Lời tuyên thệ của Đảng viên mới (5 mẫu)

Rate this post

Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới không thể thiếu phần tuyên thệ. Để giúp Đảng viên mới tự tin hơn khi đọc lời tuyên thệ, mời các bạn tải 5 mẫu Lời tuyên thệ Đảng viên mới, tập đọc trước để buổi lễ kết nạp diễn ra thành công tốt đẹp.

Lời tuyên thệ thực chất là lời hứa trước sau như một trung thành với Đảng, không làm điều sai trái. Cũng chính từ niềm tin đó đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm thực hiện lời thề.

Lời thề kết nạp Đảng – Mẫu 1

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin hứa:

Bạn đang xem: Lời Tuyên Thệ Đảng Viên Mới (5 mẫu)

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ tốt đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng; Chấp hành kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Thề! Thề! Thề!

Lời thề kết nạp Đảng – Mẫu 2

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong chi bộ, tôi tên là Lê Quốc Hoàng, với niềm vinh dự là một đảng viên, tôi xin tuyên thệ:

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục tùng đầy đủ sự phân công, điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

READ  Victim blaming là gì? Nguồn gốc của từ victim blaming?

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi bài Tuyên thệ, đối tượng vào Đảng giơ nắm tay phải hô to “tuyên thệ”; Khi kết thúc 4 Lời thề, hãy giơ nắm tay phải lên và hô 3 lần “thề”.

Lời thề kết nạp Đảng – Mẫu 3

(Đảng viên đứng quay mặt về phía cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Tôi tên: …………………… sinh ngày … tháng … …….., hôm nay tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến ​​của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thành với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Lời thề kết nạp Đảng – Mẫu 4

Kính thưa:

– Đ/c:…………… – Bí thư chi bộ MTTQ;

– Các đồng chí ủy viên chi bộ MTTQ.

Sau khi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, giúp đỡ của các đồng chí trong chi bộ, trực tiếp là đồng chí…………. Với sự cố gắng của bản thân, hôm nay tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đó là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Có được vinh dự đó, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong chi bộ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi thề:

1) Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục tùng đầy đủ sự phân công, điều động của Đảng.

READ  Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19

Thề!

2/ Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Thề!

3/ Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thề!

4/ Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thành với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Thề !

Thề !

Thề !

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong chi nhánh.

Lời thề kết nạp Đảng – Mẫu 5

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Kính thưa toàn thể chi nhánh.

Kể từ giây phút thiêng liêng này, tôi vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể đồng chí, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành đầy đủ cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng hoàn toàn sự điều động của Đảng.

Thề!

2. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thề!

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội tại nơi làm việc và nơi cư trú; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  IC xe máy là gì? IC Vision là gì?

Thề!

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, chấp hành kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng, trung thực với Đảng. , làm tốt công tác phát triển Đảng, sinh hoạt chi bộ và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

READ  Mơn mởn nghĩa là gì? Cách phân biệt từ láy và từ ghép

Thề !

Thề !

Thề !

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong chi bộ đã đến dự buổi lễ kết nạp Đảng.

Cách đọc lời tuyên thệ Đảng viên mới

Trước khi tuyên thệ, đảng viên mới sẽ được chi bộ hướng dẫn cụ thể về nội dung, tác phong, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, nhưng nhiều đảng viên mới vì tâm lý lo lắng, xúc động hoặc chuẩn bị chưa kỹ dẫn đến vấp váp. Buổi lễ thiếu trang trọng cần thiết. Dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn cụ thể cách đọc lời tuyên thệ.

– Khi đứng trên bục đọc lời tuyên thệ, đảng viên mới cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, tránh ăn mặc quá luộm thuộm, quá lòe loẹt. Tư thế đứng trang nghiêm, tay trái khép hờ, thẳng, tay phải nắm chặt, giơ cao thể hiện sự kiên quyết, giữ vững lời thề trước Đảng, trước nhân dân. Các đảng viên mới đứng quay mặt về phía cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để chuẩn bị đọc lời tuyên thệ.

– Đầu tiên, đảng viên mới đọc to, rõ ràng các thông tin cá nhân của mình gồm họ tên, ngày, tháng, năm sinh để các đại biểu dự lễ kết nạp đảng viên nắm rõ.

– Tiếp theo, các đảng viên đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ, giơ cao nắm đấm đọc 4 nội dung của lời tuyên thệ với phong thái tự tin, lời nói rõ ràng, to rõ ràng, thể hiện tư tưởng kiên định của đảng. đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phần này, tốt nhất đảng viên mới nên đọc kỹ và học thuộc hết để thể hiện tốt nhất phần tuyên thệ trong lễ kết nạp. Không học thuộc lòng được thì cầm giấy, nhưng cũng phải đọc trước nhiều lần cho trôi chảy.

– Đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp Đảng thiêng liêng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Bác Hồ và toàn thể đảng viên, đại biểu dự lễ, đảng viên mới phải thể hiện thái độ nghiêm túc. cẩn thận, tuyệt đối không đọc sai nội dung, đọc thiếu, đọc ngắt quãng hoặc đọc vấp. Điều đó vừa không thể hiện tinh thần nghiêm túc của người đảng viên, vừa làm mất đi nhuệ khí của người chiến sĩ cách mạng.

– Sau mỗi lần đọc lời tuyên thệ, đảng viên giơ nắm tay phải và hô to, rõ ràng “Tôi xin thề!”. Sau khi đọc xong 4 lời tuyên thệ, đảng viên giơ cao nắm tay phải và hô 3 lần “Tôi xin thề” một cách nhanh và dứt khoát.

Cuối mỗi Lời tuyên thệ, Đảng viên không quên gửi lời cảm ơn đến các đồng chí có mặt trong buổi lễ kết nạp Đảng.

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ:

/loi-tuyen-the-cua-dang-vien-moi-5-mau/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lời tuyên thệ của Đảng viên mới (5 mẫu) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *