Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Rate this post

Xin giới thiệu tới các bạn mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được chúng tôi tổng hợp và đăng tải dưới đây. Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là mẫu hợp đồng được lập để thống nhất và ký kết tất cả các hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước để ở và để ở. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

………., ngày tháng năm…….

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán nhà ở cũ của nhà nước

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ NƯỚC

Số……/HDD

Căn cứ bộ luật dân sự;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Dựa trên yêu cầu của Mr. (Bà) mua nhà…….ngày…….. … …/… … … /… … …

Tìm hiểu thêm: Cách đếm bằng lời
READ  Ý thức pháp luật là gì? Thực trạng ý thức pháp luật của người dân Việt Nam?

Nền tảng………………………………………………………………………………………………;

BÊN BÁN (sau đây gọi là Bên bán):

– Tiêu đề của bài viết: ……………………………………………………………………………………

– Đại diện pháp lý:…………………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..…

– Địa chỉ:…

– Điện thoại:……………Fax (nếu có):……………………..

– Mã tài chính:…………………………………………..…………………………..……………..

– Ông (bà): ………….đại diện các thành viên trong gia đình79 ………………… ký ngày……../……./……………..

– Và vợ hoặc chồng (nếu có) là: ………………………………..

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với nội dung như sau:

Điều 1. Thông tin người bán:

1. Loại nhà (ghi rõ căn hộ, nhà riêng, nhà tranh)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

2. Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………….

3. Hạng (hạng) nhà ở:……………………địa điểm nhà ở……………………..

4. Tỷ lệ chất lượng nhà ở còn lại là:

5. Tổng diện tích sử dụng của nhà là …………..m2, trong đó diện tích chính của nhà là ……………m2; Diện tích của tiểu khu là ………….m2.

6. Diện tích mảnh đất là:……………….m2, trong đó phần sử dụng chung là ………….m2, phần sử dụng riêng là:…………….m2.

7. Diện tích đất liền kề ngoài hợp đồng thuê nhà ở (nếu có): ………….m2

(Kèm theo bản vẽ sơ đồ nhà, đất ở thể hiện rõ diện tích theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng thuê nhà).

Tìm hiểu thêm: Lời Chúc Tết Cho Người Yêu, Lời Chúc Tết Ý Nghĩa Cho Người Yêu

Điều 2. Giá bán nhà, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá bán nhà (bao gồm tiền thuê nhà và tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất), trong đó:

READ  Vừa vào công ty, thanh niên khiến cả công ty bị bắt vì lý do này

a) Tiền thuê nhà là:……………………đồng Việt Nam

(Thư:…………………………………………………………………………..).

b) Tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là……………………đồng Việt Nam

(Thư:…………………………………………………………………………..).

Tổng: a + b =……………..Việt Nam đồng (I)

(Thư:…………………………………………………………………………..).

2. Số tiền mua nhà ở mà người mua được trừ hoặc giảm là:

a) Tiền thuê nhà là:……………………đồng Việt Nam

(Thư:…………………………………………………………………………..).

b) Tiền sử dụng đất là: …………………………………………………… Việt Nam đồng

(Thư:…………………………………………………………………………..).

Tổng: a + b = …………..Việt Nam đồng (II)

(trong đó việc giảm tiền thuê nhà sẽ áp dụng quy định của ………………………..)

Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất được thực hiện theo quy định của …………………………………………………….

…………………………………………………….

3. Giá mua nhà thực tế Bên mua phải thanh toán cho Bên bán (I – II) là: …………đồng Việt Nam;

(Thư:…………………………………………………………………………..).

4. Phương thức thanh toán: Người mua thanh toán bằng (ghi rõ là trả tiền mặt bằng Đồng Việt Nam hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Người bán)82: …………

5. Thời hạn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm thanh toán một lần ngay sau khi ký Hợp đồng này. Bên Bán có trách nhiệm trao cho Bên Mua Thông Báo Đóng Tiền Mua Nhà sau khi ký kết hợp đồng này;

b) Sau khi nhận được thông báo nộp tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua nhà ở vào thời gian và địa điểm ghi trên giấy nộp tiền này.

Tìm hiểu thêm: Ngày 11 tháng 9 là ngày gì? – Trường Cakhia TV

5. Thời hạn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm thanh toán một lần ngay sau khi ký Hợp đồng này. Bên Bán có trách nhiệm trao cho Bên Mua Thông Báo Đóng Tiền Mua Nhà sau khi ký kết hợp đồng này;

READ  Cách chuyển ảnh từ Picasa sang Google Drive

b) Sau khi nhận được thông báo nộp tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua nhà ở vào thời gian và địa điểm ghi trên giấy nộp tiền này.

…………..

Tài liệu Cakhia TV để xem nội dung chi tiết hơn

Đăng bởi: Cakhia TV

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn thông dụng:

/hop-dong-mua-ban-nha-o-cu-thuoc-so-huu-nha-nuoc/

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *