyện ủy viên 77301 3 phổ biến lắp ráp 77302 4 Uỷ ban nhân dân 77303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77304 6 Chợ Lầu Tp. 77306 7 xã phan hiệp 77307 số 8 Xã Phan Rí Thành 77308 9 xã phan hòa 77309 mười Phan Điền City 77310 11 Xã Phan Lâm 77311 thứ mười hai thị trấn phan sơn 77312 13 xã bình an 77313 14 Hải Ninh City 77314 15 Xã Phan Thanh 77315 16 xã Sông Bình 77316 17 Sông Lũy Komuna 77317 18 thị trấn Phan Tiến 77318 19 Quận Bình Tân 77319 20 Thành phố Lương Sơn 77320 21 xã Hồng Thái 77321 22 xã hòa thắng 77322 23 xã hồng phong 77323 24 Bưu điện Bắc Bình 77350 25 Bưu điện Phan Rí Thành 77351 26 Bưu điện Hải Ninh 77352 27 Bưu điện Lương Sơn 77353 28 Sông Lũy 2 77354 29 Sông Lũy 3. công viên văn hóa 77355 30 Hòa Thắng 2 77356 ba mươi đầu tiên Hòa Thắng 3 77357
READ  Bé gái 2 tuổi chết thảm vì cha mẹ bỏ quên trong ô tô ngày nắng nóng

HÀM SA SÉ HUYỆN BẮC

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 77400 2 Huyện ủy viên 77401 3 phổ biến lắp ráp 77402 4 Uỷ ban nhân dân 77403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77404 6 TP Ma Lâm 77406 7 xã hồng sơn 77407 số 8 xã hồng liêm 77408 9 xã Trí Hàm 77409 mười Thuận Hóa 77410 11 xã Đồng Tiến 77411 thứ mười hai xã Đa Mi 77412 13 xã La Dạ 77413 14 Đông Giang 77414 15 xã hàm phú 77415 16 xã Thuận Minh 77416 17 xã Hàm Liêm 77417 18 xã Hàm Hiệp 77418 19 xã Hàm Chính 77419 20 xã Hàm Thắng 77420 21 Thành Phố Phú Long 77421 22 đô thị Hàm Đức 77422 23 Bưu điện Hàm Thuận Bắc 77450 24 Bưu điện Phú Long 77451 25 UBND xã Hàm Thắng 2 77452 26 Hàm Đức 2 77453

HUYỆN TÁNH LINH

Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Huyện Tánh Linh 77500 2 Huyện ủy viên 77501 3 phổ biến lắp ráp 77502 4 Uỷ ban nhân dân 77503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77504 6 Thị trấn Lạc Tánh 77506 7 Xã Đức Bình 77507 số 8 Đồng Khởi 77508 9 xã La Ngâu 77509 mười Xã Huy Khiêm 77510 11 Xã Bắc Ruộng 77511 thứ mười hai Xã Măng Tẻ 77512 13 xã Nghi Đức 77513 14 Xã Đức Phú 77514 15 Xã Đức Tân 77515 16 xã Gia An 77516 17 xã Gia Huynh 77517 18 xã Đức Thuận 77518 19 xã Suối Kiết 77519 20 Bưu Điện Phát Tánh Linh 77525 21 Bưu điện Đồng Khởi 77526 22 Bưu điện măng cụt 77527 23 Bưu điện Gia An 77528 24 Gia Huỳnh 2 77529

HUYỆN ĐỨC LINH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Đức Linh 77550 2 Huyện ủy viên 77551 3 phổ biến lắp ráp 77552 4 Uỷ ban nhân dân 77553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77554 6 Võ Tấn Tp. 77556 7 Xã Nam Chính 77557 số 8 Tôi hỏi. XÃ 77558 9 Xã Sùng Nhơn 77559 mười xã Đa Kai 77560 11 Đức Tài Tp. 77561 thứ mười hai Xã Đức Tín 77562 13 xã Đức Chính 77563 14 xã Vũ Hòa 77564 15 Đô thị Đức Hạnh 77565 16 Tân Hà 77566 17 xã Trà Tân 77567 18 thành phố đông hà 77568 19 Bưu điện Phát Đức Linh 77575 20 Bưu điện Đức Tài 77576 21 Bưu điện Trà Tân 77577 22 Sùng Nhơn 2 77578 23 Đại Khải 2 77579 24 Vũ Hòa 2 77580
READ  Phụ lục Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

HUYỆN HÀM TÂN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hàm Tân 77600 2 Huyện ủy viên 77601 3 phổ biến lắp ráp 77602 4 Uỷ ban nhân dân 77603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77604 6 Tân Nghĩa Tp. 77606 7 Sông Phan 77607 số 8 Tân Phúc 77608 9 Tân Minh Tp. 77609 mười xã tân đức 77610 11 Tân Hà 77611 thứ mười hai Xã Tân Xuân 77612 13 Con trai, xã của tôi 77613 14 xã Tân Thắng 77614 15 xã Thắng Hải 77615 16 Giao Bưu Điện Hàm Tân 77625 17 Bưu điện Tân Minh 77626 18 Bưu điện Tân Đức 77627 19 thư Sơn Mỹ 77628 20 Bưu điện Tân Thắng 77629

TP LA HOA

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố La Gi 77650 2 Huyện ủy viên 77651 3 phổ biến lắp ráp 77652 4 Uỷ ban nhân dân 77653 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77654 6 phường phước hội 77656 7 Phường Bình Tân 77657 số 8 Xã Tân Bình 77658 9 Tân Tiến 77659 mười Tân Hải 77660 11 Phường Tân An 77661 thứ mười hai Phường Tân Thiện 77662 13 Phường Phước Lộc 77663 14 Xã Tân Phước 77664 15 giao hàng bưu điện 77675 16 Bưu điện Phước Hội 77676 17 Bưu điện Tân Hải 77677

HÀM SÀI NAM HUYỆN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hàm Thuận Nam 77700 2 Huyện ủy viên 77701 3 phổ biến lắp ráp 77702 4 Uỷ ban nhân dân 77703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77704 6 Thuận Nam Tp. 77706 7 xã Hàm Minh 77707 số 8 Xã Hàm Cường 77708 9 Ăn đô thị của tôi 77709 mười xã Mương Mán 77710 11 xã Hàm Kiệm 77711 thứ mười hai Ấp xã Cần 77712 13 xã mỹ thạnh 77713 14 xã Hàm Thạnh 77714 15 xã tân lập 77715 16 Tân Thuận 77716 17 xã Thuận Quí 77717 18 Xã Tân Thành 77718 19 Bưu điện Hàm Thuận Nam 77750 20 Bưu điện Mương Mán 77751

HUYỆN PHÚ QUÝ

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Phú Quý 77800 2 Huyện ủy viên 77801 3 phổ biến lắp ráp 77802 4 Uỷ ban nhân dân 77803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77804 6 xã ngũ phụng 77806 7 Long Hải 77807 số 8 Xã Tam Thanh 77808 9 Bưu điện Phát Phú Quý 77850

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Bình Thuận – Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *