Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội – Mẫu số 308

Rate this post

Ví dụ về giấy chứng nhận tham gia an sinh xã hội là mẫu giấy xác nhận cá nhân đang đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan, doanh nghiệp. Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội minh bạch trong quá trình đóng bảo hiểm cho người lao động. Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội nó phải được ký và xác nhận bởi cơ quan nơi bạn làm việc và bởi cơ quan an sinh xã hội. Đây là Mẫu 308 – Giấy xác nhận tham gia BHXH. Vui long tham khảo thông tin đo.

Mẫu số 308

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận tham gia BHXH – Mẫu số 308

…, ngày… tháng… năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN
THAM GIA BẢO HIỂM

Kính thưa: ……………………….

(đối với thủ trưởng đơn vị nơi ông công tác)

Tên tôi là: ……………………………………; Số ID: ……………………….

Tiêu đề: ……………………………………………………………………………………

Đang làm việc tại: ………………………………… Đang đóng BHXH tại BHXH……………..

Sổ BHXH số:……………………

Xin xác nhận đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận: …………………………………………………….
……………………….

Xác nhận đơn vị:
(Đã ký và đóng dấu)

người đề xuất
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC MINH CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM MỸ (có xác nhận của tháng đóng BHXH đầy đủ)

Cơ quan bảo trợ xã hội: …………………………………………………………

Xác nhận: Ông (bà): …………………………………………………………………..

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày……………………

READ  Thiệp Trung thu 2022 đẹp Thiệp chúc mừng Trung thu 2022

…, ngày ….. tháng ….. năm 20….

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tìm hiểu thêm: Chúng ta đang đi đâu đây? Here we go cấu trúc cụm từ trong câu tiếng Anh

Danh mục: Tổng hợp

Nguồn thông dụng:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội – Mẫu số 308 . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *