Hướng dẫn giải Rubik tầng 3 bằng CLL + ELL

Rate this post

ELL hay Edges of Last Layer là phương pháp giải các cạnh của lớp 3x3x3 cuối cùng sau khi thực hiện CLL để giải các góc của lớp cuối cùng chỉ trong 1 bước. Có 29 công thức ELL, trong đó có 3 công thức là lật thuần túy, 4 công thức là EPLL và 6 công thức là 3 chu kỳ (ngoài hai công thức trong EPLL), tất cả đều hữu ích cho các phương pháp khác, chẳng hạn như BLD.

Tập đoàn Pure Flip

Rẽ 2 đầu (đường chéo)

Công thức ELL 0

r UR’ U’ r’ U2 RUR U’ R2 U2 MIỄN PHÍ

RB M’ UM’ UM’ U2 MUMUM U2 B’ R’

R’ U2 R2 UR’ U’ R’ U2 r UR U’ r’

y’ M’ U’ M U2 M’ U’ M’ U’ M’ U2 MU’ M2

Rẽ 2 đầu (ngược lại)

ELL Công thức 1

M’ UM’ UM’ UM’ U2 M’ UM’ UM’ UM’

M’ UM’ UM’ U2 MUMUM

M’ UM’ UM’ UM’ UM’ U’ M’ U’ M’ U’ M’ U’

M’ U’ M’ U’ M’ U2 MU’ MU’ MU

Xoay 4 phía

ELL Công thức 2

M’ UM’ UM’ UM’ U’ M’ UM’ UM’ UM’

M’ UM’ UM’ UM’ UMUMUM

EPLL. Nhóm công thức

U-PLL một

F2 UM’ U2 MU F2

L’ UL’ U’ L’ U’ L’ ULU L2

READ  Beelzebub là ai? Chúa tể của loài ruồi Beelzebub

U-PLL b

M’2 UM U2 M’ U M’2

RU’ RURUR U’ R’ U’ R2

Z-PLL

Công thức ELL 5

M2 U’ M E2 M E2 U M2

Tìm hiểu thêm: Thiết lập quyền riêng tư cho tài khoản Instagram của bạn

U2 M2 U’ M2 U’ M2 (x’) U2 M2 U2

LF U’ RU R’ F’ L’ FUR U’ R’ F’

H-PLL

Công thức ELL 6

RL U2 R’ L’ (y) R’ L’ U2 RL

M2 U’ M2 U2 M2 U’ M2

R2 U2 R U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R2

Bộ cạnh B đã được giải quyết

Xoay LF và U-PLL b

7.  công thức ELL

MU M’ U2 MU M’

(y2) M’ UM U2 M’ UM

Xoay RF và U-PLL a

Công thức ELL 8

MU’ M’ U2 MU’ M’

(y2) M’ U’ M U2 M’ U’ M

Xoay RL và U-PLL a

Công thức ELL 9

(y’ x’) U’ RU M’ U’ R’ UM

(y’) r’ U’ RU M’ U’ R’ UR

Xoay RL và U-PLL b

Công thức ELL 10

(y x’) MÃ UL’ U’ M’ UL U’

(y’) r UR’ U’ MUR U’ R’

Xoay LF và U-PLL a

Công thức ELL 11

(y x’) M’ UL’ U’ MUL U’

(y’) RU R’ U’ M’ UR U’ r’

Đảo ngược RF và U-PLL b

Công thức ELL 12

(y’ x’) M’ U’ RUM U’ R’ U

(y’) R’ U’ RUM U’ R’ U r

Nhóm cạnh B ở vị trí nhưng bị đảo ngược

Lật 4 và U-PLL a

Công thức ELL 13

M’ UMU M’ U2 M’ UM’ UMU M’ UM’

Lật 4 và U-PLL b

Công thức ELL 14

M’ U’ MU’ M’ U2 (M’ U’)*2 M (U’ M’)*2

L’ U’ BL’ B’ LULFRU R’ U’ F’

Biến BF và U-PLL a

15.  công thức ELL

M’ U’ M’ U2 M’ UM U’ M’ U2 MU M2

M’ U’ F2 M2 U’ MU F2 U M2

READ  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Biến BF và U-PLL b

công thức ELL 16

M’ UM’ U2 M’ U’ MU M’ U2 MU’ M2

M’ U F2 M2 UM U’ F2 U’ M2

Lật BL và U-PLL a

17.  công thức ELL

Mã M2 UM’ U2 MU’ M’ UM U2 MU’

Tìm hiểu thêm: 1k là gì? Tại sao 1k bằng 1000?

M2 U F2 UM’ U’ M2 F2 U’ US

U’ F R2 U’ R’ FU R2 U’ R’ F’ URU F’ U

Trả về BR và U-PLL b

Công thức ELL 18

M2 U’ M’ U2 MU M’ U’ M U2 MUM

M2 U’ MU M’ UM’ U’ M’ U’ M’ UM

Trả lại BR và U-PLL a

19.  công thức ELL

(y) M’ U’ M’ U2 MU’ M2 U’ M’ U

(y2) M’ U’ M’2 U’ M U2 M’ U’ M’

Lật BL và U-PLL b

công thức ELL 20

(y’) M’ UM’ U2 MU M2 UM’ U’

(y2) M’ U M2 UM U2 M’ UM’ U’

Không có bộ cạnh nào ở đúng vị trí

Xoay LF và Z-PLL

Công thức ELL 21

MU’ M’ U2 MU’ MU’ M’ U2 MU’ M2

(y’) FRU R’ U’ F2 L’ U’ LUF

Xoay LB và Z-PLL

Công thức ELL 22

(y2) M’ UMU M’ U2 MU’ M’ U’ M

(y2) FRU R’ U’ F’ R’ U’ R’ FR F’ UR

Trả lại FB và Z-PLL

Công thức ELL 23

M’ UM U’ M’ UMU M’ U2 Mỹ

B2 MU M’ UM U’ M’ U’ B2

Xoay LR và Z-PLL

24.  công thức ELL

(y) M’ U’ MU M’ U’ MU’ M’ U2 M

(y) R2′ UR’ U’ RF R2 UR U’ F’ U R2

Xoay 4 đầu và Z-PLL

Công thức ELL 25

F2 M F2 U’ M2 U B2 M B2

r’u M2 u’r U2 r’u M2 u’r U2

r’ U M2 U’ r U2 r’ U M2 U’ r U2

READ  Abigail Western là ai? Câu chuyện về Abigail Western

Lật 4 mặt và H-PLL

Công thức ELL 26

TƯỜNG R’ U’ M2 UR U’ r’

r UR’ U’ M2 UR U’ R’ U’ M’

L2 RD’ BD L2 R’ FR U’ R’ F’

Trả lại FR và H-PLL

Công thức ELL 27

M’ U’ MU’ M’ U’ MU’ M’ U’ MU

(y) M’ UMU M’ UMU M’ UM U’

Tìm hiểu thêm: 175 tên, biệt hiệu, biệt hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biến FB và H-PLL

Công thức ELL 28

FM’ FU M2 U2 M2 UF’ MF’

R’ U2 RU’ R’ U’ R’ F R2 UR’ U’ R’ F’ R2

RU R’ U’ M’ U2 R’ U’ R2 U’ r’ UR’ UR U2

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hướng dẫn giải Rubik tầng 3 bằng CLL + ELL . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *