Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

Rate this post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án)

…………, ngày tháng năm …….

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG TOÀN BỘ DỰ ÁN
(HOẶC MỘT PHẦN CỦA DỰ ÁN)

KHÔNG. …………./HĐKT

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số……/2015/NĐ-CP ngày…..tháng……năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án)……. số ….. ngày … tháng …. năm ……. thuộc ………………………………………. ,

Hai bên của chúng tôi bao gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên công ty:…………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy ĐKKD/Giấy ĐKKD số:….

…………………………………………………….

– Mã số kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật:…………………….. Chức vụ:…………………….

– Số CMND (Hộ chiếu):……………….. Ngày cấp…../…../….. Tại:……………..

– Tài khoản: …………………………………………. tại Ngân hàng:………………………………………

II. CHUYỂN BÊN NỮ

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại fax: ………………………………………………………………

– Tài khoản:……………… Tại ngân hàng……………………..

Tìm hiểu thêm: Lịch sử và ý nghĩa ngày thương binh liệt sỹ (27/7)

– Mã tài chính:…………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ công trình (hoặc một phần công trình)………………………………………….. với nội dung như sau:

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án được phê duyệt

Nội dung chính của dự án (một phần của dự án) được phê duyệt bao gồm:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………..

– Diện tích đất: ……………………………………………………………………………………….

– Nội dung quy hoạch sử dụng đất: ………………………………………………………….

– Nội dung quy hoạch xây dựng: …………………………………………………….

– Nội dung xây dựng công trình (tổng diện tích, diện tích sàn……………………: )

– Tổng mức đầu tư:………………………………………………………………………………………………

READ  Mẹo tiết kiệm pin iPhone cập nhật tháng 8/2021

– Tiến độ dự án:…………………………………………………………………………………………………………

– Thủ đô:…………………………………………………………………………………………………………..

– Nội dung khác:………………………………………………………………………………………………

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án thì thêm mục 2 vào phần thông tin chuyển nhượng dự án tương tự như trên)

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển giao dự án (hoặc một phần dự án).

– Về việc vệ sinh nơi ở: ……………………………………………………………………………………… ……

– Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:………………………………………………………

– Về việc thi công công trình:………………………………………………………

– Thông tin khác:…………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác)

…………………………………………………….

2. Thời hạn thanh toán:

– Người nộp lần đầu là: ………………………………. cùng ngày……./……./

– Giao hàng sau:…………………….. cùng ngày……/……/

– Các quy định khác được hai bên thống nhất: …………………………………………………………

Điều 5. Thời hạn giao nhận tác phẩm (hoặc bộ phận tác phẩm)

1. Phương thức giao nhận: Giao tài liệu dự án hoặc bộ phận dự án, giao tận nơi:

2. Thời gian giao hàng: ……………………………………………………………………………………….

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Cấp quyền:

Bên chuyển nhượng có các quyền quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau đây:

a) Yêu cầu bên nhận thanh toán đủ tiền đúng thời hạn quy định trong hợp đồng;

Tìm hiểu thêm: Khám phá thú vị: Cách bạn cầm điện thoại nói lên tính cách của bạn – Tech News

b) Yêu cầu bên nhận bàn giao toàn bộ hoặc một phần công việc theo thời hạn đã quy định trong hợp đồng;

c) Các quyền khác do hai bên thoả thuận: ……………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ:

Bên chuyển nhượng có các nghĩa vụ quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

READ  Seedbox là gì? Cách sử dụng ra sao?

a) Bàn giao toàn bộ công trình hoặc một phần công trình đến hiện trường và toàn bộ hồ sơ công trình cho Bên nhận.

b) Bảo vệ và quản lý toàn bộ tác phẩm trước khi bàn giao toàn bộ về mặt tài liệu và địa điểm;

c) Thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về việc chuyển nhượng dự án;

d) Thanh toán đầy đủ các cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng hoặc chia tách dự án. Cùng với bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới có trách nhiệm giải quyết mà không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng;

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận: ………………………………………………………………

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

1. Quyền của người nhận:

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:

a) Nhận bàn giao toàn bộ công việc hoặc một phần công việc thuộc lĩnh vực và toàn bộ hồ sơ công việc hoặc một phần công việc nêu trong hợp đồng này trong thời hạn xác định trong hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên giao tạo điều kiện và cung cấp các tài liệu liên quan đến việc tiếp tục thực hiện dự án;

c) Làm việc với bên chuyển nhượng để cùng khách hàng trao đổi về việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ của khách hàng sau khi nhận chuyển nhượng;

Tìm hiểu thêm: Zipcode Sơn La – Zip Code Sơn La mới nhất

d) Các lợi ích khác do hai bên thỏa thuận……………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ của Người thụ hưởng:

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ quy định tại Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:

READ  File HAR là gì? Làm thế nào để tạo và mở file HAR?

a) thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho người chuyển tiền công việc theo quy định trong hợp đồng;

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và khách hàng theo thỏa thuận của các bên;

c) Tiếp nhận tại chỗ toàn bộ dự án, từng phần dự án và hồ sơ dự án theo đúng thời gian đã thỏa thuận;

d) Tiếp tục triển khai dự án theo nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (về kế hoạch, đảm bảo chất lượng…);

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận: ………………………………………………………………

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất

(do các bên thỏa thuận)

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 10. Quy định về phạt vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

(do các bên thỏa thuận)

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 13. Thời điểm hợp đồng có hiệu lực

(do các bên thỏa thuận)

Điều 14. Các thỏa thuận khác

chuyển khoảnĐẾNLUÔN LUÔN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ vàngàyMở?bạn)

CHUYỂN BÊN NỮĐẾNLUÔN LUÔN
(CZK)Ý TƯỞNGGhi rõ họ tên, chức vụ vàdấu hiệu của)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *