Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Rate this post

Xin giới thiệu đến quý khách hàng Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải dưới đây. Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư là mẫu hợp đồng được lập để thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư giữa bên bán nhà ở và bên mua nhà ở. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải nội dung tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư

MẪU HỢP ĐỒNG TÁI ĐỊNH CƯ

Số…………/HĐD

Căn cứ bộ luật dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Đơn đề nghị mua nhà ở tái định cư của Ông (Bà)…….ngày……. …tháng … …. …năm … …. …

Căn cứ ,………………………………………………………………………………………………………

Hai bên của chúng tôi bao gồm:

BÊN BÁN NHÀ (sau đây gọi là Bên Bán):

– Tên bài:……………………………………………………………………………………………….

– Đại diện pháp lý:…………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

– Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

– Số tài khoản:……………………tại Ngân hàng:…………………….

BÊN MUA NHÀ (sau đây gọi là Bên mua):

– Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ………….cấp ngày…………/…………/…………tại……………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin về nhà đất bán

1. Loại hình nhà ở (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ):……………………………………………………….

2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

3. Diện tích sử dụng……………………m2 (đối với căn hộ là diện tích thông thủy)

4. Thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu là nhà chung cư):

5. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:………………………………………………………..

6. Đặc điểm khu đất xây dựng:……………………………………………………….

Điều 2. Giá bán và phương thức thanh toán

1. Giá bán căn nhà là ………………. đồng

Tham Khảo Thêm:  Niềm tin là gì? Vai trò của niềm tin trong cuộc sống?

(Chữ: …………………………………………………………………………………………………………).

Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2. Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ 66 là…………………….

READ  Nút BIOS Quick Flash trên bo mạch chủ là gì? Hoạt động như thế nào?

(Chữ: ……………………………………………………………………………………………………………..).

3. Tổng giá trị hợp đồng…………………….đồng

(Chữ: ………………………………………………………………………………………………………….).

4. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua các hình thức (thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

5. Thời hạn thanh toán (do các bên thoả thuận lựa chọn phương thức thanh toán).

a) Trả một lần vào ngày……..tháng……..…………. (hoặc trong vòng …………ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này).

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thanh toán thành nhiều lần như sau:

– Đợt 1 là…………………….đồng.

– Đợt 2 là……………………..đồng.

– Phần tiếp theo.

Trước mỗi lần thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (qua fax, chuyển phát bưu điện,…) cho Bên mua về số tiền phải thanh toán và thời hạn thanh toán. thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo.

Mọi trường hợp khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; Giá trị còn lại của Hợp đồng được thanh toán khi cơ quan Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua.

6. Mức thu và nguyên tắc Điều chỉnh mức thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư khi chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Điều 3. Thời hạn giao nhà và hồ sơ kèm theo

1. Bên Bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở cùng các trang thiết bị gắn liền với nhà ở và giấy tờ nhà nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên Mua trong thời hạn ………….. ngày, kể từ ngày Bên Mua thanh toán đủ tiền số tiền mua nhà ở theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà phải được lập thành văn bản có chữ ký của hai bên.

2. Các thỏa thuận khác

Điều 4. Bảo hành nhà ở

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có hư hỏng thuộc phạm vi bảo hành. Trong thời hạn ………… ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành hư hỏng theo quy định. Nếu Bên bán chậm thực hiện việc bảo hành gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.

3. Không thực hiện bảo hành trong trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng.

Tham Khảo Thêm:  Jenny Huỳnh là ai? Jenny Huỳnh là con của ai? Tiểu sử Jenny Huỳnh

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở, việc khắc phục những hư hỏng do Bên Mua chịu trách nhiệm.

READ  Thiết kế web saigonapp – Thiết kế web giá rẻ TP.HCM

5. Các thỏa thuận khác:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán

1. Quyền của người bán:

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở theo thỏa thuận ghi tại Điều 2 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên Mua nghiệm thu nhà ở theo đúng thỏa thuận ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu Bên mua thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật).

2. Nghĩa vụ của Bên bán:

a) Bàn giao nhà kèm theo giấy tờ cho Bên mua theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này;

b) Thực hiện việc bảo hành nhà ở cho Bên Mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Bảo quản nhà ở và các thiết bị gắn liền với nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà ở cho Bên Mua;

d) Chịu trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận Bên mua chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận);

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

e) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

1. Quyền của người mua:

a) Yêu cầu Bên bán giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận (nếu Bên mua chấp nhận thủ tục này);

c) Yêu cầu Bên bán thực hiện bảo hành nhà ở theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; bồi thường thiệt hại do không giao nhà đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong Hợp đồng;

đ) Các quyền khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật).

2. Nghĩa vụ của bên mua:

a) Thanh toán đủ tiền mua nhà theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này;

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ nhà ở theo thỏa thuận trong Hợp đồng này;

c) Nộp đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật).

Điều 7. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm Hợp đồng

Tham Khảo Thêm:  Bấn là gì? Bấn có nghĩa là gì trên Facebook?

Hai bên thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm (như phạt; tính lãi, lãi suất; phương thức thực hiện trách nhiệm…) do vi phạm Hợp đồng trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán tiền mua nhà, chậm nhận nhà. bàn. Bàn giao nhà, Bên Bán chậm giao nhà.

READ  TOP 9 cửa hàng mua bán laptop cũ tại TPHCM bạn nên biết

Điều 8. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

1. Bên mua có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở. ở đó.

2. Các thỏa thuận khác về chuyển giao quyền và nghĩa vụ nhưng không trái quy định của pháp luật.

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện và thời hạn chấm dứt.

2. Bên mua chậm thanh toán tiền mua nhà quá…….ngày (hoặc tháng) theo thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.

3. Bên Bán chậm bàn giao nhà quá ………….ngày (hoặc tháng) theo thời hạn đã thoả thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.

4. Các thỏa thuận khác.

Điều 10. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hai bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp hai bên không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Các cam kết khác.

Điều 11. Các thỏa thuận khác

(Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội).

Đầu tiên………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 12. Hiệu lực của Hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế, …. bản lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực (nếu có) và …. Bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

NGƯỜI MUA
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi rõ chức vụ người ký)

NGƯỜI BÁN
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ người ký)

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Tác giả: – Trường Lê Hồng Phong

Nguồn: /hop-dong-mua-ban-nha-o-phuc-vu-tai-dinh-cu/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *