Hiệp định TRIPS là gì? Tìm hiểu nội dung cơ bản của hiệp định TRIPS?

Rate this post

Hiệp định TRIPS là một trong những hiệp định được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả đối với nhiều quốc gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Với những quy định chung này, đã hạn chế được các tranh chấp, xung đột giữa các quốc gia. Vậy Hiệp định TRIPS là gì? Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của Hiệp định TRIPS. Chúng tôi hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề trên.

DU LỊCH

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Hiệp định TRIPS là gì?

Hiệp định TRIPS là hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, các phát minh do trí óc con người tạo ra. Đây là một thỏa thuận pháp lý quốc tế giữa tất cả các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đây là một Hiệp định được tạo ra như một phần của các Hiệp định Thương mại Đa biên của Vòng đàm phán Uruguay theo Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại.

2. Các thuật ngữ pháp lý liên quan được dịch sang tiếng Anh

Hiệp định TRIPS được dịch sang tiếng Anh với tên đầy đủ như sau: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Các thuật ngữ pháp lý liên quan được dịch sang tiếng Anh như sau:

Hiệp định TRIPS là hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, các phát minh do trí óc con người tạo ra. Đây là một thỏa thuận pháp lý quốc tế giữa tất cả các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

3. Tìm hiểu nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS

Thứ nhất, nguyên tắc đối xử quốc gia

Nguyên tắc này lần đầu tiên được dự liệu trong Công ước Paris, cụ thể tại Điều 2. Nhưng sau quá trình áp dụng như hiện nay, việc vận hành nguyên tắc này theo Công ước Paris đã nảy sinh bài toán khó về sự khác biệt giữa các quốc gia trong việc áp dụng các chế tài hay quy định đối với mức độ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Vì lý do này, các nước thành viên tại Vòng đàm phán Uruguay đã đạt được thỏa thuận và nhất trí thiết lập một công thức mới về đối xử quốc gia tại Điều 3 của Hiệp định TRIPS. Đặc biệt, Hiệp định này thiết lập các nguyên tắc đối xử quốc gia sau đây:

READ  Valorant: Top 5 pha xử lý 'đỉnh của chóp' tại giải đấu VCT Masters Stage 2

– Mỗi Thành viên sẽ dành cho công dân của các Thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho công dân của mình trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tùy từng trường hợp, ngoài các ngoại lệ được quy định trong Công ước Paris (1967), Công ước Berne (1971). ), Công ước Rome và Hiệp ước về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp, tương ứng. Đối với người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng, nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với các quyền được quy định trong Hiệp định TRIPS. Bất kỳ Thành viên nào sử dụng các quy định tại Điều 6 của Công ước Berne và đoạn 1(b) của Điều 16 của Công ước Rome cũng phải thông báo cho Hội đồng TRIPS như quy định trong các quy định trên.

Tìm hiểu thêm: Minh Tú là ai? tiểu sử, đời tư và sự nghiệp của nữ người mẫu

– Thành viên chỉ có thể sử dụng các ngoại lệ liên quan đến thủ tục tư pháp và hành chính, bao gồm cả việc chỉ định địa chỉ nhận tống đạt hoặc chỉ định người đại diện trong phạm vi quyền tài phán của thành viên, nếu các ngoại lệ đó là cần thiết để đảm bảo việc áp dụng đúng luật và các quy định không trái với các điều khoản của Hiệp định TRIPS và liệu việc thực hiện các hoạt động đó có phải là một hạn chế trá hình hay không hoạt động thương mại.

Như vậy, trong Hiệp định này chúng ta thấy không còn sự bảo hộ mà một quốc gia thành viên dành cho công dân của quốc gia thành viên khác, những người có sự khác biệt, phân biệt đối xử rõ ràng sẽ gây ra những hậu quả, hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của công dân. của các quốc gia thành viên.

Thứ hai, nguyên tắc tối huệ quốc

Liên quan đến việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, bất kỳ đặc quyền, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào do một Thành viên cấp cho công dân của bất kỳ quốc gia nào khác sẽ được cấp ngay lập tức và vô điều kiện. mở cho công dân của tất cả các thành viên khác. Miễn trừ nghĩa vụ này đối với bất kỳ đặc quyền, ưu đãi, đặc quyền hoặc miễn trừ nào mà một Thành viên dành cho một quốc gia khác:

READ  Mẫu PowerPoint Tìm hiểu về Tết Trung thu Trò chơi Trung thu dạy học online

– Trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế về hỗ trợ quá trình tư pháp hoặc thực thi pháp luật nói chung, nhưng không giới hạn ở ý nghĩa cụ thể của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

– Đối với các quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thỏa thuận này;

Tìm hiểu thêm: Quyền sở hữu tư liệu sản xuất là gì? Sở hữu công cộng là gì?

Liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Điều 4 Hiệp định TRIPS yêu cầu các thành viên WTO phải dành sự bảo hộ hoặc đối xử đặc biệt “ngay lập tức và vô điều kiện” cho công dân của cùng một quốc gia với công dân của họ. của đất nước mình. Điều này thể hiện nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, nghiêm cấm các quốc gia thành viên phân biệt đối xử với công dân của các quốc gia thành viên khác.

Nguyên tắc minh bạch lần đầu tiên xuất hiện tại Điều X của GATT năm 1947. Tại Điều 63 của Hiệp định TRIPS, nguyên tắc minh bạch cũng được tuyên bố như sau:

– Các Thành viên sẽ thông báo các luật và quy định nêu tại khoản 1 ở trên cho Hội đồng TRIPS để hỗ trợ Hội đồng trong việc đánh giá việc thực hiện Hiệp định này. Hội đồng sẽ cố gắng giảm bớt nghĩa vụ này cho các Thành viên và có thể quyết định từ bỏ nghĩa vụ thông báo trực tiếp các luật và quy định này cho Hội đồng nếu đàm phán với WIPO về việc thiết lập một hệ thống chung để đăng ký hiệu lực các luật và quy định đó. Hội đồng cũng sẽ xem xét mọi thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này do các quy định của Điều 6.tối thượng Công ước Paris (1967).

Tìm hiểu thêm: Nhóm các cạnh Rubik theo phương pháp hướng tâm liên tục (4×4, 5×5, 6×6…)

Thứ tư, nguyên tắc giải quyết tranh chấp

READ  Mẫu đơn xin xác nhận là người dân tộc ít người ở vùng cao

– Các quy định tại Điều XXII và XXIII của GATT 1994 được nêu chi tiết và thực hiện trong Hiệp định giải quyết tranh chấp sẽ được áp dụng cho việc thương lượng và giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này, trong trường hợp không có thỏa thuận. được quy định khác trong Thỏa thuận này.

– Trong vòng 5 năm kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực, các khoản 1(b) và 1(c) Điều XXIII của GATT 1994 sẽ không được áp dụng để giải quyết các tranh chấp theo Hiệp định này.

– Trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2, Hội đồng TRIPS sẽ nghiên cứu phạm vi và hình thức khiếu nại thuộc loại quy định tại các điểm 1(b) và 1(c) Điều XXIII của GATT được đệ trình theo Hiệp định này. vấn đề này, đồng thời đề xuất ý kiến ​​để Hội nghị Bộ trưởng thông qua. Hội nghị Bộ trưởng có thể quyết định thông qua các đề xuất đó hoặc quyết định kéo dài thời hạn nêu tại khoản 2 trên cơ sở đồng thuận, và các đề xuất được thông qua sẽ có giá trị ràng buộc đối với tất cả các bên. tất cả các thành viên mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục kết nạp nào khác.

Như vậy, có thể thấy các điều khoản cơ bản của Hiệp định TRIPS chủ yếu thể hiện mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do. Mục tiêu cơ bản nhất của Hiệp định này là giảm thiểu các tranh chấp hoặc sai lệch, từ đó cản trở sự phát triển của thương mại quốc tế. Đồng thời, đảm bảo các biện pháp, quy trình thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không phải do mình tạo ra mà do người dân. Các quy định này sẽ giúp mang lại lợi ích chung cho người sáng tạo và người sử dụng tri thức công nghệ, mang lại lợi ích xã hội và đặc biệt là lợi ích kinh tế.

Trên đây là gợi ý của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hiệp định TRIPS là gì? Tìm hiểu những điều cơ bản của hiệp định TRIPS. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hiệp định TRIPS là gì? Tìm hiểu nội dung cơ bản của hiệp định TRIPS? . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *