Mã Zipcode Bạc Liêu – Mã bưu điện Bạc Liêu mới nhất

Rate this post

Mã zip cuối Bạc Liêu

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ (Đồng bằng sông Cửu Long). Mã bưu điện Bạc Liêu Tốt 97000. Tuy nhiên, khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu kiện… phải chính xác Mã Bưu Chính của mỗi Bưu điện tỉnh Bạc Liêu gần địa điểm của người gửi/người nhận để dễ dàng nhận thư, bưu phẩm, bưu kiện, giảm thiểu trường hợp thất lạc.

tương tự như mã bưu chính việt nam (mã bưu chính việt nam) Mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia

Bạc Liêu Postal Code là 97000 (Bạc Liêu Postal Code)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (lệnh + F trên MAC) và gõ tên mail cần search để tìm nhanh hơn!

Danh sách mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu mới nhất

STT Đối tượng gán mã mã bưu điện
Đầu tiên Bưu Điện Trung Tâm Tỉnh Bạc Liêu 97000
2 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 97001
3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 97002
4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 97003
5 Ban Dân vận Tỉnh ủy 97004
6 Ban Nội chính Tỉnh ủy 97005
7 Đảng bộ các cơ quan 97009
số 8 Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy 97010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 97011
mười Báo Bạc Liêu 97016
11 phổ biến lắp ráp 97021
thứ mười hai Văn phòng Đại biểu Quốc hội 97030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 97035
14 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 97036
15 UBND và Văn phòng UBND 97040
16 Cơ sở công nghiệp và thương mại 97041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 97042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 97043
19 Dịch vụ nước ngoài 97044
20 Sở tài chính 97045
21 Cơ sở thông tin và truyền thông 97046
22 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 97047
23 công an tỉnh 97049
24 Sở Nội vụ 97051
25 Sở tư pháp 97052
26 Giao dục va đao tạo 97053
27 phương tiện vận chuyển 97054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 97055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 97056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 97057
ba mươi đầu tiên xây dựng cơ bản 97058
32 Bộ Dịch vụ Y tế 97060
33 chỉ huy quân sự 97061
34 vấn đề dân tộc 97062
35 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 97063
36 thanh tra tỉnh 97064
37 Châu Văn Đặng Trường Chính trị 97065
38 Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam 97066
39 Đài PT-TH tỉnh 97067
40 BHXH tỉnh 97070
41 cục thuế 97078
42 cục thống kê 97080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 97081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ 97085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 97086
bốn mươi sáu Liên minh các xã hội văn học và nghệ thuật 97087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 97088
48 Hội nông dân tỉnh 97089
49 UBMTTQVN tỉnh 97090
50 Tỉnh đoàn 97091
51 Hội LHPN tỉnh 97092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 97093

TP Bạc Liêu

Đầu tiên Bưu điện trung tâm thành phố Bạc Liêu 97100
2 thành phố 97101
3 phổ biến lắp ráp 97102
4 Uỷ ban nhân dân 97103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97104
6 Phường 3 97106
7 Phường 1 97107
số 8 Phường 7 97108
9 Phường 8 97109
mười Vòng tròn 2 97110
11 Phường 5 97111
thứ mười hai xã Vĩnh Trạch 97112
13 Vĩnh Trạch Đông 97113
14 xã Hiệp Thành 97114
15 Phường Nhà Mát 97115
16 Bưu Điện Bạc Liêu 97150
17 Bưu điện Trà Kha 97151
18 Đăng Nhà Mát 97152
19 Bưu điện Hiệp Thành 97153
20 Hệ Thống Bưu Điện 1 Bạc Liêu 97199

HUYỆN VĨNH LỢI

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Vĩnh Lợi 97200
2 Huyện ủy viên 97201
3 phổ biến lắp ráp 97202
4 Uỷ ban nhân dân 97203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97204
6 Xã Châu Thới 97206
7 Xã Long Thành 97207
số 8 Châu Hưng Tp. 97208
9 xã Hưng Hội 97209
mười Xã Hưng Thành 97210
11 xã Châu Hưng A 97211
thứ mười hai xã Vĩnh Hưng A 97212
13 xã Vĩnh Hưng 97213
14 Bưu điện Vĩnh Lợi Phát 97250
15 Bưu điện Cầu Sập 97251
16 Bưu điện Cái Đáy 97252
17 Bưu điện Gia Hội 97253
18 Bưu điện Vĩnh Hưng 97254

HUYỆN HỒNG DÂN

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hồng Dân 97300
2 Huyện ủy viên 97301
3 phổ biến lắp ráp 97302
4 Uỷ ban nhân dân 97303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97304
6 Ngan Dừa Tp. 97306
7 Xã Vĩnh Lộc 97307
số 8 xã Vĩnh Lộc A 97308
9 Ninh Thạnh Lợi A 97309
mười Xã Ninh Thạnh Lợi 97310
11 Xã Lộc Ninh 97311
thứ mười hai Thành phố Ninh Hòa 97312
13 Ninh Quới 97313
14 Ninh Quới A 97314
15 Bưu điện Phát Hồng Dân 97350
16 Bưu điện Cầu Đỏ 97351
17 Bưu điện Ninh Quới 97352

HUYỆN LONG PHƯỚC

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Long Phước 97400
2 Huyện ủy viên 97401
3 phổ biến lắp ráp 97402
4 Uỷ ban nhân dân 97403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97404
6 thành phố phước long 97406
7 xã phước long 97407
số 8 Khu đô thị Phong Thạnh Tây A 97408
9 Phong Thạnh Tây BE 97409
mười xã Vĩnh Phú Tây 97410
11 TP Vĩnh Thạnh 97411
thứ mười hai Xã Hưng Phú 97412
13 Xã Vĩnh Phú Đông 97413
14 Bưu điện Long Phát Phước 97450
15 Bưu điện 97451
16 Bưu điện chính 97452
17 trưởng bưu điện 97453
18 Tờ bưu điện 97454

GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG MỚI

Đầu tiên Bưu điện Trung tâm thị xã Giá Rai 97500
2 thành phố 97501
3 phổ biến lắp ráp 97502
4 Uỷ ban nhân dân 97503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97504
6 Phường 1 97506
7 Phường Hộ Phòng 97507
số 8 phường Láng Tròn 97508
9 Xã Phong Thạnh Đông 97509
mười Xã Phong Tân 97510
11 Xã Phong Thạnh 97511
thứ mười hai xã Phong Thạnh A 97512
13 Xã Tân Phong 97513
14 Xã Phong Thạnh Tây 97514
15 Xã Tân Thành 97515
16 Bưu điện Rai 97550
17 Bảo mật thư 97551
18 thư tròn 97552
19 Bưu điện Khúc Treo 97553
20 Bưu Điện Dừa 97554
21 Bưu điện Láng Trạm 97555

HUYỆN ĐÔNG HẢI

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Đông Hải 97600
2 Huyện ủy viên 97601
3 phổ biến lắp ráp 97602
4 Uỷ ban nhân dân 97603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97604
6 Gành Hào Tp. 97606
7 Long Điền Tây 97607
số 8 xã Diễn Hải 97608
9 Xã Long Điền Đông 97609
mười Long Điền Đông A 97610
11 xã Long Điền 97611
thứ mười hai xã A Trạch A 97612
13 xã A Trạch 97613
14 xã Định Thành 97614
15 xã Định Thành A 97615
16 xã phúc 97616
17 Bưu điện Đông Hải Phát 97650
18 Bưu điện Kính Tú 97651
19 Bưu điện Cây Giang 97652

HUYỆN HÒA BÌNH

Đầu tiên Bưu điện trung tâm huyện Hòa Bình 97700
2 Huyện ủy viên 97701
3 phổ biến lắp ráp 97702
4 Uỷ ban nhân dân 97703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97704
6 thành phố yên bình 97706
7 xã Minh Diệu 97707
số 8 xã Vĩnh Bình 97708
9 EU của tôi đang đến 97709
mười Hãy đến đô thị của tôi 97710
11 xã Vĩnh Thịnh 97711
thứ mười hai xã Vĩnh Hậu 97712
13 xã Vĩnh Hậu A 97713
14 Bưu điện Hòa Bình 97750
15 Bưu điện Bàu Xáng 97751
16 Cầu số 2 của bưu điện 97752
17 Cùng một bưu cục 97753
18 bưu điện Vĩnh Mới 97754
READ  Top 7 đồng hồ thông minh size nhỏ cho nữ tay nhỏ đáng mua nhất

Tôi hy vọng với bài viết tổng hợp Mã bưu chính Bạc Liêu, mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu Ứng dụng mới nhất từ ​​đầu năm 2018 đến nay, bạn sẽ tìm được mã bưu điện tỉnh Bạc Liêu mà bạn cần.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/ma-zipcode-bac-lieu-moi-nhat-ma-buu-dien-bac-lieu-moi-nhat/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mã Zipcode Bạc Liêu – Mã bưu điện Bạc Liêu mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *